JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 มี.ค. 2562

งานเอกชน

หางาน

รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (ทดลองปฏิบัติงาน) จำนวน 5 อัตรา

ลักษณะงานขององค์กร
- ดูแลสมาชิกและคอยให้คำปรึกษา
- ดูแลและจัดการเอกสาร
- ประชาสัมพันธ์ และแจ้งข่าวสารแก่สมาชิก
- บริการด้านเงินฝาก เงินกู้ สวัสดิการสมาชิกต่างๆ

รายละเอียดตำแหน่งงานที่รับสมัครเพิ่มเติมดูได้ที่ www.musaving.com หรือ สอบถามที่เบอร์ 02-444-7741-3 ต่อ 100-103 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น
Tags : หางาน