JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 25 มี.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมประชาสัมพันธ์,สงขลา

กรมประชาสัมพันธ์ บสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 2 - 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารมวลชนหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักประชาสัมพัน์เขต 6 ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2 เลขที่ 40 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ตำบหาดใหญ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : กรมประชาสัมพันธ์ สงขลา