JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 ม.ค. 2563

งานสาธารณสุข

งานสาธารณสุข

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5,ราชบุรี
20 ม.ค. 2563

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 22 - 31 มกราคม 2563

พระนครศรีอยุธยา,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
20 ม.ค. 2563

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 23 - 31 มกราคม พ.ศ. 2563

กรมควบคุมโรค,นนทบุรี
16 ม.ค. 2563

กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 16 มกราคม ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2563

นักวิชาการสาธารณสุข,นนทบุรี,กรมการแพทย์
15 ม.ค. 2563

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 21 - 27 มกราคม พ.ศ. 2563

นครสวรรค์,อุดรธานี,เชียงใหม่,สระบุรี,ชลบุรี,ราชบุรี,กรมอนามัย
14 ม.ค. 2563

กรมอนามัย (นครสวรรค์,อุดรธานี,เชียงใหม่,สระบุรี,ชลบุรี,ราชบุรี) รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 20 - 24 มกราคม พ.ศ. 2563

นักวิชาการสาธารณสุข,กรุงเทพมหานคร,โรงพยาบาลราชวิถี
14 ม.ค. 2563

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 13 - 20 มกราคม พ.ศ. 2563

กรุงเทพมหานคร
14 ม.ค. 2563

วุฒิ ปวช.-ปวท.-ปวส.-ป.ตรี 958 อัตรา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดสอบเข้ารับราชการ 22 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2563

ทนายความ
13 ม.ค. 2563

รับสมัคร ตำแหน่งทนายความ 1 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย,เลย,สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
10 ม.ค. 2563

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 15 - 21 มกราคม พ.ศ. 2563

เพชรบุรี
10 ม.ค. 2563

สสจ.เพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 15 - 24 มกราคม พ.ศ. 2563

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี,จันทบุรี,สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
10 ม.ค. 2563

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 20 - 24 มกราคม 2563

นักวิชาการสาธารณสุข,นครสวรรค์,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
9 ม.ค. 2563

สสจ.นครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 114 อัตรา วุฒิ ม.3 - ม.6 - ปวช.- ปวส.- ป.ตรี เปิดรับสมัคร 13 - 17 มกราคม 2563

นักวิชาการพัสดุ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี,ปราจีนบุรี
7 ม.ค. 2563

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18000 บาท เปิดรับสมัคร 20 - 27 มกราคม พ.ศ. 2563

นักวิชาการสาธารณสุข,กรุงเทพมหานคร,โรงพยาบาลราชวิถี
7 ม.ค. 2563

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 13 - 17 มกราคม 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,สุรินทร์,นิติกร,นักจัดการงานทั่วไป
6 ม.ค. 2563

โรงพยาบาลสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 13 - 17 มกราคม พ.ศ. 2563

กรุงเทพมหานคร,กรมปศุสัตว์,
6 ม.ค. 2563

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ รับสมัครบุคคเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 8 -29 มกราคม พ.ศ. 2563

นครราชสีมา,นักวิชาการสาธารณสุข,นักเทคนิคการแพทย์,เทคนิคการแพทย์,กรมอนามัย
6 ม.ค. 2563

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขและนักเทคนิคการแพทย์ เปิดรับสมัคร 13 -17 มกราคม พ.ศ. 2563

ศูนย์อนามัยที่ 2 ,พิษณุโลก,กรมอนามัย
4 ม.ค. 2563

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 มกราคม 2563