JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 15 ก.ย. 2562

งานสาธารณสุข

งานสาธารณสุข

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
10 ก.ย. 2562

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกาศรับสมัครพนักงานโครงการ (Call Center) สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9 - 23 ก.ย. 2562

สภากาชาดไทย
6 ก.ย. 2562

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยรับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีและเจ้าหน้าที่ธุรการ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 16กันยายน 2562

นักวิชาการสาธารณสุข
4 ก.ย. 2562

สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 - 10 กันยายน 2562

สำนักงานอาหาร
3 ก.ย. 2562

สำนักงานอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข รับสมัคร นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562

ประจวบคีรีขันธ์ ,สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
30 ส.ค. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 2 - 6 กันยายน พ.ศ. 2562

สำนักงาน ป.ป.ท.
29 ส.ค. 2562

สำนักงาน ป.ป.ท.รับสมัครพนักงานราชการฯ วุฒิ ป.ตรี-ป.โท-ป.เอก เงินเดือน 68,350 บาท เปิดรับสมัคร 5 - 11 กันยายน พ.ศ. 2562

นนทบุรี,กรมสุขภาพจิต
29 ส.ค. 2562

กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13 ตำแหน่ง 30 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 30 กันยายน 2562

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
28 ส.ค. 2562

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 9 - 13 กันยายน พ.ศ. 2562

กรมวิชาการเกษตร
28 ส.ค. 2562

สถาบันวิจัยพืชสวน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับตั้งแต่วันที่ 5 - 11 กันยายน พ.ศ. 2562

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง,กรมอนามัย,กระทรวงสาธารณสุข
26 ส.ค. 2562

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 30 สิงหาคม - 12 กันยายน 2562

กรมควบคุมโรค,นนทบุรี
23 ส.ค. 2562

กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 2 - 20 กันยายน พ.ศ. 2562

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
21 ส.ค. 2562

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 23 - 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562

กรมควบคุมโรค,นครสวรรค์
20 ส.ค. 2562

กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 26 - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562

กรมการแพทย์
14 ส.ค. 2562

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เปิดรับสมัคร 13 - 20 สิงหาคม 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,สมุทรปราการ
8 ส.ค. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อัตราว่างครั้งแรก 18 อัตรา เปิดรับสมัคร 26 - 30 สิงหาคม 2562

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
7 ส.ค. 2562

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 15 - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562

กรมการแพทย์
6 ส.ค. 2562

กรมการแพทย์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 13 - 19 สิงหาคม 2562

นครสวรรค์,กรมสุขภาพจิต,นักวิชาการสาธารณสุข
5 ส.ค. 2562

กรมสุขภาพจิต รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท เปิดรับสมัครวันที่ 19 - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562