JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 เม.ย. 2562

งานสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุข,กรมอนามัย

กรมอนามัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา เงินเดือน 50000 บาท เปิดรับสมัคร 16 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2561

1 ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
อัตราเงินเดือน : 50,000 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาโททุกสาขา

2 ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 50,000 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาโททุกสาขา

3 ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 50,000 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาโททุกสาขา

4 ตำแหน่ง : ตำแหน่งนิติกร
อัตราเงินเดือน : 50,000 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาโททุกสาขา

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มยุทธศาสตร์บริหารและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 อาคาร 2 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : นักวิชาการสาธารณสุข กรมอนามัย