JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 เม.ย. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,อุบลราชธานี

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เปิดรับสมัคร 16 - 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเลขานุการ การบัญชี การประชาสัมพันธ์ การขาย


วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี หมู่ 6 ถนนอุบลตระการ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อุบลราชธานี