JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 1 เม.ย. 2563

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
31 มี.ค. 2563

(ไม่ต้องผ่าน ภาค ก. | 788 อัตรา )กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2563

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
27 มี.ค. 2563

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563

ขอนแก่น,กรมวิชาการเกษตร
25 มี.ค. 2563

สวพ.3 ขอนแก่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 2 - 9 เมษายน พ.ศ. 2563

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
25 มี.ค. 2563

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 8 เมษายน พ.ศ. 2563

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
24 มี.ค. 2563

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ

กรมการขนส่งทางบก
23 มี.ค. 2563

(ไม่เอาภาค ก) กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 30 มีนาคม 2563 - 16 เมษายน 2563

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
23 มี.ค. 2563

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง 9 อัตรา วุฒิ ม.6 -ปวช.-ปวท. -ป.ตรี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 27 เมษายน 2563

สำนักงานอัยการสูงสุด
23 มี.ค. 2563

ไม่ผ่านภาค ก ก.พ. สามารถสมัครได้ มีเปิดภาค ก พิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2563

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
23 มี.ค. 2563

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 23 มีนาคม - 20 เมษายน 2563

กรมวิชาการเกษตร
23 มี.ค. 2563

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 7 - 27 เมษายน พ.ศ. 2563

ระยอง,กรมประมง
23 มี.ค. 2563

กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 7 เมษายน พ.ศ. 2563

กรมทางหลวงชนบท
20 มี.ค. 2563

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.- ปวส. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 30 มีนาคม - 3 พฤษภาคม 2563

กรมวิชาการเกษตร
20 มี.ค. 2563

สวพ.7 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 30 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2563

กรมส่งเสริมสหกรณ์,สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท,ชัยนาท
19 มี.ค. 2563

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 23 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2563

ระยอง,เชียงใหม่,กรมส่งเสริมการเกษตร
19 มี.ค. 2563

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 มีนาคม - 1 เมษายน 2563

สำนักงานอัยการสูงสุด
19 มี.ค. 2563

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 4 รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วันที่ 16 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2563

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
18 มี.ค. 2563

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 8 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

กระทรวงการต่างประเทศ
17 มี.ค. 2563

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ เปิดรับสมัคร 16 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2563