JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 ก.พ. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส.- ป.ตรี จำนวน 10 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561

1 ตำแหน่ง : บุคลากร
อัตราเงินเดือน : 13800-19500 บาท
ประเภท : รายละเอียดตามประกาศแนบ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีทุกสาขา

2 ตำแหน่ง : นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 13800-19500 บาท
ประเภท : รายละเอียดตามประกาศแนบ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีทุกสาขา

3 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 13800-19500 บาท
ประเภท : รายละเอียดตามประกาศแนบ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีทุกสาขา

4 ตำแหน่ง : นักสถิติ
อัตราเงินเดือน : 13800-19500 บาท
ประเภท : รายละเอียดตามประกาศแนบ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์

5 ตำแหน่ง : นักวิชาการการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 13800-19500 บาท
ประเภท : รายละเอียดตามประกาศแนบ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

6 ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 13800-19500 บาท
ประเภท : รายละเอียดตามประกาศแนบ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

7 ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
อัตราเงินเดือน : 13800-19500 บาท
ประเภท : รายละเอียดตามประกาศแนบ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

สมัครทางเว็บไซต์ : https://doaecenter.thaijobjob.com/
วันที่เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : กรมส่งเสริมการเกษตร

1 กฟภ.เตรียมเปิดรับสมัครพนักงาน ประจำปี 2562 จำนวนหลายอัตรา ทั่วประเทศ

2 (ไม่ต้องผ่านภาค ก.) กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3, ม.6 , ปวช., ปวท., ปวส. รวม 43 อัตราเปิดรับสมัคร 5 - 18 มีนาคม 2562

3 ธนาคารออมสิน รับสมัครลูกจ้างขับรถยนต์ รวม 180 อัตรา วุฒิ มัธยมศึกษา ถึง ปริญญาโท ค่าจ้าง คุณวุฒิ ม.3 = 12,000 บาท

4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562 จำนวน 521 อัตรา

5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สมัครได้ ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2562

6 องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ 106 อัตรา ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม พ.ศ.2562

7 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รัสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 25 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2562

8 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 5 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม พ.ศ. 2562

9 กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562

10 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สำนักอุทยานแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา