JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 พ.ค. 2565

หน้าแรก


Last Update
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 2 - 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 2 - 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 20 เม.ย. 2565
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 29 เมษายน 2565 - 6 พฤษภาคม 2565
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 29 เมษายน 2565 - 6 พฤษภาคม 2565
โพสวันที่ | 20 เม.ย. 2565
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ 151 อัตรา เปิดรับสมัคร 26 เมษายน 2565 - 17 พฤษภาคม 2565
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ 151 อัตรา เปิดรับสมัคร 26 เมษายน 2565 - 17 พฤษภาคม 2565
โพสวันที่ | 19 เม.ย. 2565
กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 - 29 เมษายน พ.ศ. 2565
กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 - 29 เมษายน พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 19 เม.ย. 2565
สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 22 - 28 เมษายน พ.ศ. 2565
สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 22 - 28 เมษายน พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 17 เม.ย. 2565
ส่วนกลางและภูมิภาค 76 อัตรา ไม่ต้องผ่านภาค ก. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส่วนกลางและภูมิภาค 76 อัตรา ไม่ต้องผ่านภาค ก. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 14 เม.ย. 2565
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 14 อัตรา เปิดรับสมัคร 11 - 27 เมษายน พ.ศ. 2565
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 14 อัตรา เปิดรับสมัคร 11 - 27 เมษายน พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 13 เม.ย. 2565
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรีรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างงานเหมาบริการ 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 12 - 22 เมษายน 2565
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรีรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างงานเหมาบริการ 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 12 - 22 เมษายน 2565
โพสวันที่ | 12 เม.ย. 2565
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 21 - 27 เมษายน พ.ศ. 2565
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 21 - 27 เมษายน พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 8 เม.ย. 2565
กรมวิชาการเกษตร (ส่วนกลาง) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 5 - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
กรมวิชาการเกษตร (ส่วนกลาง) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 5 - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 8 เม.ย. 2565
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 21 เมษายน 2565 - 31 พฤษภาคม 2565
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 21 เมษายน 2565 - 31 พฤษภาคม 2565
โพสวันที่ | 8 เม.ย. 2565
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราตำแหน่งว่างครั้งแรก 34 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 เมษายน 2565 - 18 พฤษภาคม 2565
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราตำแหน่งว่างครั้งแรก 34 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 เมษายน 2565 - 18 พฤษภาคม 2565
โพสวันที่ | 8 เม.ย. 2565
สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 พฤษภาคม 2565
สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 พฤษภาคม 2565
โพสวันที่ | 8 เม.ย. 2565
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา เปิดรับสมัคร 11 - 27 เมษายน 2565
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา เปิดรับสมัคร 11 - 27 เมษายน 2565
โพสวันที่ | 7 เม.ย. 2565
กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 - 22 เมษายน 2565
กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 - 22 เมษายน 2565
โพสวันที่ | 7 เม.ย. 2565
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 11 - 20 เมษายน 2565
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 11 - 20 เมษายน 2565
โพสวันที่ | 7 เม.ย. 2565
กรมการข้าว รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 31 อัตรา เปิดรับสมัคร 12 - 26 เมษายน พ.ศ. 2565
กรมการข้าว รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 31 อัตรา เปิดรับสมัคร 12 - 26 เมษายน พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 7 เม.ย. 2565
บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในบริษัท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 เมษายน 2565
บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในบริษัท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 เมษายน 2565
โพสวันที่ | 6 เม.ย. 2565
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตําแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ เปิดรับสมัครถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2565
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตําแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ เปิดรับสมัครถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2565
โพสวันที่ | 6 เม.ย. 2565
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชน จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เปิดรับสมัคร - 10 เมษายน 2565
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชน จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เปิดรับสมัคร - 10 เมษายน 2565
โพสวันที่ | 5 เม.ย. 2565
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เปิดรับสมัคร 12 - 29 เมษายน 2565
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เปิดรับสมัคร 12 - 29 เมษายน 2565
โพสวันที่ | 5 เม.ย. 2565
กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 18 - 22 เมษายน พ.ศ. 2565
กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 18 - 22 เมษายน พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 5 เม.ย. 2565
กรมวิชาการเกษตร (ส่วนกลาง) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 22 เมษายน พ.ศ. 2565
กรมวิชาการเกษตร (ส่วนกลาง) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 22 เมษายน พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 5 เม.ย. 2565
ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2565
ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2565
โพสวันที่ | 5 เม.ย. 2565
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 28 อัตรา เปิดรับสมัคร เปิดรับสมัคร 25 เมษายน 2565 - 17 พฤษภาคม 2565
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 28 อัตรา เปิดรับสมัคร เปิดรับสมัคร 25 เมษายน 2565 - 17 พฤษภาคม 2565
โพสวันที่ | 4 เม.ย. 2565
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 – 20 เมษายน 2565
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 – 20 เมษายน 2565
โพสวันที่ | 2 เม.ย. 2565
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 11 - 29 เมษายน พ.ศ. 2565
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 11 - 29 เมษายน พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 1 เม.ย. 2565
กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือก เข้าเป็นพนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2565 เปิดรับสมัคร 1 - 29 เมษายน 2565
กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือก เข้าเป็นพนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2565 เปิดรับสมัคร 1 - 29 เมษายน 2565
โพสวันที่ | 1 เม.ย. 2565
กรมทางหลวง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 283 อัตรา เปิดรับสมัคร 11 เมษายน 2565 - 8 พฤษภาคม 2565
กรมทางหลวง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 283 อัตรา เปิดรับสมัคร 11 เมษายน 2565 - 8 พฤษภาคม 2565
โพสวันที่ | 1 เม.ย. 2565
สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง  เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่   วันที่ 1 - 30 เมษายน 2565
สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 - 30 เมษายน 2565
โพสวันที่ | 1 เม.ย. 2565
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 5 - 12 เมษายน 2565
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 5 - 12 เมษายน 2565
โพสวันที่ | 1 เม.ย. 2565
กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมการแพทย์ 84 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 8 เมษายน พ.ศ. 2565
กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมการแพทย์ 84 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 8 เมษายน พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 31 มี.ค. 2565
โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สมัครทางออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 เมษายน 2565
โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สมัครทางออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 เมษายน 2565
โพสวันที่ | 31 มี.ค. 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 72 อัตรา เปิดรับสมัคร 18 เมษายน 2565 - 9 พฤษภาคม 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 72 อัตรา เปิดรับสมัคร 18 เมษายน 2565 - 9 พฤษภาคม 2565
โพสวันที่ | 31 มี.ค. 2565
กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รับสมัครนิติกร 1 อัตรา
กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รับสมัครนิติกร 1 อัตรา
โพสวันที่ | 29 มี.ค. 2565
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 1 - 17 เมษายน พ.ศ. 2565
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 1 - 17 เมษายน พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 29 มี.ค. 2565
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงคราะห์
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงคราะห์
โพสวันที่ | 29 มี.ค. 2565
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ - 5 เมษายน 2565
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ - 5 เมษายน 2565
โพสวันที่ | 29 มี.ค. 2565
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งนิติกร เปิดรับสมัคร 4 - 21 เมษายน 2565
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งนิติกร เปิดรับสมัคร 4 - 21 เมษายน 2565
โพสวันที่ | 29 มี.ค. 2565
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 7 เมษายน 2565 -2 พฤษภาคม 2565
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 7 เมษายน 2565 -2 พฤษภาคม 2565
โพสวันที่ | 29 มี.ค. 2565


Top 5
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานสังกัดสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีบัญชี 2565 เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
ศูนย์อนามัยที่ 8 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 27 พฤษภาคม 2565
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 26 พฤษภาคม 2565 - 16 มิถุนายน 2565
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้าง 208 อัตรา เปิดรับสมัคร 12-20 พฤษภาคม 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 208 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2565