Update ล่าสุดวันนี้ 14 มิ.ย. 2567
ปวท.

 

สำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 25 มิถุนายน 2567
12 มิ.ย. 2567
สํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 มิถุนายน 2567
12 มิ.ย. 2567
กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตราา วุฒิ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 14 - 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567
12 มิ.ย. 2567
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 19 ตำแหน่ง 65 อัตรา เปิดรับสมัครถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2567
12 มิ.ย. 2567
สำนักงานสรรพสามิต พื้นที่เชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 17 - 21 มิถุนายน 2567
10 มิ.ย. 2567
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 109 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 28 มิถุนายน 2567
8 มิ.ย. 2567
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 20 อัตรา เปิดรับสมัคร 5 - 14 มิถุนายน 2567
7 มิ.ย. 2567
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 8 อัตรา เปิดรับสมัครถึงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567
5 มิ.ย. 2567
รวมตัวอย่างข้อสอบ ก.พ. ทุกระดับ: เริ่มต้นสู่ความสำเร็จ
4 มิ.ย. 2567
กรมท่าอากาศยาน (ส่วนกลาง) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน 19 อัตรา เปิดรับสมัคร 29 พฤษภาคม 2567 - 4 มิถุนายน 2567
31 พ.ค. 2567
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 12 อัตรา เปิดรับสมัคร 29 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2567
29 พ.ค. 2567
สสจ.มหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 12 อัตรา รับสมัคตั้งแต่วันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2567
26 พ.ค. 2567
สสจ.นครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) 13 อัตรา เปิดรับสมัคร – 24 พฤษภาคม 2567
19 พ.ค. 2567
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 102 อัตรา เปิดรับสมัคร 27 พฤษภาคม 2567 - 18 มิถุนายน 2567
16 พ.ค. 2567
โรงพยาบาลตํารวจ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตําแหน่งต่าง ๆ 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 20 - 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
13 พ.ค. 2567
สสจ.อุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 9 อัตรา เปิดรับสมัคร 20 - 27 พฤษภาคม 2567
13 พ.ค. 2567
สสจ.เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 24 พฤษภาคม 2567
12 พ.ค. 2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จํานวน 33 ตําแหน่ง รวมทั้งสิ้น 247 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 - 31 พฤษภาคม 2567
9 พ.ค. 2567