JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 10 ก.ค. 2563

โอนย้าย/เปลี่ยนสายงาน

โอนย้าย/เปลี่ยนสายงาน

กรมบัญชีกลาง
22 เม.ย. 2563

กรมบัญชีกลาง รับโอนข้าราชการ 57 อัตรา เปิดรับสมัคร 20 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม 2563

กรมปศุสัตว์
17 เม.ย. 2563

กรมปศุสัตว์ รับโอนข้าราชการ 13 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

กรมปศุสัตว์
1 ต.ค. 2562

กรมปศุสัตว์ รับโอนข้าราชการ วุฒิ - ปวช. - ปวท. - ปวส. - ป.ตรี - ป.โท - ป.เอก 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 20 ตุลาคม 2562

งานอาสา,สังคมสงเคราะห์,งานประจำ,สิ่งแวดล้อม,เพื่อสังคม
26 ก.พ. 2562

กรีนพีซประเทศไทย รับสมัครทีมงาน"นักระดมทุนภาคสนาม"สำนักงานกรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา ด่วนค่ะ

สำนักงานอัยการสูงสุด,โอนย้าย
25 ต.ค. 2561

สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครรับโอนข้าราชการจากส่วนราชการอื่น ตำแหน่ง นิติกร ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ รวม 11 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

รับโอนย้าย
15 พ.ค. 2561

ประกาศรับโอนย้าย ด่วน! สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับโอนย้าย นักสังคมสงเคราะห์ปฎิบัติการ/ชำนาญการ 1 ตำแหน่ง