JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 28 ก.ย. 2564

หน้าแรก


Last Update
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 60 อัตรา เปิดรับสมัคร 12 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 60 อัตรา เปิดรับสมัคร 12 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 29 มิ.ย. 2564
406 อัตรา สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เปิดรับสมัคร 5 - 31 กรกฎาคม 2564
406 อัตรา สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เปิดรับสมัคร 5 - 31 กรกฎาคม 2564
โพสวันที่ | 29 มิ.ย. 2564
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 386 อัตรา เปิดรับสมัคร 12 - 17 กรกฎาคม 2564
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 386 อัตรา เปิดรับสมัคร 12 - 17 กรกฎาคม 2564
โพสวันที่ | 29 มิ.ย. 2564
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 3 อัตรา เปิดรับสมัคร 5 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 3 อัตรา เปิดรับสมัคร 5 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 29 มิ.ย. 2564
นักวิชาการกลุ่มการงานอาชีพ จำนวน 3 อัตรา +++ด่วน+++
นักวิชาการกลุ่มการงานอาชีพ จำนวน 3 อัตรา +++ด่วน+++
โพสวันที่ | 29 มิ.ย. 2564
นักวิชาการการงานอาชีพ  3 อัตรา +++ด่วน+++
นักวิชาการการงานอาชีพ 3 อัตรา +++ด่วน+++
โพสวันที่ | 29 มิ.ย. 2564
นักวิชาการกลุ่มการงานอาชีพ จำนวน 3 อัตรา +++ด่วน+++
นักวิชาการกลุ่มการงานอาชีพ จำนวน 3 อัตรา +++ด่วน+++
โพสวันที่ | 29 มิ.ย. 2564
กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 380 อัตรา
กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 380 อัตรา
โพสวันที่ | 29 มิ.ย. 2564
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 5 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 5 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 28 มิ.ย. 2564
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 6 อัตรา  วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 5 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 5 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 28 มิ.ย. 2564
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร  5 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 5 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 28 มิ.ย. 2564
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 5 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 5 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 28 มิ.ย. 2564
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 3 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 3 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 28 มิ.ย. 2564
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง เปิดรับสมัครจนถึงวันที่15 กรกฎาคม 2564
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง เปิดรับสมัครจนถึงวันที่15 กรกฎาคม 2564
โพสวันที่ | 28 มิ.ย. 2564
กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
โพสวันที่ | 28 มิ.ย. 2564
( รับ 1,664 อัตรา ทั่วประเทศ ) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เปิดรับสมัครวันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564
( รับ 1,664 อัตรา ทั่วประเทศ ) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เปิดรับสมัครวันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564
โพสวันที่ | 28 มิ.ย. 2564
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเตรียมเปิดรับสมัครงาน จำนวน 93 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 16 สิงหาคม 2564
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเตรียมเปิดรับสมัครงาน จำนวน 93 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 16 สิงหาคม 2564
โพสวันที่ | 25 มิ.ย. 2564
จังหวัดปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 19 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000  บาท เปิดรับสมัคร 1 - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
จังหวัดปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 19 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 1 - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 25 มิ.ย. 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 25 มิ.ย. 2564
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 5 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 5 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 25 มิ.ย. 2564
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 6 อัตรา เปิดรับสมัคร  1 - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 25 มิ.ย. 2564
จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 14 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 5 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 14 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 5 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 25 มิ.ย. 2564
กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ  เป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจําปีงบประมาณ 2564
กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจําปีงบประมาณ 2564
โพสวันที่ | 25 มิ.ย. 2564
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 140 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 140 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 25 มิ.ย. 2564
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 5 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 5 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 25 มิ.ย. 2564
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 25 มิ.ย. 2564
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เงินเดือน 40,000 บาท เปิดรับสมัคร 1 - 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เงินเดือน 40,000 บาท เปิดรับสมัคร 1 - 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 24 มิ.ย. 2564
กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปิดรับสมัคร 1 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปิดรับสมัคร 1 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 24 มิ.ย. 2564
สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 7กรกฎาคม 2564
สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 7กรกฎาคม 2564
โพสวันที่ | 24 มิ.ย. 2564
กรมการปกครองเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 68 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 - 21 กรกฎาคม 2564
กรมการปกครองเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 68 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 - 21 กรกฎาคม 2564
โพสวันที่ | 24 มิ.ย. 2564
กรมประมง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 406 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 12 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
กรมประมง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 406 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 12 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 23 มิ.ย. 2564
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ เปิดรับสมัคร 1 - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ เปิดรับสมัคร 1 - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 23 มิ.ย. 2564
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่นรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน  เปิดรับสมัคร 26  มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่นรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน เปิดรับสมัคร 26 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564
โพสวันที่ | 23 มิ.ย. 2564
กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2564
กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2564
โพสวันที่ | 23 มิ.ย. 2564
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา เปิดรับสมัคร  1 - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 23 มิ.ย. 2564
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 30 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 30 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 23 มิ.ย. 2564
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 22 มิ.ย. 2564
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 28 มิถุนายน 2564 ถึง 6 กรกฎาคม  2564
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 28 มิถุนายน 2564 ถึง 6 กรกฎาคม 2564
โพสวันที่ | 22 มิ.ย. 2564
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เปิดรับสมัคร 1 - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เปิดรับสมัคร 1 - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 22 มิ.ย. 2564
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เปิดรับสมัคร 1- 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เปิดรับสมัคร 1- 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 22 มิ.ย. 2564


Top 5
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง (กอง/กลุ่ม/ศูนย์) 111 อัตรา วุฒิ ปวช. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 29 กันยายน - 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564
กรมวิชาการเกษตร,กรุงเทพมหานคร
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เงินเดือน 40,000 บาท เปิดรับสมัคร 1 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเปิดรับสมัคร 1 - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 1 - 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564Top 50 Tags
โคราช เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก นครสวรรค์ 29105 โคราชเชียงใหม่เชียงรายพิษณุโลกนครสวรรค์ 22961 มหาวิทยาลัย นักวิชาการเกษตร รับสมัครงาน มหิดล อำนา 22524 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 22044 มหาวิทยาลัย นักวิชาการเกษตร รับสมัครงาน 21836 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น 20476 สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น 20120 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 19681 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการสาธารณสุข 19619 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น 19415 รับสมัคร pc ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา บ้านค่าย 19261 คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19234 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18599 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 18116 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 17666 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด 17409 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 17403 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด 17393 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17377 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 17371 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 17310 นักวิชาการสาธารณสุข 17264 งานขอนแก่น งานขาย งานธุรการ 17236 สมัครงานขอนแก่น 17177 สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 17172 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 17163 งานขอนแก่น บัญชี ธุรการ 17149 รับสมัคร ผู้ว่างงาน เชียงใหม่ 17126 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น 17103 งานขอนแก่น งานขาย 17037 สำนักงาน ปปช ประจำจังหวัดขอนแก่น 17036 งานเชียงใหม่ 17012 งานขอนแก่น งานช่าง งานขาย 16975 หางาน รับสมัครงาน เชียงใหม่ 16954 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 จเชียงใหม่ 16919 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 ขอนแก่น 16888 โรงงานน้ำตาลขอนแก่น สาขาน้ำพอง 16887 งานขอนแก่น งานอิเล็กทรอนิกส์ งานช่าง ช่างไฟฟ้า ช่า 16822 งานขาย งานช่าง งานขอนแก่น 16815 สุราษฎร์ธานี ยะลา 16811 งานขอนแก่น การตลาด โฆษณษ 16777 งานขอนแก่น คอมพิวเตอร์ วิศวะคอมพิมเตอร์ คนขับรถ เซ 16771 งานขอนแก่น 16741 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาาขอนแก่น เขต 1 16731 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 16726 สำนักงาน กศนจังหวัดขอนแก่น 16710 สำนักงาน ธกสจังหวัดขอนแก่น 16697 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 เชียงใหม่ 16677 หางานเชียงใหม่ 16489 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 16468