JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 17 ก.พ. 2562

งานธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ รับสมัครลูกจ้างตามสัญญา ศูนย์ปฏิบัติการเช็ค รับ 35 อัตรา

โอกาสร่วมงานกับธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพมุ่งมั่นจะเป็นธนาคารหลักของลูกค้า ด้วยการนำเสนอบริการอย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองทุกความต้องการทั้งด้านธุรกิจและการเงิน ด้วยสาขามากกว่า 1,200 แห่ง และเครือข่ายในต่างประเทศ 32 แห่ง ครอบคลุม 15 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก

นโยบายด้านทรัพยากรบุคคลของธนาคารมุ่งเน้นจัดรับบุคลากรทั้งที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และบุคลากรที่มีศักยภาพครอบคลุมหลายด้าน เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธนาคาร

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของตราสาร,หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และเอกสารอื่น ที่จัดพิมพ์
จัดชุดเอกสารตราสารกับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และเอกสารอื่น โดยรวมเป็นรายบริษัท พร้อมจัดส่งให้ลูกค้าผ่านสาขาหรือทางไปรษณีย์
รับผิดชอบงานทะเบียนรับ – ส่งเอกสาร และพัสดุ
จัดเก็บเอกสาร เช่น Report ,สำเนาตราสารและหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นรายวัน รายเดือน รายปี เป็นต้น
ทำหน้าที่จ่ายชุดตราสารต้นฉบับให้ผู้มาติดต่อรับตราสาร โดยตรวจสอบเอกสารตามเงื่อนไขและข้อตกลงของแต่ละบริษัท
ตรวจสอบจำนวนตราสารที่จ่ายไปกับตราสารคงเหลือ ณ สิ้นวัน และจัดเก็บเข้าตู้นิรภัย
ตรวจสอบตราสารเกินกำหนดจ่ายตามเงื่อนไขบริษัท เช่น เกิน 2 เดือน หรือ 6 เดือน เพื่อส่งตราสารคืนหรือยกเลิกตราสารและคืนเงินให้บริษัท
คุณสมบัติ

ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานตรวจอกสาร
มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดัน และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ทั้งเป็นประจำและเป็นครั้งคราว
Working Location: สาขาสุนทรโกษา, สาขาหัวลำโพง, สาขามาบตาพุด - ระยอง

If you require more information, กรุณาติดต่อ คุณอุษณีย์ Tel. 0-268-7852, 089-813-4664

สมัครที่เว็บไซต์ https://icareers.bangkokbank.com
Tags : ธนาคารกรุงเทพ

1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เปิดรับสมัคร 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2562

2 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ - ปวท. - ปวส. ปริญญาตรี รวม 136 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2562

3 ส่วนกลางและภูมิภาค บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานฯ ครั้งที่ 1/2562

4 (งานรัฐวิสาหกิจ)บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงาน รับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2562

5 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 794 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2562

6 กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 8 มีนาคม 2562

7 กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 5 - 14 กุมภาพันธ์ 2562

8 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 21 กุมภาพันธ์ ถึง 13 มีนาคม 2562

9 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 17 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่ 21 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

10 กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 15 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562