JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 มี.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,ชุมพร

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2561

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวช.สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และสาขาทางด้านพาณิชยการอื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น ถนนไตรรัตน์ ตำบลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชุมพร