JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 27 มี.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6,ขอนแก่น

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานทั่วไป (พร.) เปิดรับสมัคร 2 - 6 กรกฎาคม 2561

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานทั่วไป (พร.)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาตำแหน่ง ปวส.สาขขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาการเงินการธนาคาร


วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทท 6 ขอนแก่น เท 127 หมู่ 3 ตำบลสำราญ ถนนมิตรภาพ กม.14 อำเภอเมือง จังหวัดอนแก่น
วันที่เปิดรับสมัคร : 2 - 6 กรกฎาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 ขอนแก่น