JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 พ.ค. 2565

หน้าแรก


Last Update
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 25 อัตรา เปิดรับสมัคร 5 - 29 เมษายน พ.ศ. 2565
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 25 อัตรา เปิดรับสมัคร 5 - 29 เมษายน พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 29 มี.ค. 2565
ท่าอากาศยานขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่าง ๆ
ท่าอากาศยานขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่าง ๆ
โพสวันที่ | 28 มี.ค. 2565
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์  (ลูกจ้างเหมา) 1 อัตรา
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ (ลูกจ้างเหมา) 1 อัตรา
โพสวันที่ | 28 มี.ค. 2565
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การสุรา จำนวน 7 อัตรา องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัคร 28 มีนาคม 2565 - 8 เมษายน 2565
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การสุรา จำนวน 7 อัตรา องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัคร 28 มีนาคม 2565 - 8 เมษายน 2565
โพสวันที่ | 28 มี.ค. 2565
กรมธนารักษ์   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน เปิดรับสมัคร 4 - 8 เมษายน พ.ศ. 2565
กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน เปิดรับสมัคร 4 - 8 เมษายน พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 28 มี.ค. 2565
กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา เปิดรับสมัคร 4 - 11 เมษายน พ.ศ. 2565
กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา เปิดรับสมัคร 4 - 11 เมษายน พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 28 มี.ค. 2565
โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็น ลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง(รายคาบ) รวม 17 ตําแหน่ง 130 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 5 เมษายน 2565
โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็น ลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง(รายคาบ) รวม 17 ตําแหน่ง 130 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 5 เมษายน 2565
โพสวันที่ | 26 มี.ค. 2565
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบ บุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2565 อัตราว่าง 546 อัตรา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบ บุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2565 อัตราว่าง 546 อัตรา
โพสวันที่ | 26 มี.ค. 2565
กรมชลประทาน (ส่วนกลางและภูมิภาค) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 256 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 10 เมษายน พ.ศ. 2565
กรมชลประทาน (ส่วนกลางและภูมิภาค) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 256 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 10 เมษายน พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 24 มี.ค. 2565
กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 55 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 18 เมษายน พ.ศ. 2565
กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 55 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 18 เมษายน พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 24 มี.ค. 2565
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 4 - 18 เมษายน พ.ศ. 2565
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 4 - 18 เมษายน พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 23 มี.ค. 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 31 มีนาคม 2565 - 26 เมษายน 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 31 มีนาคม 2565 - 26 เมษายน 2565
โพสวันที่ | 23 มี.ค. 2565
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 41 อัตรา เปิดรับสมัคร 24 - 29 มีนาคม 2565
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 41 อัตรา เปิดรับสมัคร 24 - 29 มีนาคม 2565
โพสวันที่ | 22 มี.ค. 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 30 มีนาคม 2565 ถึง 5 เมษายน  2565
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 30 มีนาคม 2565 ถึง 5 เมษายน 2565
โพสวันที่ | 22 มี.ค. 2565
สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 241 อัตรา เปิดรับสมัคร 30 มีนาคม 2565 - 26 เมษายน 2565
สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 241 อัตรา เปิดรับสมัคร 30 มีนาคม 2565 - 26 เมษายน 2565
โพสวันที่ | 22 มี.ค. 2565
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 1 - 29 เมษายน พ.ศ. 2565
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 1 - 29 เมษายน พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 22 มี.ค. 2565
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
โพสวันที่ | 22 มี.ค. 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 29 มีนาคม 2565 - 5 เมษายน 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 29 มีนาคม 2565 - 5 เมษายน 2565
โพสวันที่ | 21 มี.ค. 2565
กรมการค้าภายใน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 23 มีนาคม 2565  - 18 เมษายน 2565
กรมการค้าภายใน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 23 มีนาคม 2565 - 18 เมษายน 2565
โพสวันที่ | 21 มี.ค. 2565
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 - 11 มีนาคม 2565
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 - 11 มีนาคม 2565
โพสวันที่ | 19 มี.ค. 2565
รับสมัคร เจ้าหน้าที่การตลาด
รับสมัคร เจ้าหน้าที่การตลาด
โพสวันที่ | 18 มี.ค. 2565
รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ
รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ
โพสวันที่ | 18 มี.ค. 2565
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา  เปิดรับสมัคร 28 มีนาคม 2565 - 3 เมษายน  2565
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา เปิดรับสมัคร 28 มีนาคม 2565 - 3 เมษายน 2565
โพสวันที่ | 18 มี.ค. 2565
กรมพลศึกษา รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2565
กรมพลศึกษา รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2565
โพสวันที่ | 18 มี.ค. 2565
องค์การสะพานปลา รับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ 8 ตำแหน่ง 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 22 มีนาคม 2565
องค์การสะพานปลา รับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ 8 ตำแหน่ง 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 22 มีนาคม 2565
โพสวันที่ | 17 มี.ค. 2565
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 21 - 25 มีนาคม 2565
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 21 - 25 มีนาคม 2565
โพสวันที่ | 16 มี.ค. 2565
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) รับสมัครงาน นักวิชาการระดับต้น เปิดรับสมัคร 16 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2565
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) รับสมัครงาน นักวิชาการระดับต้น เปิดรับสมัคร 16 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 16 มี.ค. 2565
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
โพสวันที่ | 16 มี.ค. 2565
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3 ม.6 ปวส. ป.ตรี 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 22 - 28 มีนาคม พ.ศ. 2565
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3 ม.6 ปวส. ป.ตรี 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 22 - 28 มีนาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 15 มี.ค. 2565
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานโครงการ Digital Banking (สคท.) ประจำปีบัญชี 2564
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานโครงการ Digital Banking (สคท.) ประจำปีบัญชี 2564
โพสวันที่ | 15 มี.ค. 2565
บริษัท ฟิ้วซ์โพสต์ จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  ผู้สนใจยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2565
บริษัท ฟิ้วซ์โพสต์ จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ผู้สนใจยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2565
โพสวันที่ | 14 มี.ค. 2565
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 27,130 บาท เปิดรับสมัคร 22 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2565
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 27,130 บาท เปิดรับสมัคร 22 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 14 มี.ค. 2565
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี) สายสนับสนุนวิชาการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 21,250 บาท เปิดรับสมัครวันที่ 14 มีนาคม 2565 - 7 เมษายน  2565
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี) สายสนับสนุนวิชาการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 21,250 บาท เปิดรับสมัครวันที่ 14 มีนาคม 2565 - 7 เมษายน 2565
โพสวันที่ | 14 มี.ค. 2565
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา วุฒิ ปวส. เปิดรับสมัคร 12 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2565
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา วุฒิ ปวส. เปิดรับสมัคร 12 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 11 มี.ค. 2565
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา เปิดรับสมัคร 11 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2565
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา เปิดรับสมัคร 11 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 11 มี.ค. 2565
การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 55 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 มีนาคม 2565
การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 55 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 มีนาคม 2565
โพสวันที่ | 11 มี.ค. 2565
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 16 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2565
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 16 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 11 มี.ค. 2565
กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 16 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2565
กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 16 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 10 มี.ค. 2565
กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 55 อัตรา เปิดรับสมัคร 11 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 55 อัตรา เปิดรับสมัคร 11 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 10 มี.ค. 2565
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 18 - 28 มีนาคม พ.ศ. 2565
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 18 - 28 มีนาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 10 มี.ค. 2565


Top 5
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานสังกัดสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีบัญชี 2565 เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
ศูนย์อนามัยที่ 8 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 27 พฤษภาคม 2565
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 26 พฤษภาคม 2565 - 16 มิถุนายน 2565
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้าง 208 อัตรา เปิดรับสมัคร 12-20 พฤษภาคม 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 208 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2565