Update ล่าสุดวันนี้ 23 เม.ย. 2567
ปวช.

 

สสจ.สมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 16 ตำแหน่ง 58 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 เมษายน 2567
27 มี.ค. 2567
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 14 อัตรา เปิดรับสมัคร 26 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2567
25 มี.ค. 2567
สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 11 - 26 เมษายน 2567
25 มี.ค. 2567
ธ.ก.ส.สำนักงานจังหวัดอ่างทอง สรรหาบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างประเภทที่ 1 เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานธุรการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 - 29 มีนาคม 2567
21 มี.ค. 2567
กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 40 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 25 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2567
15 มี.ค. 2567
กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 25 อัตรา วุฒิ ปวช.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 20 มีนาคม ถึงวันที่ 26 เมษายน 2567
15 มี.ค. 2567
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 104 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 มีนาคม 2567
15 มี.ค. 2567
กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 21 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2567
14 มี.ค. 2567
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 21 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2567
14 มี.ค. 2567
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 11 – 15 มีนาคม 2567
10 มี.ค. 2567
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 28 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 16 - 30 มีนาคม 2567
8 มี.ค. 2567
กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือก เข้าเป็นพนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2567
6 มี.ค. 2567
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) รับสมัครงานราชการตำรวจ 330 อัตรา วุฒิ ม.6 - ปวช. เปิดรับสมัคร 11 - 29 มี.ค. 67
5 มี.ค. 2567
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 8 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2567
1 มี.ค. 2567
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 75 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวช.-ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 11-15 มีนาคม 2567
28 ก.พ. 2567
สํานักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม 26 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 8 มีนาคม 2567
28 ก.พ. 2567
กรมท่าอากาศยาน (ส่วนกลาง) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 6 - 12 มีนาคม พ.ศ. 2567
27 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 - 11 มีนาคม 2567
21 ก.พ. 2567