JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 27 มี.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ครั้ง 3/2561 วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2561

ประกาศ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ครั้ง 3/2561
รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนักบริหารงานพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน ถนนแจ้งวัฒนะ

สมัครทางเว็บไซต์ http://recruit.tot.co.th/
วันที่เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2561
Tags : บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)