JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 14 ธ.ค. 2562

งานสาธารณสุข

งานสาธารณสุข

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์,กรมสุขภาพจิต,เชียงใหม่
12 ธ.ค. 2562

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 23 - 27 ธันวาคม 2562

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
11 ธ.ค. 2562

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 มกราคม 2563

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา,สภากาชาดไทย
11 ธ.ค. 2562

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากร 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 23 ธันวาคม 2562

ปัตตานี
9 ธ.ค. 2562

สสจ.ปัตตานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 25 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 16 ธันวาคม 2562

กรมการแพทย์,เชียงใหม่
6 ธ.ค. 2562

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 9 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562

นักวิชาการสาธารณสุข,ชลบุรี
6 ธ.ค. 2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา เปิดรับสมัคร 16 - 20 ธันวาคม 2562

สระบุรี,สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,กระทรวงสาธารณสุข,นราธิวาส,ระยอง,ขอนแก่น,กรุงเทพมหานคร,ชลบุรี,พระนครศรีอยุธยา
5 ธ.ค. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 16 ธันวาคม 2562 - 8 มกราคม 2563

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา,ปริญญาตรี
3 ธ.ค. 2562

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนยาเสพติด 5 เปิดรับสมัคร 11 - 17 ธันวาคม 2562

สุโขทัย,โรงพยาบาลศรีนคร,กระทรวงสาธารณสุข,สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
3 ธ.ค. 2562

โรงพยาบาลศรีนคร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 11 - 17 ธันวาคม 2562

สุโขทัย,โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม,กระทรวงสาธารณสุข,สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
3 ธ.ค. 2562

โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 6 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 11 - 17 ธันวาคม 2562

นักวิชาการสาธารณสุข,โรงพยาบาลคีรีมาศ
2 ธ.ค. 2562

โรงพยาบาลคีรีมาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุชทั่วไป 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 19 ธันวาคม 2562

นครศรีธรรมราช,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
1 ธ.ค. 2562

สสจ.นครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ - 4 ธนวาคม 2562

นักวิชาการสาธารณสุข,นราธิวาส
29 พ.ย. 2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 3 - 11 ธันวาคม 2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก,พิษณุโลก,นักวิชาการสาธารณสุข
29 พ.ย. 2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข รับสมัครระหว่างวันที่ 3 - 11 ธ.ค.2562

นักวิชาการสาธารณสุข,สระบุรี
28 พ.ย. 2562

โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล(รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 2 - 12 ธันวาคม 2562

นักวิชาการสาธารณสุข,ราชบุรี
28 พ.ย. 2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุขและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เปิดรับสมัคร 2 - 9 ธันวาคม 2562

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
28 พ.ย. 2562

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัคร 2 - 12 ธันวาคม 2562

นักวิชาการสาธารณสุข
28 พ.ย. 2562

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 2 - 12 ธันวาคม 2562