JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 27 มี.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการ รวม 56 อัตรา (ส่วนกลาง แะภูมิภาค) วุฒิ ม.3 - ม.6 - ปวช. - ปวส. ป.ตรี เปิดรับสมัคร 21 - 25 พฤษภาคม 2561

1 ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ส่วนกลาง)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สาขาวิชาการบัญชี,สาขาวิชาการเงิน

2 ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ (ส่วนกลาง)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

3 ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคม (ส่วนกลาง)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

4 ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (ส่วนภูมิภาค)
อัตราเงินเดือน : - บาท
ประเภท : บริการ ,เทคนิค , บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : - ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวช.
- ปวส.
- ปริญญาตรี
- ม.ต้น ,ม.ปลาย


วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ชั้น 1 กรมกิจการเด็กและเยาวชนถนนนิคมมักกสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
สถานที่รับสมัครสวนภูมิภาค : File แนบ ส่วนภูมิภาค
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ ส่วนกลาง File แนบ ส่วนภูมิภาค
Tags : กรมกิจการเด็กและเยาวชน