JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 พ.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
24 พ.ค. 2562

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 4 - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กรมทางหลวงชนบท
23 พ.ค. 2562

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 31 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กรมชลประทาน
23 พ.ค. 2562

ส่วนส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างชั่วคราว) ตั้งแต่บัดนี้ - 28 พฤษภาคม 2562

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
23 พ.ค. 2562

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครเจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานเอกสารสิทธิ์ ตั้งแต่วันที 22 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2562

กรมหม่อนไหม,ตาก
22 พ.ค. 2562

กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา,กยศ.
22 พ.ค. 2562

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ 61 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสม้คร 21 - 28 พฤษภาคม 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
21 พ.ค. 2562

150 ตำแหน่ง ป.ตรีทุกสาขา สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 24 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ราชบุรี,การประปาส่วนภูมิภาค
21 พ.ค. 2562

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ 2 เปิดรับสมัครวันที่ 22 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2562

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
21 พ.ค. 2562

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 27 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2562

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
21 พ.ค. 2562

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 28 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน 2562

กรมประชาสัมพันธ์,อุบลราชธานี
18 พ.ค. 2562

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 - 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
17 พ.ค. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ส่วนภูมิภาค) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
17 พ.ค. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ส่วนกลาง) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กรมทางหลวงชนบท
17 พ.ค. 2562

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2562

สำนักงานธนานุเคราะห์,กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
16 พ.ค. 2562

สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับพนักงานบันทึกข้อมูล หลายอัตรา เปิดรับสมัคร 15 - 31 พฤษภาคม 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
15 พ.ค. 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งลูกจ้างบัญชี ปฏิบัติงานศูนย์บริการลูกค้า (PEA Shop)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8,การประปาส่วนภูมิภาค,อุบลราชธานี
15 พ.ค. 2562

( รอบ 2 ) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างชั่วคราวรายเดือน เปิดรับสมัคร 13 - 31 พฤษภาคม 2562

กระทรวงการต่างประเทศ
15 พ.ค. 2562

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2562