JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 1 เม.ย. 2563

งานสาธารณสุข

งานสาธารณสุข

หางานราชการ , ราชการ , อย , กระทรวงสาธารณสุข , สมุนไพร , อาหารและยา , พัฒนาระบบ , นนทบุรี
27 มี.ค. 2563

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร กลุ่มพัฒนาระบบ รับสมัคร นักวิชาการพัฒนาระบบ 1 ตำแหน่ง

กรมการแพทย์
19 มี.ค. 2563

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 17 เมษายน 2563

นนทบุรี,สถาบันบําราศนราดูร
18 มี.ค. 2563

สถาบันบําราศนราดูร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 มีนาคม - 30 เมษายน 2563

อุดรธานี,สภากาชาดไทย
18 มี.ค. 2563

สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย (ภาค 6 จังหวัดอุดรธานี) รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นักวิชาการสาธารณสุข,เพชรบูรณ์,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
13 มี.ค. 2563

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัคร นักวิเคราห์นโยบายและแผน,นักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,สระบุรี
12 มี.ค. 2563

โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 18 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2563

สถาบันโรคผิวหนัง
11 มี.ค. 2563

สถาบันโรคผิวหนัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เปิดรับสมัคร 16 - 20 มีนาคม 2563

กรมสุขภาพจิต,โรงพยาบาลศรีธัญญา,นนทบุรี
10 มี.ค. 2563

กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 20 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 31 มีนาคม 2563

กรมสุขภาพจิต,โรงพยาบาลศรีธัญญา,นนทบุรี
10 มี.ค. 2563

กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 31 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

กรมสุขภาพจิต
9 มี.ค. 2563

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 25 อัตรา เปิดรับสมัคร 16 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

Walk - in Interview,โรงพยาบาลรามาธิบดี
8 มี.ค. 2563

( งานดี เงินเดือนสุดปัง สวัสดิการดีมากกกก ) โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครเภสัชกร หลายอัตรา Walk - in Interview สมัครพร้อมสัมภาษณ์ วันที่ 16 มีนาคม 2563

สภากาชาดไทย
6 มี.ค. 2563

สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 2-16 มีนาคม 2563

กรมสุขภาพจิต,นนทบุรี
6 มี.ค. 2563

กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18000 บาท เปิดรับสมัคร 16 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สถาบันโรคผิวหนัง
5 มี.ค. 2563

สถาบันโรคผิวหนัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 5 - 11 มีนาคม 2563

กรมควบคุมโรค,นครสวรรค์
3 มี.ค. 2563

กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18000 บาท เปิดรับสมัคร 10 - 16 มีนาคม พ.ศ. 2563

นักวิชาการสาธารณสุข,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี,สิงห์บุรี
3 มี.ค. 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 11 - 19 มีนาคม พ.ศ. 2563

นนทบุรี,สถาบันพระบรมราชนก
26 ก.พ. 2563

สถาบันพระบรมราชนก รับสมัครจ้างเหมาบริการงานการเงินและบัญชี และงานวิชาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 3 มีนาคม 2563

กรมควบคุมโรค,สถาบันบำราศนราดูร
26 ก.พ. 2563

กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 5 - 11 มีนาคม พ.ศ. 2563