9 ธ.ค. 2565 กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 31 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566

9 ธ.ค. 2565 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกตำแหน่งว่าง 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 - 27 ธันวาคม 2565

9 ธ.ค. 2565 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 - 23 ธันวาคม 2565

9 ธ.ค. 2565 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 20 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566

9 ธ.ค. 2565 กรมเจ้าท่า(ส่วนกลาง) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 - 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565

9 ธ.ค. 2565 สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 10 อัตรา เปิดรับสมัคร 20 ธันวาคม 2565 - 12 มกราคม 2566

9 ธ.ค. 2565 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา เปิดรับสมัคร 14 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565

9 ธ.ค. 2565 สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น 'รองผู้อํานวยการ' เงินเดือน 50k-125k ตามประสบการณ์

9 ธ.ค. 2565 กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 15 - 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565

9 ธ.ค. 2565 นิด้า เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ เปิดรับสมัคร - 20 ธ.ค. 65