JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 25 มี.ค. 2562

งานสาธารณสุข

งานสาธารณสุข

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
22 มี.ค. 2562

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา 2 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. - 3 เม.ย. 62

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
22 มี.ค. 2562

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. - 3 เม.ย. 62

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
15 มี.ค. 2562

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 20 - 26 มีนาคม พ.ศ. 2562

กรมสุขภาพจิต
13 มี.ค. 2562

กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2562

ขอนแก่น
12 มี.ค. 2562

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น มีความประสงค์จะจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนงานธุรการและสนับสนุนงานทั่วไป

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
8 มี.ค. 2562

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครวันที่ 13 มีนาคม 2562 - 2 เมษายน 2562

กรมการแพทย์
28 ก.พ. 2562

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 11 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2562

กรมการแพทย์
28 ก.พ. 2562

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ,นักเทคนิคการแพทย์,สมุทรสงคราม
28 ก.พ. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

แพทย์แผนไทย
28 ก.พ. 2562

รับสมัครแพทย์แผนไทย

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
28 ก.พ. 2562

รับสมัครเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

กรมสุขภาพจิต,นนทบุรี,นักสังคมสงเคราะห์
25 ก.พ. 2562

กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 4 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2562

กรมทางหลวงชนบท,อุตรดิถ์
25 ก.พ. 2562

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 4 - 8 มีนาคม พ.ศ. 2562

นักวิชาการสาธารณสุข,พิจิตร
22 ก.พ. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร26 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม พ.ศ. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
21 ก.พ. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครเพื่อเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562

กรมสุขภาพจิต,โรงพยาบาลศรีธัญญา
18 ก.พ. 2562

โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม พ.ศ. 2562

ระยอง,สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
15 ก.พ. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดระยอง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 20 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
14 ก.พ. 2562

โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี รับสมัครลูกจ้างรายวัน ด่วน!! วุฒิการศึกษา ม.3/ม.6/ปวช/ปวส.