JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 19 เม.ย. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 65 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2561

ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการและตำแหน่งประเภททั่วไป รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์)
จำนวน 40 อัตรา
เงินเดือน 15000 - 16500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน
จำนวน 10 อัตรา
เงินเดือน 11500 - 12650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.ทุกสาขา

3 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
จำนวน 15 อัตรา
เงินเดือน 11500 - 12650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโ,ยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโ,ยีคอมพิวเตอร์

** ต้องผ่านภาค ก.

สมัครทางเว็บไซต์ : https://nia.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : 15 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : สำนักข่าวกรองแห่งชาติ