JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 25 มี.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

หางาน

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
2. เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้งาน (โปรแกรมเมอร์)
3. เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการ

รายละเอียดที่ https://www.mwit.ac.th
Tags : หางาน