JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 ก.ค. 2562

งานสาธารณสุข

งานสาธารณสุข

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
22 ก.ค. 2562

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 26 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2562

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
22 ก.ค. 2562

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ต้องการรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักวิชาการวิทยาศาสตร์ 2 ตำแหน่ง ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
22 ก.ค. 2562

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัคร พนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา เปิดรับสมัคร 22 - 26 ก.ค. 62

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
18 ก.ค. 2562

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 22 - 31 ก.ค. 62

สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
15 ก.ค. 2562

สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 15 - 24 ก.ค. 2562

สถาบันโรคทรวงอก,กรมการแพทย์
12 ก.ค. 2562

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 12 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
11 ก.ค. 2562

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่บัดนี้ - 15 สิงหาคม 2562

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
10 ก.ค. 2562

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 12 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2562

ศูนย์หม่อนไหม,เลย
9 ก.ค. 2562

กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 15 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2 ก.ค. 2562

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป วุฒิ ม.ต้น, ม.ปลาย , ปวช. , ปวส. , *ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. 8 - 12 กรกฎาคม 2562

หางานราชการ, อาจารย์
9 มิ.ย. 2562

มหาลัยรามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครตำแหน่ง"อาจารย์" ภาควิชาการบริหารทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-24 มิ.ย. 62

งานราชการขอนแก่น
6 มิ.ย. 2562

วสส.ขอนแก่น ประกาศ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

นครราชสีมา
4 มิ.ย. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 10 - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562

เปิดสอบ,รับสมัคร
30 พ.ค. 2562

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,นักเทคนิคการแพทย์,หนองคาย
28 พ.ค. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 4 - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562

งานราชการขอนแก่น
23 พ.ค. 2562

วสส.ขอนแก่น ประกาศ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

นักวิชาการสาธารณสุข,ลพบุรี
22 พ.ค. 2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี รับสมัครฯ นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 27 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ตาก,นักวิชาการสาธารณสุข
22 พ.ค. 2562

สำนักงานสาธารณสุข รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 29 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562