JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 27 มี.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น,ขอนแก่น

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการทั่ว ไปจำนวน 1 อัตรา โดยจะดำเนินการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 043 2367 555 ในวันและเวลาราชการ

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น