10 พ.ค. 2564 สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2564

8 พ.ค. 2564 กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 17 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 30 พฤษภาคม 2564

7 พ.ค. 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 12 - 18 พฤษภาคม 2564

6 พ.ค. 2564 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 11 พฤษภาคม 2564 - 3 มิถุนายน 2564

5 พ.ค. 2564 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 77 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

5 พ.ค. 2564 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 1 เปิดรับสมัคร 5 - 31 พฤษภาคม 2564

4 พ.ค. 2564 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 23 อัตรา เปิดรับสมัคร 11 - 17 พฤษภาคม 2564

4 พ.ค. 2564 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 5 - 20 พฤษภาคม 2564

1 พ.ค. 2564 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานหรือจ้างเป็นลูกจ้าง ประจำปี 2564 รวม 27 อัตรา เปิดรับสมัคร 10 - 19 พฤษภาคม 2564

30 เม.ย. 2564 กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 206 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564