JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 19 เม.ย. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมประมง

กรมประมง (กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 5 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

1 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ การบัญชี

2 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมง
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวส.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ม.ปลาย สาขา วิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

3 ตำแหน่ง : นายท้ายเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรนายเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาดต่ำกว่า 500 ตันกรอส์ หรือประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาดต่ำกว่า 500 ตันกรอสส์ จากกรมเจ้าท่า

4 ตำแหน่ง : นายท้ายเรือ
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลลำน้ำชั้นหนึ่ง หรือประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลลำน้ำชั้นสอง จากกรมเจ้าท่า

5 ตำแหน่ง : ต้นกลเรือ
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรนายช่างเรือชั้นสามหรือนายช่างกลเรือชั้นสามชำนาญงานจากกรมเจ้าท่า

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารปลอดประสพ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม file แนบ
Tags : กรมประมง