Update ล่าสุดวันนี้ 23 เม.ย. 2567

 

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

 

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม พ.ศ. 2567


ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เงินเดือน : 11500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ในทุกสาขาวิชา หรือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ในทุกสาขาวิชา
2 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค/ หรือระดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เงินเดือน : 11500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวน : 5 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ในทุกสาขาวิชา หรือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ในทุกสาขาวิชา
2 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค/ หรือระดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
เงินเดือน : 11500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ในทุกสาขาวิชา หรือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ในทุกสาขาวิชา
2 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค/ หรือระดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.

สมัครทางเว็บไซต์ : https://sso.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567

File pdf แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม พ.ศ. 2567
วันที่โพส 7 ก.พ. 2567
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 129 อัตรา เปิดรับสมัคร 22 - 30 เมษายน 2567
11 เม.ย. 2567
ได้รับความนิยม