JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 27 มี.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมส่งเสริมสหกรณ์,สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี,สระบุรี

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.- ปวท.- ปวส.- อนุปริญญา เปิดรับสมัคร 10 - 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
อัตราเงินเดือน : 11280-13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวช.- ปวท.- ปวส.- อนุปริญญา ในสาขาวิชาที่เหมาะสม

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานนที่รับสมัคร : ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ชั้น 2 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี สระบุรี