JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 25 มี.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

หางานราชการ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์รับสมัครครู 6 ตำแหน่ง

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์รับสมัครครู 6 ตำแหน่ง
1. ครูสอนวิชาฟิสิกส์ 1 ตำแหน่ง
2. ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง
3. ครูสอนวิชาสังคมศึกษา 1 ตำแหน่ง
4. ครูสอนวิชาภาษาไทย 2 ตำแหน่ง
5. ครูสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดที่ https://www.mwit.ac.th
Tags : หางานราชการ