JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 25 มี.ค. 2562

งานในสถานศึกษา

งานราชการ สถานศึกษา

รับสมัครครู สาขาวิชาช่างยนต์ 1 ตำแหน่ง

วศบ. อสบ. คอบ. คบ. ปทส. หรือวุฒิที่เกี่ยวข้อง
ในสาขาวิชาช่างยนต์. เครื่องกล.
สนใจติดต่อ.
ฝ่ายวิชาการ. วิทยาลัยเทคนิคพังงา.
0910433604
ด่วน. เปิดภาคเรียน. พ.ค.61
เงินเดือนตามวุฒิ. มีค่าสอนพิเศษ
รายได้เดือนละ. 13000-15000 บาท

Tags : งานราชการ สถานศึกษา