JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 25 มี.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 12 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืิอเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคมนาคม หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการ ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขที 1 ถนนพระอาทิตย์ แขวงพรบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา