JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 28 ก.ย. 2564

หน้าแรก


Last Update
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างห้องเรียน Mep เปิดรับสมัคร 21 - 25 มิถุนายน 2564
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างห้องเรียน Mep เปิดรับสมัคร 21 - 25 มิถุนายน 2564
โพสวันที่ | 22 มิ.ย. 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 22 มิ.ย. 2564
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 28 มิถุนายน2564 ถึง 2 กรกฎาคม 2564
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 28 มิถุนายน2564 ถึง 2 กรกฎาคม 2564
โพสวันที่ | 22 มิ.ย. 2564
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 30 มิถุนายน 2564 ถึง 6 กรกฎาคม 2564
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 30 มิถุนายน 2564 ถึง 6 กรกฎาคม 2564
โพสวันที่ | 22 มิ.ย. 2564
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 29 มิถุนายน 2564 ถึง 5 กรกฎาคม 2564
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 29 มิถุนายน 2564 ถึง 5 กรกฎาคม 2564
โพสวันที่ | 22 มิ.ย. 2564
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 28 มิถุนายน 2564 ถึง 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 28 มิถุนายน 2564 ถึง 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 22 มิ.ย. 2564
กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นหนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 28 มิถุนายน 2564 ถึง 2 กรกฎาคม 2564
กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นหนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 28 มิถุนายน 2564 ถึง 2 กรกฎาคม 2564
โพสวันที่ | 22 มิ.ย. 2564
กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 70 อัตรา เปิดรับสมัคร 29 มิถุนายน 2564 ถึง 5 กรกฎาคม 2564
กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 70 อัตรา เปิดรับสมัคร 29 มิถุนายน 2564 ถึง 5 กรกฎาคม 2564
โพสวันที่ | 21 มิ.ย. 2564
กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพือ่เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 21 มิถุนายน ถึง 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพือ่เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 21 มิถุนายน ถึง 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 21 มิ.ย. 2564
ธนาคารกรุงไทยเปิดรับสมัครลูกจ้างรายวัน 476 อัตรา เพื่อปฎิบัติงานตามพื้นที่ของธนาคารกรุงไทย ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2564
ธนาคารกรุงไทยเปิดรับสมัครลูกจ้างรายวัน 476 อัตรา เพื่อปฎิบัติงานตามพื้นที่ของธนาคารกรุงไทย ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2564
โพสวันที่ | 21 มิ.ย. 2564
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 1 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 1 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 21 มิ.ย. 2564
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 28 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 28 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
โพสวันที่ | 21 มิ.ย. 2564
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 21 มิ.ย. 2564
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 21 มิ.ย. 2564
กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564
กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564
โพสวันที่ | 21 มิ.ย. 2564
กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งนายช่างเทคนิค 2 อัตรา เปิดรับสมัคร 21 - 30 มิถุนายน 2564
กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งนายช่างเทคนิค 2 อัตรา เปิดรับสมัคร 21 - 30 มิถุนายน 2564
โพสวันที่ | 21 มิ.ย. 2564
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เปิดรับสมัคร 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เปิดรับสมัคร 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 21 มิ.ย. 2564
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เปิดรับสมัคร 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เปิดรับสมัคร 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 19 มิ.ย. 2564
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 30 มิถุนายน 2564 - 6 กรกฎาคม 2564
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 30 มิถุนายน 2564 - 6 กรกฎาคม 2564
โพสวันที่ | 19 มิ.ย. 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 มิถุนายน 2564 - 1 กรกฎาคม 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 มิถุนายน 2564 - 1 กรกฎาคม 2564
โพสวันที่ | 19 มิ.ย. 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 23 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 23 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 18 มิ.ย. 2564
โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 21 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 21 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 18 มิ.ย. 2564
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4 (จังหวัดเชียงใหม่) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตําแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 รับสมัคร ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4 (จังหวัดเชียงใหม่) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตําแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 รับสมัคร ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564
โพสวันที่ | 18 มิ.ย. 2564
สำนักสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานบุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เปิดรับสมัคร 23 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
สำนักสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานบุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เปิดรับสมัคร 23 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 18 มิ.ย. 2564
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 18 มิ.ย. 2564
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564
โพสวันที่ | 18 มิ.ย. 2564
สำนักสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตราเปิดรับสมัคร 24 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
สำนักสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตราเปิดรับสมัคร 24 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 18 มิ.ย. 2564
สำนักสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 24 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
สำนักสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 24 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 18 มิ.ย. 2564
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 18 มิ.ย. 2564
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 7 อัตรา รับสมัครวันที่ 24 -30 มิถุนายน 2564
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 7 อัตรา รับสมัครวันที่ 24 -30 มิถุนายน 2564
โพสวันที่ | 17 มิ.ย. 2564
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 22 - 25 มิถุนายน 2564
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 22 - 25 มิถุนายน 2564
โพสวันที่ | 17 มิ.ย. 2564
กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 14 - 30 มิถุนายน 2564
กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 14 - 30 มิถุนายน 2564
โพสวันที่ | 17 มิ.ย. 2564
สสจ.พัทลุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 21 - 25 มิถุนายน 2564
สสจ.พัทลุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 21 - 25 มิถุนายน 2564
โพสวันที่ | 17 มิ.ย. 2564
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 23 มิถุนายน 2564
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 23 มิถุนายน 2564
โพสวันที่ | 17 มิ.ย. 2564
กรมวิชาการเกษตร (ส่วนกลาง) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 5 - 9 กรกฎาคม 2564
กรมวิชาการเกษตร (ส่วนกลาง) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 5 - 9 กรกฎาคม 2564
โพสวันที่ | 17 มิ.ย. 2564
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน จำนวน 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 24 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน จำนวน 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 24 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 17 มิ.ย. 2564
กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล(คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 28 มิถุนายน -1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล(คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 28 มิถุนายน -1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 17 มิ.ย. 2564
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน จำนวน 5 อัตรา
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน จำนวน 5 อัตรา
โพสวันที่ | 17 มิ.ย. 2564
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 - 30 มิถุนายน 2564
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 - 30 มิถุนายน 2564
โพสวันที่ | 17 มิ.ย. 2564
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 17 มิ.ย. 2564


Top 5
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง (กอง/กลุ่ม/ศูนย์) 111 อัตรา วุฒิ ปวช. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 29 กันยายน - 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564
กรมวิชาการเกษตร,กรุงเทพมหานคร
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เงินเดือน 40,000 บาท เปิดรับสมัคร 1 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเปิดรับสมัคร 1 - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 1 - 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564Top 50 Tags
โคราช เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก นครสวรรค์ 29068 โคราชเชียงใหม่เชียงรายพิษณุโลกนครสวรรค์ 22927 มหาวิทยาลัย นักวิชาการเกษตร รับสมัครงาน มหิดล อำนา 22501 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 22016 มหาวิทยาลัย นักวิชาการเกษตร รับสมัครงาน 21813 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น 20458 สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น 20102 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 19652 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการสาธารณสุข 19590 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น 19397 รับสมัคร pc ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา บ้านค่าย 19250 คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19205 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18574 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 18098 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 17648 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด 17395 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด 17379 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 17378 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 17357 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17352 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 17296 นักวิชาการสาธารณสุข 17235 งานขอนแก่น งานขาย งานธุรการ 17222 สมัครงานขอนแก่น 17163 สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 17154 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 17146 งานขอนแก่น บัญชี ธุรการ 17135 รับสมัคร ผู้ว่างงาน เชียงใหม่ 17101 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น 17089 งานขอนแก่น งานขาย 17023 สำนักงาน ปปช ประจำจังหวัดขอนแก่น 17022 งานเชียงใหม่ 16987 งานขอนแก่น งานช่าง งานขาย 16961 หางาน รับสมัครงาน เชียงใหม่ 16928 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 จเชียงใหม่ 16894 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 ขอนแก่น 16874 โรงงานน้ำตาลขอนแก่น สาขาน้ำพอง 16873 งานขอนแก่น งานอิเล็กทรอนิกส์ งานช่าง ช่างไฟฟ้า ช่า 16808 งานขาย งานช่าง งานขอนแก่น 16801 สุราษฎร์ธานี ยะลา 16795 งานขอนแก่น การตลาด โฆษณษ 16763 งานขอนแก่น คอมพิวเตอร์ วิศวะคอมพิมเตอร์ คนขับรถ เซ 16757 งานขอนแก่น 16727 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาาขอนแก่น เขต 1 16717 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 16705 สำนักงาน กศนจังหวัดขอนแก่น 16696 สำนักงาน ธกสจังหวัดขอนแก่น 16683 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 เชียงใหม่ 16652 หางานเชียงใหม่ 16464 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 16454