JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 มี.ค. 2562

งานสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง,ระยอง,สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 7 - 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ตำแหน่ง : นิตกร
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 12 อาคารบริการ 12 ชั้น โณงพยาบาลระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ระยอง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข