JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 ก.พ. 2563

หน้าแรก


Last Update

กรมพลศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครวันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2563
กรมพลศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครวันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2563
โพสวันที่ | 30 ม.ค. 2563
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ 128 คน เปิดรับสมัคร 10-22 กุมภาพันธ์ 2563
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ 128 คน เปิดรับสมัคร 10-22 กุมภาพันธ์ 2563
โพสวันที่ | 30 ม.ค. 2563
[พนักงานรัฐวิสาหกิจ] องค์การสะพานปลา รับสมัครพนักงานตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัคร - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
[พนักงานรัฐวิสาหกิจ] องค์การสะพานปลา รับสมัครพนักงานตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัคร - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 30 ม.ค. 2563
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัคร สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ ฝ่ายสำนักผู้จัดการ ตั้งแต่ วันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัคร สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ ฝ่ายสำนักผู้จัดการ ตั้งแต่ วันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563
โพสวันที่ | 30 ม.ค. 2563
กยศ. รับสมัครงาน วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา จำนวน 74 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฝ่ายบริหารหนี้ และ ฝ่ายคดีและบังคับคดี เปิดรับสมัคร 3 - 7 เปิดรับสมัคร 2563
กยศ. รับสมัครงาน วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา จำนวน 74 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฝ่ายบริหารหนี้ และ ฝ่ายคดีและบังคับคดี เปิดรับสมัคร 3 - 7 เปิดรับสมัคร 2563
โพสวันที่ | 30 ม.ค. 2563
วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 20,000 บาท สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการ เปิดรับสมัคร 3 - 14 กุมภาพันธ์ 2563
วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 20,000 บาท สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการ เปิดรับสมัคร 3 - 14 กุมภาพันธ์ 2563
โพสวันที่ | 30 ม.ค. 2563
กรมศิลปากร เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 17 อัตรา เปิดรับสมัคร 11 กุมภาพันธ์ ถึง 5 มีนาคม พ.ศ. 2563
กรมศิลปากร เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 17 อัตรา เปิดรับสมัคร 11 กุมภาพันธ์ ถึง 5 มีนาคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 30 ม.ค. 2563
กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2563 วุฒิ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี-ป.โท เปิดรับสมัคร 11- 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2563 วุฒิ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี-ป.โท เปิดรับสมัคร 11- 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 30 ม.ค. 2563
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกบรรจุเป็นพนักงาน 3 อัตราเปิดรับสมัคร - 10 กุมภาพันธ์ 2563
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกบรรจุเป็นพนักงาน 3 อัตราเปิดรับสมัคร - 10 กุมภาพันธ์ 2563
โพสวันที่ | 30 ม.ค. 2563
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานด้านไอทีและด้านดิจิทัล 6 อัตรา เปิดรับสมัคร - 14 กุมภาพันธ์ 2563
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานด้านไอทีและด้านดิจิทัล 6 อัตรา เปิดรับสมัคร - 14 กุมภาพันธ์ 2563
โพสวันที่ | 30 ม.ค. 2563
สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 209 อัตรา ไม่มีภาค ก. ก็สอบได้ รับสมัครสมัครออนไลน์ ตั้งแต่ 5 - 28 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 209 อัตรา ไม่มีภาค ก. ก็สอบได้ รับสมัครสมัครออนไลน์ ตั้งแต่ 5 - 28 กุมภาพันธ์ 2563
โพสวันที่ | 30 ม.ค. 2563
ศูนย์อนามัยที่ 10 กรมอนามัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 28 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2563
ศูนย์อนามัยที่ 10 กรมอนามัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 28 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2563
โพสวันที่ | 30 ม.ค. 2563
บริษัท บี เอ ที อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด รับสมัครงาน ตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์ - กราฟฟิค ดีไซน์ - เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
บริษัท บี เอ ที อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด รับสมัครงาน ตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์ - กราฟฟิค ดีไซน์ - เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
โพสวันที่ | 29 ม.ค. 2563
กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 90 อัตรา เปิดรับสมัคร 7 - 28 กุมภาพันธ์ 2563
กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 90 อัตรา เปิดรับสมัคร 7 - 28 กุมภาพันธ์ 2563
โพสวันที่ | 29 ม.ค. 2563
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 11 - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 11 - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 29 ม.ค. 2563
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งนักบริหารความปลอดภัยในการขนส่งทางอากาศ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งนักบริหารความปลอดภัยในการขนส่งทางอากาศ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
โพสวันที่ | 29 ม.ค. 2563
กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 5 - 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 5 - 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 29 ม.ค. 2563
เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา
โพสวันที่ | 28 ม.ค. 2563
เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา
โพสวันที่ | 28 ม.ค. 2563
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี ด่วนนนน++
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี ด่วนนนน++
โพสวันที่ | 28 ม.ค. 2563
เปิดสอบ ภาค ก. ประจำปี 2563 จำนวน 500,000 ที่นั่ง 15 ศูนย์สอบ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 27 กุมภาพันธ์ 2563
เปิดสอบ ภาค ก. ประจำปี 2563 จำนวน 500,000 ที่นั่ง 15 ศูนย์สอบ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 27 กุมภาพันธ์ 2563
โพสวันที่ | 28 ม.ค. 2563
สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 7 อัตรา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 5-26 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 7 อัตรา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 5-26 กุมภาพันธ์ 2563
โพสวันที่ | 27 ม.ค. 2563
กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครพนักงานราชการวุฒิ ป.ตรี - ป.โท - ป.เอก เงินเดือน 37,680 เปิดรับสมัคร 3 - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครพนักงานราชการวุฒิ ป.ตรี - ป.โท - ป.เอก เงินเดือน 37,680 เปิดรับสมัคร 3 - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 27 ม.ค. 2563
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) วุฒิ ม3 - ม.6 - ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 29 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2563
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) วุฒิ ม3 - ม.6 - ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 29 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2563
โพสวันที่ | 26 ม.ค. 2563
ธนาคารกรุงเทพ รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 19000 บาท INTERVIEW DAY CALL CENTER พบกัน!! วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 63
ธนาคารกรุงเทพ รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 19000 บาท INTERVIEW DAY CALL CENTER พบกัน!! วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 63
โพสวันที่ | 26 ม.ค. 2563
รับเยอะ 266 อัตรา กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครวันที่ 3 - 27 กุมภาพันธ์ 2563
รับเยอะ 266 อัตรา กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครวันที่ 3 - 27 กุมภาพันธ์ 2563
โพสวันที่ | 25 ม.ค. 2563
โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร รับสมัครพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส.ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 24 มกราคม ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2563
โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร รับสมัครพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส.ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 24 มกราคม ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2563
โพสวันที่ | 25 ม.ค. 2563
ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 5 - 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 5 - 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 25 ม.ค. 2563
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งพนักงานสื่อสารองค์กร พนักงานวิเคราะห์และวางแผน รับสมัคร - 22 กุมภาพันธ์ 2563
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งพนักงานสื่อสารองค์กร พนักงานวิเคราะห์และวางแผน รับสมัคร - 22 กุมภาพันธ์ 2563
โพสวันที่ | 24 ม.ค. 2563
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 30 มกราคม ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 30 มกราคม ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2563
โพสวันที่ | 24 ม.ค. 2563
กลุ่มอำนวยการวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครนักจัดการงานทั่วไป เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 ม.ค. 2563
กลุ่มอำนวยการวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครนักจัดการงานทั่วไป เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 ม.ค. 2563
โพสวันที่ | 24 ม.ค. 2563
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 เปิดรับสมัคร 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 เปิดรับสมัคร 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563
โพสวันที่ | 23 ม.ค. 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 30 มกราคม ถึง 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 30 มกราคม ถึง 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 23 ม.ค. 2563
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) รับบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 24 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 20 กุมภาพันธ์ 2563
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) รับบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 24 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 20 กุมภาพันธ์ 2563
โพสวันที่ | 23 ม.ค. 2563
สสจ.อำนาจเจริญ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
สสจ.อำนาจเจริญ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 23 ม.ค. 2563
 การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ในตำแหน่งลูกจ้างเฉพาะงาน ทำงานด้านสำรองช่างฝีมือ จำนวน 2อัตรา เปิดรับสมัคร - 5 กุมภาพันธ์ 2563
การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ในตำแหน่งลูกจ้างเฉพาะงาน ทำงานด้านสำรองช่างฝีมือ จำนวน 2อัตรา เปิดรับสมัคร - 5 กุมภาพันธ์ 2563
โพสวันที่ | 23 ม.ค. 2563
ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS กรมการขนส่งทางบก รับสมัคร เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่ วันที่ 20 มกราคม - 20 มีนาคม 2563
ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS กรมการขนส่งทางบก รับสมัคร เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่ วันที่ 20 มกราคม - 20 มีนาคม 2563
โพสวันที่ | 22 ม.ค. 2563
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 22 - 31 มกราคม 2563
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 22 - 31 มกราคม 2563
โพสวันที่ | 22 ม.ค. 2563
กรมการศาสนา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการอัตราว่างบรรจุครั้งแรก 5 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา) เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
กรมการศาสนา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการอัตราว่างบรรจุครั้งแรก 5 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา) เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
โพสวันที่ | 21 ม.ค. 2563
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วุฒิ ปวช. -ป.ตรี ป.โท 38 อัตรา เปิดรับสมัคร 20 มกราคม ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วุฒิ ปวช. -ป.ตรี ป.โท 38 อัตรา เปิดรับสมัคร 20 มกราคม ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2563
โพสวันที่ | 21 ม.ค. 2563


Top 5

ระยอง,สุรินทร์,เชียงใหม่,ภูเก็ต,ประจวบคีรีขันธ์,ลพบุรี,พิจิตร,นครสวรรค์,สตูล,ชลบุรี,กรุงเทพมหานคร,นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรปราการ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน วุฒิ ปวส. - ป.ตรี - ป.โท 16 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รับสมัครระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2563
สำนักงานกิจการยุติธรรม
สำนักงานกิจการยุติธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13 อัตรา วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18000 - 19500 บาท ไม่ต้องผ่านภาค ก เปิดรับสมัคร 26 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2563
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 12 อัตรา เปิดรับสมัคร 26 กุมภาพันธ์ ถึง 17 มีนาคม 2563
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
(ส่วนกลางและภูมิภาค | ไม่ต้องผ่านภาค ก) กรมทรัพยากรน้ำบาดาลรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6 - ปวช. - ปวส. - ป.ตรี 32 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 11 มีนาคม 2563
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3,ราชบุรี,การประปาส่วนภูมิภาค
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 4 มีนาคม 2563Top 50 Tags กรมวิชาการเกษตร 1422 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 1085 กรมทางหลวงชนบท 972 กรมทางหลวง 907 นักวิชาการสาธารณสุข 904 กรมส่งเสริมการเกษตร 869 ลำปาง มกรุงเทพมหานคร 831 สำนักงาน ธกสจังหวัดขอนแก่น 794 ขอนแก่น 783 เทศบาลนครขอนแก่น 777 พระนครศรีอยุธยา 769 ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น 744 อุบลราชธานี 743 อยุธยา 734 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 730 สสจพระนครศรีอยุธยา 721 สุราษฎร์ธานี 715 สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น 707 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น 698 อุดรธานี 680 เชียงใหม่ 669 ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด 665 นครศรีธรรมราช 660 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 659 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 655 สงขลา 649 เกษตร 645 แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช 641 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 630 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 624 ลำปาง 623 สุพรรณบุรี 600 งานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 598 งานอุบลราชธานี 597 โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 590 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 583 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 580 สพม25 ขอนแก่น 574 สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก 573 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี 573 งานอุดรธานี 571 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 567 ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 563 พิษณุโลก 562 นครราชสีมา 555 ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 554 งานโรงแรมในขอนแก่น 548 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 546 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 543 ราชบุรี 534