JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 27 มี.ค. 2562

งานในสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 10 - 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประกาศ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ ทุกสาขา
2. สามารถปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
3. ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานพัสดุหรือการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อม
หลักฐานให้ครบถ้วน ณ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 10 - 18 พฤษภาคม 2561
เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4500

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี