JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 14 ธ.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมวิชาการเกษตร,สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน,กรุงเทพมหานคร
13 ธ.ค. 2562

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช. - ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 23 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
13 ธ.ค. 2562

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 20 ธันวาคม 2562 ถึง 17 มกราคม 2563

กรมวิชาการเกษตร
13 ธ.ค. 2562

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 26 ธันวาคม 2562 ถึง 6 มกราคม 2563

กรมชลประทาน
13 ธ.ค. 2562

กรมชลประทาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 37 อัตรา เปิดรับสมัคร 23 ธันวาคม 2562 ถึง 15 มกราคม 2563

นครราชสีมา
12 ธ.ค. 2562

กศน.จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 16-20 ธันวาคม 2562

นครศรีธรรมราช,PEA,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
11 ธ.ค. 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าทำงาน 14 อัตรา เปิดรับสมัคร 11 - 13 ธันวาคม 2562

กรมควบคุมมลพิษ
11 ธ.ค. 2562

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 19 ธันวาคม 2562 ถึง 13 มกราคม 2563

กรมควบคุมมลพิษ
11 ธ.ค. 2562

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 19 ธันวาคม 2562 ถึง 13 มกราคม 2563

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
9 ธ.ค. 2562

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 23 ธันวาคม 2562 ถึง 17 มกราคม 2563

กาญจนบุรี,กรมประมง
9 ธ.ค. 2562

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 10 (กาญจนบุรี) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 25 ธันวาคม 2562

สถาบันการบินพลเรือน,ประจวบคีรีขันธ์,อู่ตะเภา
7 ธ.ค. 2562

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน 13 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 25 ธันวาคม 2562

กองทุนประกันวินาศภัย
7 ธ.ค. 2562

กองทุนประกันวินาศภัย ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว 15 อัตรา วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18500 บาท เปิดรับสมัคร 11 - 17 ธันวาคม 2562

กรมการพัฒนาชุมชน
6 ธ.ค. 2562

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 70 อัตรา เปิดรับสมัคร 16 ธันวาคม 2562 - 8 มกราคม 2563

กรมทางหลวง
6 ธ.ค. 2562

กรมทางหลวง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 16 ธันวาคม 2562 ถึง 8 มกราคม 2563

กรมควบคุมมลพิษ
6 ธ.ค. 2562

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาด้านธุรการ เปิดรับสมัคร 2 - 19 ธันวาคม 2562

กรุงเทพมหานคร,กรมยุทธโยธาทหารบก
4 ธ.ค. 2562

กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ 12 อัตรา วุฒิ ม.3 -ม.6 -ปวช.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 6 - ธันวาคม 2562 - 10 มกราคม 2563

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4 ธ.ค. 2562

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี - เงินเดือน 20,250 บาท เปิดรับสมัคร 4- 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,ฉะเชิงเทรา
4 ธ.ค. 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านคลองเจ้า ประกาศรับสมัครงาน 2 อัตรา