JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 ก.พ. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมการนสงทางบก

กรมการนสงทางบก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการ ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ วุฒิ ปวช.- ปวส. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 9 - 18 พฤษภาคม 2561

สำนักวิศวกรรมยานยนต์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคลตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการยกระดับมาตรฐานยานยนต์ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
รายะเอียดดังน้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 นักวิชาการขนส่ง
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรี

2 นายช่างตรวจสภาพรถ
จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือน 12080 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.

3 เจ้าหน้าทบันทึกข้อมูล
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 10500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช.

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักวิศวกรรมยานยนต์ อาคาร 6 ชั้น 3 กรมการนสงทางบก ถนนพหโยธิน แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
วันที่เปิดรับสมัคร : 9 - 18 พฤษภาคม 2561

รายละเอียดเพิมเติม File แนบ
Tags : กรมการนสงทางบก

1 กฟภ.เตรียมเปิดรับสมัครพนักงาน ประจำปี 2562 จำนวนหลายอัตรา ทั่วประเทศ

2 (ไม่ต้องผ่านภาค ก.) กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3, ม.6 , ปวช., ปวท., ปวส. รวม 43 อัตราเปิดรับสมัคร 5 - 18 มีนาคม 2562

3 ธนาคารออมสิน รับสมัครลูกจ้างขับรถยนต์ รวม 180 อัตรา วุฒิ มัธยมศึกษา ถึง ปริญญาโท ค่าจ้าง คุณวุฒิ ม.3 = 12,000 บาท

4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562 จำนวน 521 อัตรา

5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สมัครได้ ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2562

6 องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ 106 อัตรา ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม พ.ศ.2562

7 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รัสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 25 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2562

8 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 5 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม พ.ศ. 2562

9 กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562

10 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สำนักอุทยานแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา