JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 พ.ค. 2565

หน้าแรก


Last Update
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 1 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2565
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 1 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 21 ก.พ. 2565
สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง รับสมัครงานลูกจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 21 กุมภาพันธ์ 2565 - 15 มีนาคม 2565
สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง รับสมัครงานลูกจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 21 กุมภาพันธ์ 2565 - 15 มีนาคม 2565
โพสวันที่ | 21 ก.พ. 2565
การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็น พนักงาน จำนวน 29 อัตรา ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 - 2 มีนาคม 2565
การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็น พนักงาน จำนวน 29 อัตรา ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 - 2 มีนาคม 2565
โพสวันที่ | 20 ก.พ. 2565
สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2565
สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2565
โพสวันที่ | 20 ก.พ. 2565
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1/2565
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1/2565
โพสวันที่ | 20 ก.พ. 2565
สสจ.นครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 65 อัตรา เปิดรับสมัคร 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2565
สสจ.นครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 65 อัตรา เปิดรับสมัคร 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2565
โพสวันที่ | 18 ก.พ. 2565
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ 2565- 8 มีนาคม 2565
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ 2565- 8 มีนาคม 2565
โพสวันที่ | 18 ก.พ. 2565
กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ บรรจุครั้งแรก 39 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 กุมภาพันธ์ 2565 - 17 มีนาคม 2565
กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ บรรจุครั้งแรก 39 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 กุมภาพันธ์ 2565 - 17 มีนาคม 2565
โพสวันที่ | 18 ก.พ. 2565
กรมการทหารสื่อสาร รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรการจ้าง เป็นพนักงานราชการ 76 อัตรา ประจําปีงบประมาณ 2565
กรมการทหารสื่อสาร รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรการจ้าง เป็นพนักงานราชการ 76 อัตรา ประจําปีงบประมาณ 2565
โพสวันที่ | 18 ก.พ. 2565
สสจ.สระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 28 อัตรา เปิดรับสมัคร 23 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
สสจ.สระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 28 อัตรา เปิดรับสมัคร 23 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
โพสวันที่ | 18 ก.พ. 2565
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) เปิดรับสมัคร 14 - 21 กุมภาพันธ์ 2565
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) เปิดรับสมัคร 14 - 21 กุมภาพันธ์ 2565
โพสวันที่ | 18 ก.พ. 2565
สสจ.พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2565
สสจ.พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2565
โพสวันที่ | 18 ก.พ. 2565
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตั้งแต่วันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2565
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตั้งแต่วันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2565
โพสวันที่ | 17 ก.พ. 2565
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 23 อัตรา เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2565
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 23 อัตรา เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2565
โพสวันที่ | 17 ก.พ. 2565
สสจ.ขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 29 อัตรา เปิดรับสมัคร 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2565
สสจ.ขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 29 อัตรา เปิดรับสมัคร 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2565
โพสวันที่ | 17 ก.พ. 2565
สสจ.ปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 4 ตำแหน่ง 55 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2565
สสจ.ปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 4 ตำแหน่ง 55 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2565
โพสวันที่ | 17 ก.พ. 2565
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ 2565 - 4 มีนาคม 2565
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ 2565 - 4 มีนาคม 2565
โพสวันที่ | 17 ก.พ. 2565
การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน 19 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 9 มีนาคม 2565
การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน 19 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 9 มีนาคม 2565
โพสวันที่ | 17 ก.พ. 2565
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
โพสวันที่ | 17 ก.พ. 2565
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 24 กุมภาพันธ์ 2565 - 2 มีนาคม 2565
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 24 กุมภาพันธ์ 2565 - 2 มีนาคม 2565
โพสวันที่ | 17 ก.พ. 2565
กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล
กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล
โพสวันที่ | 17 ก.พ. 2565
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เปิดรับสมัคร 18 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เปิดรับสมัคร 18 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
โพสวันที่ | 17 ก.พ. 2565
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัคร 21 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัคร 21 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
โพสวันที่ | 17 ก.พ. 2565
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 16 อัตรา เปิดรับสมัคร 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2565
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 16 อัตรา เปิดรับสมัคร 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2565
โพสวันที่ | 16 ก.พ. 2565
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โพสวันที่ | 15 ก.พ. 2565
 สสจ.พระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 34 อัตรา เปิดรับสมัคร 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2565
สสจ.พระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 34 อัตรา เปิดรับสมัคร 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2565
โพสวันที่ | 15 ก.พ. 2565
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 21 กุมภาพันธ์ 2565 - 1 มีนาคม 2565
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 21 กุมภาพันธ์ 2565 - 1 มีนาคม 2565
โพสวันที่ | 15 ก.พ. 2565
สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง เงินเดือน 45,000 บาท เปิดรับสมัคร 24 กุมภาพันธ์ 2565 - 2 มีนาคม 2565
สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง เงินเดือน 45,000 บาท เปิดรับสมัคร 24 กุมภาพันธ์ 2565 - 2 มีนาคม 2565
โพสวันที่ | 15 ก.พ. 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เปิดรับสมัคร 25 กุมภาพันธ์ 2565 - 10 มีนาคม 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เปิดรับสมัคร 25 กุมภาพันธ์ 2565 - 10 มีนาคม 2565
โพสวันที่ | 15 ก.พ. 2565
โรงพยาบาลศาลายา รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ 2 ตำแหน่ง
โรงพยาบาลศาลายา รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ 2 ตำแหน่ง
โพสวันที่ | 15 ก.พ. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 14 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 14 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 15 ก.พ. 2565
สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเลย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง 3 อัตรา วุฒิ ปวส. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 14 - 22 กุมภาพันธ์ 2565
สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเลย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง 3 อัตรา วุฒิ ปวส. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 14 - 22 กุมภาพันธ์ 2565
โพสวันที่ | 15 ก.พ. 2565
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 16 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 2 มีนาคม 2565
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 16 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 2 มีนาคม 2565
โพสวันที่ | 15 ก.พ. 2565
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
โพสวันที่ | 15 ก.พ. 2565
กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานธุรการ เปิดรับสมัคร 22 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานธุรการ เปิดรับสมัคร 22 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
โพสวันที่ | 15 ก.พ. 2565
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 14 - 21 ก.พ. 65
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 14 - 21 ก.พ. 65
โพสวันที่ | 15 ก.พ. 2565
โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2565
โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2565
โพสวันที่ | 14 ก.พ. 2565
สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครคัดเลือกบุคคลสำหรับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 10 - 17 กุมภาพันธ์ 2565
สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครคัดเลือกบุคคลสำหรับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 10 - 17 กุมภาพันธ์ 2565
โพสวันที่ | 14 ก.พ. 2565
กรมทางหลวง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 22 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 14 มีนาคม 2565
กรมทางหลวง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 22 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 14 มีนาคม 2565
โพสวันที่ | 14 ก.พ. 2565
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง 20 อัตรา เปิดรับสมัคร 10 - 18 กุมภาพันธ์ 2565
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง 20 อัตรา เปิดรับสมัคร 10 - 18 กุมภาพันธ์ 2565
โพสวันที่ | 12 ก.พ. 2565


Top 5
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานสังกัดสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีบัญชี 2565 เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
ศูนย์อนามัยที่ 8 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 27 พฤษภาคม 2565
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 26 พฤษภาคม 2565 - 16 มิถุนายน 2565
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้าง 208 อัตรา เปิดรับสมัคร 12-20 พฤษภาคม 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 208 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2565