JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 27 มี.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมส่งเสริมสหกรณ์,สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี,อุบลราชธานี,งานราชการ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 7 - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.

ตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 127 ถ.สถิตย์นิมานกาล ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ .

Tags : กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี งานราชการ