JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 27 มี.ค. 2562

งานสาธารณสุข

กรมการแพทย์

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2561

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

เงินเดือน 10,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขาวิชา

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 สถาบันทันตกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2561ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : กรมการแพทย์