Update ล่าสุดวันนี้ 28 ก.พ. 2567
งานธนาคาร

 

ธ.ก.ส. สรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน 40 อัตรา เปิดรับสมัคร 26 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2566
26 เม.ย. 2566
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 24 -30 เมษายน พ.ศ. 2566
24 เม.ย. 2566
ธอส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 10 - 16 เมษายน พ.ศ. 2566
5 เม.ย. 2566
ธนาคารออมสินภาค 8 เปิดรับสมัครงานบุคคลภายนอกเข้าเป็นลูกจ้างปฏิบัติการ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 7 พฤษภาคม 2566
31 มี.ค. 2566
ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครนักวิเคราะห์ระบบ/นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 28,500 - 42,800 บาท รับสมัคร - 2 เมษายน 2566
16 มี.ค. 2566
ธอส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้ ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2566
15 มี.ค. 2566
ธนาคารออมสิน รับสมัคร พนักงานระดับ 4-7 สังกัดหน่วยงานในสายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ เปิดรับสมัคร ถึง 3 มี.ค. 2566
26 ก.พ. 2566
ธปท. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก กลุ่มงานเด็กจบใหม่ (New Graduated) ปิดรับสมัคร วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566
31 ม.ค. 2566
ธนาคารออมสิน พนักงานระดับ 4-7 สังกัดฝ่ายการบัญชี สายงานการเงิน อายุระหว่าง 22-35 ปี วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป เปิดรับสมัคร 19 ม.ค. 2566 ถึง 31 ม.ค. 2566
20 ม.ค. 2566
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานประจำฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารจัดการข้อมูล 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11– 25 มกราคม 2566
12 ม.ค. 2566
ธนาคารออมสินภาค 11 รับสมัครลูกจ้างปฏิบัติการ เพื่อทำงานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566
4 ม.ค. 2566
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานประจำฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ไม่เกินระดับ 7 เปิดรับสมัคร – 20 มกราคม 2566
2 ม.ค. 2566
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกตำแหน่งว่าง 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 - 27 ธันวาคม 2565
9 ธ.ค. 2565
ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครลูกจ้างฯ จำนวนมาก วุฒิ ปวส. / ปวช. / ม. ปลาย เงินเดือนหรือรายได้ขั้นต่ำเริ่มต้น 13,000 บาท
4 พ.ย. 2565
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษต รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 จำนวน 11 อัตรา (ตั้งแต่วันที่ 18 - 28 ตุลาคม 2565
19 ต.ค. 2565
ธ.ก.ส.รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นิติกร ระดับ 4 จำนวน 15 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12 – 25 ตุลาคม 2565
12 ต.ค. 2565
ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก 630 อัตรา เป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ปฏิบัติงาน ประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2565
12 ต.ค. 2565
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน – 10 ตุลาคม 2565
17 ก.ย. 2565