24 ก.ค. 2564 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 45 อัตราเปิดรับสมัคร 5 - 27 สิงหาคม 2564

24 ก.ค. 2564 ด่านอาหารและยาท่าเรือแหลมฉบัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

24 ก.ค. 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 400 อัตรา เปิดรับสมัคร 3 - 9 สิงหาคม 2564

23 ก.ค. 2564 กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 4 - 31 สิงหาคม 2564

23 ก.ค. 2564 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับสมัครบุคคลภายนอก 100 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 31 สิงหาคม 2564

23 ก.ค. 2564 สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ วุฒิ ปวส.-ป.ตรี เงินเดือน 24,000 - 218,400 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 – 20 สิงหาคม 2564

22 ก.ค. 2564 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564

22 ก.ค. 2564 (งานรัฐวิสาหกิจ) บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัท) รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน 6 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564

20 ก.ค. 2564 จังหวัดจันทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 29 กรกฎาคม ถึง 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564

20 ก.ค. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 กรกฎาคม ถึง 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564