JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 27 มี.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมทางหลวง

กรมทางหลวง รับสมัครแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 23 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านฟิสิกส์)

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านฟิสิกส์)
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์

สมัครทางเว็บไซต์ : https://doh.thaijobjob.com/
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : กรมทางหลวง