JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 ก.พ. 2562

งานในสถานศึกษา

งานในสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
21 ก.พ. 2562

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย เปิดรับสมัคร 19 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2562

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,ลพบุรี
18 ก.พ. 2562

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 26 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2562

มหาวิทยาลัยมหิดล
14 ก.พ. 2562

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ - 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
30 ม.ค. 2562

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่ 7 - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

สระบุรี,สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
22 ม.ค. 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 28 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
21 ม.ค. 2562

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่ 28 มกราคม - 23 กุมภาพันธ์ 2562

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
20 ม.ค. 2562

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รวม 19 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 21 ม.ค. - 15 ก.พ. 2562

มหาวิทยาลัยมหิดล
15 ม.ค. 2562

หน่วยเวชระเบียน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์ รับสมัรพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส.รับสมัครตั้งแต่ 14 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2562

ขอนแก่น,
15 ม.ค. 2562

ศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครนักการเงินและการบัญชี ระดับเงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
10 ม.ค. 2562

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรจจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 18 มกราคม 2562

มหาวิทยาลัยมหิดล
8 ม.ค. 2562

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ฯ เปิดรับสมัคร 8 - 17 มกราคม 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
28 ธ.ค. 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 7 - 17 มกราคม พ.ศ. 2562

ขอนแก่น,วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น
20 ธ.ค. 2561

วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ชลบุรี,โรงเรียนวัดบ้านเก่า
17 ธ.ค. 2561

โรงเรียนวัดบ้านเก่า อำเภอพานทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ รับสมัคร ครูผู้สอน จำนวน ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
14 ธ.ค. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครคัดเลือก(คนพิการ)เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 17 - 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
26 พ.ย. 2561

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ - ปวส. - อนุปริญญา รวม 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 3 - 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561

อำนาจเจริญ,มหาวิทยาลัยมหิดล
12 พ.ย. 2561

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ปราจีนบุรี,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
7 พ.ย. 2561

สพม. เขต 7 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 27 อัตรา เปิดรับสมัคร 14 - 20 พฤศจิกายน 2561