JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 ก.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

เชียงใหม่
22 ก.ค. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562

กรมควบคุมมลพิษ
22 ก.ค. 2562

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม 18 - 31 ก.ค. 62

กรมราชทัณฑ์
22 ก.ค. 2562

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช. ป.ตรี ทุกสาขาเปิดรับสมัคร 30 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562

กรมหม่อนไหม
20 ก.ค. 2562

กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัครออนไลน์วันที่ 26 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562

sale executive
20 ก.ค. 2562

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ ****ด่วน**** (ฝ่ายขายประจำภูมิภาค)

หนองบัวลำภู
19 ก.ค. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัคร นักสังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2562

กรมศุลกากร
19 ก.ค. 2562

กรมศุลกากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 8 สิงหาคม 2562

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
19 ก.ค. 2562

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าัรบราชการ เปิดรับสมัคร 25 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2562

กรมส่งเสริมการเกษตร
15 ก.ค. 2562

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 210 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 24 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2562

กรมส่งเสริมการเกษตร,สงขลา
14 ก.ค. 2562

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 23 - 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์,นครศรีธรรมราช
12 ก.ค. 2562

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 22 - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

สำนักงานศาลปกครอง
12 ก.ค. 2562

สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
11 ก.ค. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 24 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

สำนักงานป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน,สำนักงาน ปปง.
10 ก.ค. 2562

สำนักงานป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

สำนักงาน ก.พ.
9 ก.ค. 2562

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 19 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
9 ก.ค. 2562

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 24 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
8 ก.ค. 2562

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชาร เปิดรับสมัคร 15 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
8 ก.ค. 2562

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 37 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562