JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 4 ธ.ค. 2563

โอนย้าย/เปลี่ยนสายงาน

ประกาศรับโอนย้าย ด่วน! สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับโอนย้าย นักสังคมสงเคราะห์ปฎิบัติการ/ชำนาญการ 1 ตำแหน่ง


ประกาศรับโอนย้าย ด่วน!
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
รับโอนย้าย
นักสังคมสงเคราะห์ปฎิบัติการ/ชำนาญการ 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด :
จบปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ขึ้นไป มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ผ่านการอบรมสังคมสงเคราะห์จิตเวช และ/หรือ มีประสบการณ์การทำงานกับผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพจิต

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร.0 2 248 8999
ในวัน-เวลาราชการ

Tags : รับโอนย้าย

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

รับโอนย้าย
ประกาศรับโอนย้าย ด่วน! สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับโอนย้าย นักสังคมสงเคราะห์ปฎิบัติการ/ชำนาญการ 1 ตำแหน่ง
วันที่โพส 15 พ.ค. 2561

Top 5
รัฐวิสาหกิจ,องค์การสุรา,กรมสรรพสามิต
องค์การสุรา รับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร 23 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2563
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 23 อัตรา เปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2563
กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) วุฒิ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี 24 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 9 ธันวาคม 2563
กรมทางหลวง,กรุงเทพมหานคร
กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 15 ธันวาคม 2563
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563