JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 ก.พ. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

สำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง รวม 50 อัตรา เปิดรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 18 มิถุนายน 2561

ประกาศสำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เรื่อง รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง

โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
สำนักงานกลาง องค์การอุตสาหกรรมปาไม้
1 พนักงานสัญาจ้าง งานซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา
2 พนักงานสัญาจ้าง งานจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 อัตรา
3 พนักงานสัญาจ้าง งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา
4 พนักงานสัญาจ้าง งานกำกับดูแการปฏิบัติงานที่่ดี จำนวน 1 อัตรา
5 พนักงานสัญาจ้าง งานควบคุมระบบงาน จำนวน 1 อัตรา
6 พนักงานสัญาจ้าง งานบัญชีการเงิน จำนวน 1 อัตรา
7 พนักงานสัญาจ้าง งานคลังเงิน จำนวน 1 อัตรา
8 พนักงานสัญาจ้าง งานความรับผิดทางละเมิด จำนวน 1 อัตรา
9 พนักงานสัญาจ้าง งานวิชาการฐานข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
10 พนักงานสัญาจ้าง งานวิเคราห์และประเมินผล จำนวน 1 อัตรา
11 พนักงานสัญาจ้าง งานซ่อมรับรองการจัดการ จำนวน 1 อัตรา
12 พนักงานสัญาจ้าง งานพัฒนาระบบตลาดไม้เศรษฐกิจ จำนวน 1 อัตรา

องค์การอุตสาหกรรมปาไม้ภาคเหนือบน
1 พนักงานสัญาจ้าง งานศุนย์ถ่ายทอดเทคโนโลย จำนวน 1 อัตรา
2 พนักงานสัญาจ้าง งานสวนป่า จำนวน 3 อัตรา

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง
1 พนักงานสัญาจ้าง งานสวนป่า จำนวน 11 อัตรา

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง
1 พนักงานสัญาจ้าง งานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
2 พนักงานสัญาจ้าง งานแผนงานและการตลาด จำนวน 1 อัตรา
3 พนักงานสัญาจ้าง งานผลิตภัณฑ์ไม้และอบอัดน้ำยาไม้ จำนวน 3 อัตรา
4 พนักงานสัญาจ้าง งานสวนป่า จำนวน 2 อัตรา

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 พนักงานสัญาจ้าง งานแปลรูปและผลิตภัณฑ์ไม้ จำนวน 1 อัตรา
2 พนักงานสัญาจ้าง งานสวนป่า จำนวน 13 อัตรา

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
1 พนักงานสัญาจ้าง งานสวนป่า จำนวน 1 อัตรา

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ ฯ
1 พนักงานสัญญาจ้าง งานโณงพยาบาลช้างกระบี่

การรับสมัคร
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 18 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ที่สำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เลขที่ 76 อาคารถนนราชดำเนินนอก แขงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

โทรศัพท์ 0-2282-3243 - 7 ต่อ 134

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

1 กฟภ.เตรียมเปิดรับสมัครพนักงาน ประจำปี 2562 จำนวนหลายอัตรา ทั่วประเทศ

2 (ไม่ต้องผ่านภาค ก.) กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3, ม.6 , ปวช., ปวท., ปวส. รวม 43 อัตราเปิดรับสมัคร 5 - 18 มีนาคม 2562

3 ธนาคารออมสิน รับสมัครลูกจ้างขับรถยนต์ รวม 180 อัตรา วุฒิ มัธยมศึกษา ถึง ปริญญาโท ค่าจ้าง คุณวุฒิ ม.3 = 12,000 บาท

4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562 จำนวน 521 อัตรา

5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สมัครได้ ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2562

6 องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ 106 อัตรา ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม พ.ศ.2562

7 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รัสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 25 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2562

8 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 5 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม พ.ศ. 2562

9 กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562

10 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สำนักอุทยานแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา