JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 25 มี.ค. 2562

งานเอกชน

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานวุฒิ ปวช. - ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขา จำนวน 400 อัตรา Walk-in Interview สมัครและสัมภาษณ์ ทราบผลทันที วันที่ 22 พฤษภาคม 2561

Walk-in Interview สมัครและสัมภาษณ์ ทราบผลทันที

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
ลงทะเบียนเวลา 07.30 – 10.00 น.
BEM เปิดรับพนักงานเพื่อเตรียมความพร้อมเดินรถไฟฟ้า สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ในตำแหน่ง
- เจ้าหน้าที่ประจำสถานี
- เจ้าหน้าที่ควบคุมรถ (รถไฟฟ้า)

วิธีการสมัคร

- ขั้นตอนที่ 1 ลงชื่อเข้าร่วมผ่านคิวอาร์โค้ด

- ขั้นตอนที่ 2 ลงทะเบียนสมัครงาน เเละกรอกประวัติในระบบล่วงหน้าได้ที่ http://recruitment.bangkokmetro.co.th

- ขั้นตอนที่ 3 Print ใบสมัครจากระบบ พร้อมแนบหลักฐานการสมัครงาน ติดต่อด้วยตนเองตามวันและเวลาข้างต้น

สอบถามเพิ่มเติม แผนกสรรหาและว่าจ้าง
โทร. 0-2354-2000 ต่อ 183102-6
สถานที่สมัครงาน อาคารบริหาร
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Tags : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)