JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 25 มี.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมโยธาธิการและผังเมือง,สุพรรณบุรี

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 6 - 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ตำแหน่ง : พนักงานโยธา
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ทางช่างก่อสร้าง , ช่างโยธา
และช่างสำรวจ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : กรมโยธาธิการและผังเมือง สุพรรณบุรี