JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 1 ก.ค. 2565

โอนย้าย/เปลี่ยนสายงาน

ประกาศรับโอนย้าย ด่วน! สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับโอนย้าย นักสังคมสงเคราะห์ปฎิบัติการ/ชำนาญการ 1 ตำแหน่ง


ประกาศรับโอนย้าย ด่วน!
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
รับโอนย้าย
นักสังคมสงเคราะห์ปฎิบัติการ/ชำนาญการ 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด :
จบปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ขึ้นไป มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ผ่านการอบรมสังคมสงเคราะห์จิตเวช และ/หรือ มีประสบการณ์การทำงานกับผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพจิต

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร.0 2 248 8999
ในวัน-เวลาราชการ
Free โปรแกรมขุด Bitcoin


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

รับโอนย้าย
ประกาศรับโอนย้าย ด่วน! สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับโอนย้าย นักสังคมสงเคราะห์ปฎิบัติการ/ชำนาญการ 1 ตำแหน่ง
วันที่โพส 15 พ.ค. 2561


สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม 23 อัตรา เงินเดือน 20,000 - 70,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 12 กรกฎาคม 2565
Top 5
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 85 อัตรา เปิดรับสมัคร 28 มิถุนายน 2565 - 4 กรกฎาคม 2565
กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการบรรจุครั้งแรก 300 อัตรา เปิดรับสมัคร 11 กรกฎาคม 2565 - 5 สิงหาคม 2565
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (หลายจังหวัด) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 45 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 7 กรกฎาคม 2565
กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร และพนักงานบริการ รับสมัคร 30 มิถุนายน ถึง 6 กรกฎาคม 2565
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 4 - 8 กรกฎาคม 2565