JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 ก.พ. 2563

หน้าแรก


Last Update

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 มกราคม 2563
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 มกราคม 2563
โพสวันที่ | 4 ม.ค. 2563
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครตำแหน่งเศรษฐกร (13 อัตรา) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1 อัตรา) เปิดรับสมัคร 13 - 24 มกราคม 2563
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครตำแหน่งเศรษฐกร (13 อัตรา) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1 อัตรา) เปิดรับสมัคร 13 - 24 มกราคม 2563
โพสวันที่ | 4 ม.ค. 2563
สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 6 - 15 มกราคม 2563
สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 6 - 15 มกราคม 2563
โพสวันที่ | 3 ม.ค. 2563
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 13 - 17 มกราคม พ.ศ. 2563
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 13 - 17 มกราคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 3 ม.ค. 2563
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครงานพนักงานจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่โครงการ) รับสมัครวันที่ 2 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครงานพนักงานจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่โครงการ) รับสมัครวันที่ 2 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563
โพสวันที่ | 3 ม.ค. 2563
สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 (นปร. รุ่นที่ 14) จำนวน 50 ตำแหน่ง (ไม่ต้องสอบ ภาค ก) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 21 มกราคม 2563
สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 (นปร. รุ่นที่ 14) จำนวน 50 ตำแหน่ง (ไม่ต้องสอบ ภาค ก) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 21 มกราคม 2563
โพสวันที่ | 3 ม.ค. 2563
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ป.ตรี - ป.โท เงินเดือน 20,090 - 23,440 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 มกราคม 2563
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ป.ตรี - ป.โท เงินเดือน 20,090 - 23,440 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 มกราคม 2563
โพสวันที่ | 3 ม.ค. 2563
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ฯ วุฒิ ปวส. เปิดรับสมัครวันที่ 9 - 15 มกราคม 2563
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ฯ วุฒิ ปวส. เปิดรับสมัครวันที่ 9 - 15 มกราคม 2563
โพสวันที่ | 2 ม.ค. 2563
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ประกาศรับสมัครงาน 2 อัตรา วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ม.3 เปิดรับสมัคร 2 - 10 มกราคม 2563
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ประกาศรับสมัครงาน 2 อัตรา วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ม.3 เปิดรับสมัคร 2 - 10 มกราคม 2563
โพสวันที่ | 2 ม.ค. 2563
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 (จังหวัดนครปฐม) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว เปิดรับสมัคร 2 - 22 มกราคม 2563
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 (จังหวัดนครปฐม) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว เปิดรับสมัคร 2 - 22 มกราคม 2563
โพสวันที่ | 2 ม.ค. 2563
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการ บรรจุครั้งแรก 25 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 - 31 มกราคม 2563
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการ บรรจุครั้งแรก 25 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 - 31 มกราคม 2563
โพสวันที่ | 2 ม.ค. 2563
การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานการบัญชี (เสมียน) เปิดรับสมัคร 6 - 17 มกราคม 2563
การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานการบัญชี (เสมียน) เปิดรับสมัคร 6 - 17 มกราคม 2563
โพสวันที่ | 2 ม.ค. 2563
โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3 - ม.6 - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 6 - 17 มกราคม 2563
โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3 - ม.6 - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 6 - 17 มกราคม 2563
โพสวันที่ | 2 ม.ค. 2563
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว รับสมัครพนักงานธุรการ 2 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปวท.-ปวส. เปิดรับสมัคร 7 - 27 มกราคม 2563
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว รับสมัครพนักงานธุรการ 2 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปวท.-ปวส. เปิดรับสมัคร 7 - 27 มกราคม 2563
โพสวันที่ | 2 ม.ค. 2563
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม 2 อัตรา เปิดรับสมัคร - 8 มกราคม 2563
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม 2 อัตรา เปิดรับสมัคร - 8 มกราคม 2563
โพสวันที่ | 2 ม.ค. 2563
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพี่เลี้ยงผู้ติดยาเสพติด วุฒิ ม.3-ม.6 เปิดรับสมัคร 7 - 17 มกราคม 2563
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพี่เลี้ยงผู้ติดยาเสพติด วุฒิ ม.3-ม.6 เปิดรับสมัคร 7 - 17 มกราคม 2563
โพสวันที่ | 2 ม.ค. 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก รับสมัครจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 มกราคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก รับสมัครจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 มกราคม 2563
โพสวันที่ | 1 ม.ค. 2563
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.-ปวท.-ปวส. เปิดรับสมัคร 6 - 10 มกราคม 2563
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.-ปวท.-ปวส. เปิดรับสมัคร 6 - 10 มกราคม 2563
โพสวันที่ | 1 ม.ค. 2563
(ไม่เอา ภาค.ก)สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการรัฐสภาสามัญ เปิดรับสมัคร 6 - 20 มกราคม 2563
(ไม่เอา ภาค.ก)สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการรัฐสภาสามัญ เปิดรับสมัคร 6 - 20 มกราคม 2563
โพสวันที่ | 1 ม.ค. 2563
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.6 - ปวช. เปิดรับสมัคร 6 - 17 มกราคม พ.ศ. 2563
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.6 - ปวช. เปิดรับสมัคร 6 - 17 มกราคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 1 ม.ค. 2563
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 6 - 10 มกราคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 6 - 10 มกราคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 29 ธ.ค. 2562
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา วุฒิ ม.3 - ป.ตรี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 มกราคม 2563
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา วุฒิ ม.3 - ป.ตรี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 มกราคม 2563
โพสวันที่ | 29 ธ.ค. 2562
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างฯ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานธุรการ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 10 มกราคม 2563
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างฯ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานธุรการ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 10 มกราคม 2563
โพสวันที่ | 29 ธ.ค. 2562
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนฯ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 14 มกราคม 2563
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนฯ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 14 มกราคม 2563
โพสวันที่ | 29 ธ.ค. 2562
องค์การสุรา รับสมัครบุคคลทั่วไป 4 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัครออนไลน์ 2 - 15 มกราคม 2563
องค์การสุรา รับสมัครบุคคลทั่วไป 4 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัครออนไลน์ 2 - 15 มกราคม 2563
โพสวันที่ | 28 ธ.ค. 2562
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เปิดรับสมัคร - 15 มกราคม 2563
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เปิดรับสมัคร - 15 มกราคม 2563
โพสวันที่ | 28 ธ.ค. 2562
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ภาควิชาทันตกรรมเด็ก) วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 22 มกราคม พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ภาควิชาทันตกรรมเด็ก) วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 22 มกราคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 28 ธ.ค. 2562
กองต่อต้านการค้ามนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 20000 บาท เปิดรับสมัครถึงวันที่ 10 มกราคม 2563
กองต่อต้านการค้ามนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 20000 บาท เปิดรับสมัครถึงวันที่ 10 มกราคม 2563
โพสวันที่ | 28 ธ.ค. 2562
สำนักงานทางหลวงที่ 17 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.-ปวท.-ปวส. เปิดรับสมัคร 13 - 21 มกราคม 2563
สำนักงานทางหลวงที่ 17 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.-ปวท.-ปวส. เปิดรับสมัคร 13 - 21 มกราคม 2563
โพสวันที่ | 28 ธ.ค. 2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 13 - 17 มกราคม พ.ศ. 2563
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 13 - 17 มกราคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 27 ธ.ค. 2562
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา สมัครออนไลน์ วันที่ 13 - 21 มกราคม พ.ศ. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา สมัครออนไลน์ วันที่ 13 - 21 มกราคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 27 ธ.ค. 2562
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ 5 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 24 มกราคม 2563
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ 5 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 24 มกราคม 2563
โพสวันที่ | 27 ธ.ค. 2562
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครงานเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ไม่เอา ภาค ก. เงินเดือน 18000 บาท รับสมัคร 6-10 มกราคม 2563
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครงานเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ไม่เอา ภาค ก. เงินเดือน 18000 บาท รับสมัคร 6-10 มกราคม 2563
โพสวันที่ | 26 ธ.ค. 2562
กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานฯ 5 อัตรา วุฒิ ปวส. - ป.ตรี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 9 มกราคม 2563
กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานฯ 5 อัตรา วุฒิ ปวส. - ป.ตรี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 9 มกราคม 2563
โพสวันที่ | 26 ธ.ค. 2562
กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ - ปวช. - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา เปิดรับสมัคร 6 - 10 มกราคม พ.ศ. 2563
กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ - ปวช. - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา เปิดรับสมัคร 6 - 10 มกราคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 26 ธ.ค. 2562
(ไม่เอา ภาค ก.) กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 - 22 มกราคม 2563
(ไม่เอา ภาค ก.) กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 - 22 มกราคม 2563
โพสวันที่ | 26 ธ.ค. 2562
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะ รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักวิชาการวิทยาศาสตร์ 2 ตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะ รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักวิชาการวิทยาศาสตร์ 2 ตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โพสวันที่ | 26 ธ.ค. 2562
กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เิปดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 - 22 มกราคม2563
กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เิปดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 - 22 มกราคม2563
โพสวันที่ | 26 ธ.ค. 2562
การยาสูบแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน สำนักกฎหมาย เปิดรับสมัคร 13 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2563
การยาสูบแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน สำนักกฎหมาย เปิดรับสมัคร 13 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2563
โพสวันที่ | 26 ธ.ค. 2562
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 รับสมัครตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เปิดรับสมัคร 2 - 22 มกราคม 2562
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 รับสมัครตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เปิดรับสมัคร 2 - 22 มกราคม 2562
โพสวันที่ | 26 ธ.ค. 2562


Top 5

ระยอง,สุรินทร์,เชียงใหม่,ภูเก็ต,ประจวบคีรีขันธ์,ลพบุรี,พิจิตร,นครสวรรค์,สตูล,ชลบุรี,กรุงเทพมหานคร,นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรปราการ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน วุฒิ ปวส. - ป.ตรี - ป.โท 16 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รับสมัครระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2563
สำนักงานกิจการยุติธรรม
สำนักงานกิจการยุติธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13 อัตรา วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18000 - 19500 บาท ไม่ต้องผ่านภาค ก เปิดรับสมัคร 26 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2563
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 12 อัตรา เปิดรับสมัคร 26 กุมภาพันธ์ ถึง 17 มีนาคม 2563
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3,ราชบุรี,การประปาส่วนภูมิภาค
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 4 มีนาคม 2563
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
(ส่วนกลางและภูมิภาค | ไม่ต้องผ่านภาค ก) กรมทรัพยากรน้ำบาดาลรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6 - ปวช. - ปวส. - ป.ตรี 32 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 11 มีนาคม 2563Top 50 Tags กรมวิชาการเกษตร 1361 กรมทางหลวง 888 นักวิชาการสาธารณสุข 882 สำนักงาน ธกสจังหวัดขอนแก่น 761 อุบลราชธานี 716 อุดรธานี 654 เชียงใหม่ 647 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 635 ลำปาง 601 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 556 งานอุดรธานี 543 สพม25 ขอนแก่น 542 พิษณุโลก 536 นครราชสีมา 522 กรุงเทพมหานคร 506 อกคศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 498 ร้อยเอ็ด 456 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี 451 สุรินทร์ 445 ลพบุรี 439 ตรัง 430 กำแพงเพชร 421 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 402 ฉะเชิงเทรา 401 กาฬสินธุ์ 400 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 387 กาญจนบุรี 386 ยะลา 381 ชัยภูมิ 370 พริตตี้ พีอาร์ โคโยตี้ พริตตี้สปา ไซด์ไลน์ sl 367 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร 366 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 362 ปราจีนบุรี 354 สมุทรสงคราม 353 อ่างทอง 346 หนองบัวลำภู 324 สตูล 320 ระนอง 319 บึงกาฬ 316 หางานมหาวิทยาลัย 315 นักวิชาการ 313 หางาน 313 อุทัยธานี 313 นักโภชนาการ 310 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 310 สมุทรสาคร 308 บริษัท หจกราชา สุวรรณี 299 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 294 เภสัชกร 290 สมัครงาน 290