JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 27 มี.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี,สุพรรณบุรี

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสรรพากร

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสรรพากร รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง พนักงานสรรพากร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9400 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 2000
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช.ทุกสาขา

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่เปิดรับสมัคร : 9 - 17 พฤษภาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี