Update ล่าสุดวันนี้ 14 มิ.ย. 2567
ท้องถิ่น

 

สำนักงานจังหวัดหนองคาย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 20 - 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
9 พ.ค. 2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จํานวน 33 ตําแหน่ง รวมทั้งสิ้น 247 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 - 31 พฤษภาคม 2567
9 พ.ค. 2567
เทศบาลนครปากเกร็ด รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 55 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2567
27 เม.ย. 2567
เทศบาลตําบลบ้านบางม่วง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2/2567)
9 เม.ย. 2567
กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบลูกจ้าง พนักงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ด้านการทะเบียนของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
18 ม.ค. 2567
เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
12 ม.ค. 2567
อบจ.โคราช รับสมัครพนักงานจ้าง 167 อัตรา เปิดรับสมัคร 8 - 26 ม.ค. 67
30 ธ.ค. 2566
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราว่างครั้งแรก 230 อัตรา เปิดรับสมัคร 21 ธันวาคม 2566 - 12 มกราคม 2567
13 ธ.ค. 2566
อบจ.สงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 23 ตำแหน่ง 55 อัตรา เปิดรับสมัคร 18 - 28 ธันวาคม 2566
23 พ.ย. 2566
กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) บรรจุครั้งแรก 100 อัตรา เปิดรับสมัคร 27 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2566
16 พ.ย. 2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 40 อัตรา เปิดรับสมัคร 16 - 20 ตุลาคม 2566
3 ต.ค. 2566
จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566
23 ส.ค. 2566
จังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง เปิดรับสมัคร 12 - 18 ก.ค. 66
5 ก.ค. 2566
กศน.จ.เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 23 อัตรา วุฒิ ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 3 - 7 กรกฎาคม 2566
27 มิ.ย. 2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 57 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 - 27 มิถุนายน 2566
15 มิ.ย. 2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 184 อัตรา เปิดรับสมัคร 20-28 มิถุนายน 2566
3 มิ.ย. 2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 18 ตำแหน่ง 74 อัตรา ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2566
22 พ.ค. 2566
กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 140 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566
10 พ.ค. 2566