JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 เม.ย. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด

สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงาน ฯ วุฒิ ป.ตรี เปิดรับสมัคร 2-9 พฤษภาคม 2561

สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาในตำแหน่ง
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น 1 อัตรา
- อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์/เศรษฐศาสตร์

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-9 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 11 พฤษภาคม 2561

สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์
วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศผลวันที่ 14 พฤษภาคม 2561

เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 1
ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนเทวาภิบาล
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 0-4351-6605-6

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด