JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 19 เม.ย. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมการข้าว

กรมการข้าว รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 23 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2561

ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพืชศาสตร์ ทางพืชไร่ ทางพืชไร่นา ทางเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

สมัครทางเว็บไซต์ : https://ricethailand.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : กรมการข้าว