JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 ก.พ. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

นนทบุรี
22 ก.พ. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,กรุงเทพมหานคร
21 ก.พ. 2562

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

กรมส่งเสริมสหกรณ์,กำแพงเพชร
21 ก.พ. 2562

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง,ลำปาง
21 ก.พ. 2562

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 7 มีนาคม พ.ศ. 2562

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3,ปทุมธานี
21 ก.พ. 2562

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน

ส.ป.ก.,จันทบุรี,สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
20 ก.พ. 2562

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 8 มีนาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
20 ก.พ. 2562

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครนักเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ประจำปี 2562 ปวส.ไฟฟ้า หรือ ไฟฟ้ากำลัง จบปุ๊บมีงาน ทำปั๊บ

กรมประมง
20 ก.พ. 2562

กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
20 ก.พ. 2562

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สำนักอุทยานแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

กรมที่ดิน
18 ก.พ. 2562

(ไม่ต้องผ่านภาค ก.) กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3, ม.6 , ปวช., ปวท., ปวส. รวม 43 อัตราเปิดรับสมัคร 5 - 18 มีนาคม 2562

กฟภ.PEA
18 ก.พ. 2562

กฟภ.เตรียมเปิดรับสมัครพนักงาน ประจำปี 2562 จำนวนหลายอัตรา ทั่วประเทศ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
15 ก.พ. 2562

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สมัครได้ ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2562

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
15 ก.พ. 2562

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รัสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 25 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2562

กรมเจ้าท่า
15 ก.พ. 2562

กรมเจ้าท่า รับสมัครพนักงานชั่วคราว ทำงาน 8 วัน วุฒิ ม.6 -ปวช. เปิดรับสมัคร 18 กุมภาพันธ์ - 5 เมษายน 2562

คนพิการ,อุทัยธานี
15 ก.พ. 2562

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 20 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม พ.ศ. 2562

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
15 ก.พ. 2562

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562 จำนวน 521 อัตรา

project manager
14 ก.พ. 2562

[กรุงเทพ] รับสมัครงาน: ผู้จัดการ - Project Manager(40k-60k บาทต่อเดือน)

นครราชสีมา,กรมส่งเสริมสหกรณ์
13 ก.พ. 2562

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ - ปวช. - ปวท.- ปวส.- อนุปริญญา เปิดรับสมัคร 1 - 7 มีนาคม พ.ศ. 2562