JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 17 ก.พ. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 มิถุนายน 2561

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครงาน รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 19500 ค่าครองชีพชั่วคราว 500
คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง
ปริญญาตร สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์

2 นักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 19500 ค่าครองชีพชั่วคราว 500
คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง
ปริญญาตร สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง / ไปรษณีย์
สถานที่รับสมัคร : กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 54 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210
วันที่เปิดรับสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 มิถุนายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เปิดรับสมัคร 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2562

2 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ - ปวท. - ปวส. ปริญญาตรี รวม 136 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2562

3 ส่วนกลางและภูมิภาค บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานฯ ครั้งที่ 1/2562

4 (งานรัฐวิสาหกิจ)บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงาน รับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2562

5 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 794 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2562

6 กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 8 มีนาคม 2562

7 กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 5 - 14 กุมภาพันธ์ 2562

8 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 21 กุมภาพันธ์ ถึง 13 มีนาคม 2562

9 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 17 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่ 21 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

10 กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 15 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562