JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 พ.ค. 2565

หน้าแรก


Last Update
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 21 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 11 - 20 พฤษภาคม 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 21 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 11 - 20 พฤษภาคม 2565
โพสวันที่ | 3 พ.ค. 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 38,000 บาท เปิดรับสมัคร 12 - 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 38,000 บาท เปิดรับสมัคร 12 - 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 3 พ.ค. 2565
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 2 อัตรา เปิดรับสมัคร 12 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 2 อัตรา เปิดรับสมัคร 12 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 3 พ.ค. 2565
กรมอนามัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา ประจำปี พ.ศ. 2565
กรมอนามัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา ประจำปี พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 3 พ.ค. 2565
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 9 - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 9 - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 2 พ.ค. 2565
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เปิดรับสมัคร 17 - 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เปิดรับสมัคร 17 - 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 2 พ.ค. 2565
กองประมงต่างประเทศ กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 17 - 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
กองประมงต่างประเทศ กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 17 - 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 2 พ.ค. 2565
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 6 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 6 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 2 พ.ค. 2565
กองบริหารการคลัง กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 9 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
กองบริหารการคลัง กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 9 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 2 พ.ค. 2565
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 88 อัตรา เปิดรับสมัคร 11 - 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 88 อัตรา เปิดรับสมัคร 11 - 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 2 พ.ค. 2565
โรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 12 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
โรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 12 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 2 พ.ค. 2565
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 12 - 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 12 - 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 2 พ.ค. 2565
สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 65
สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 65
โพสวันที่ | 30 เม.ย. 2565
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ 21 ตำแหน่ง 99 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 พฤษภาคม 2565- 14 มิถุนายน 2565
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ 21 ตำแหน่ง 99 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 พฤษภาคม 2565- 14 มิถุนายน 2565
โพสวันที่ | 30 เม.ย. 2565
เปิดสอบ ภาค ก. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 (e-Exam) 19 ศูนย์สอบ 105,174 ที่นั่ง ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 - 1 มิถุนายน 2565
เปิดสอบ ภาค ก. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 (e-Exam) 19 ศูนย์สอบ 105,174 ที่นั่ง ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 - 1 มิถุนายน 2565
โพสวันที่ | 29 เม.ย. 2565
กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 6 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 6 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 28 เม.ย. 2565
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 28 เม.ย. 2565
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 เมษายน 2565 - 3 พฤษภาคม 2565
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 เมษายน 2565 - 3 พฤษภาคม 2565
โพสวันที่ | 27 เม.ย. 2565
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 - 29 เมษายน พ.ศ. 2565
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 - 29 เมษายน พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 27 เม.ย. 2565
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 9 - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 9 - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 27 เม.ย. 2565
สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราว่างครั้งแรก 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราว่างครั้งแรก 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 27 เม.ย. 2565
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นนพักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 10 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นนพักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 10 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 27 เม.ย. 2565
 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร พนักงานชั่วคราว สำนักติดตามและประเมินผล (FB3) ตั้งแต่ 26 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร พนักงานชั่วคราว สำนักติดตามและประเมินผล (FB3) ตั้งแต่ 26 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565
โพสวันที่ | 26 เม.ย. 2565
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สสจ.พระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 เมษายน 2565 - 6 พฤษภาคม 2565
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สสจ.พระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 เมษายน 2565 - 6 พฤษภาคม 2565
โพสวันที่ | 26 เม.ย. 2565
 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 5 - 11 พฤษภาคม 2565
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 5 - 11 พฤษภาคม 2565
โพสวันที่ | 26 เม.ย. 2565
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา เปิดรับสมัคร 3 - 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา เปิดรับสมัคร 3 - 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 26 เม.ย. 2565
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 2 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 2 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 26 เม.ย. 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.6 - ปวช. - ปวส. - ปริญญาตรี 70 อัตรา เปิดรับสมัคร 3 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.6 - ปวช. - ปวส. - ปริญญาตรี 70 อัตรา เปิดรับสมัคร 3 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 26 เม.ย. 2565
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน เปิดรับสมัคร 2 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน เปิดรับสมัคร 2 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 25 เม.ย. 2565
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน จำนวน 5 อัตรา
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน จำนวน 5 อัตรา
โพสวันที่ | 25 เม.ย. 2565
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี เปิดรับสมัครสอบลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2565 - 18 พฤษภาคม 2565
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี เปิดรับสมัครสอบลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2565 - 18 พฤษภาคม 2565
โพสวันที่ | 25 เม.ย. 2565
สำนักงานโยธาธิการและผงเมืองจังหวัดนครนายก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 22 เมษายน 2565 - 6 พฤษภาคม 2565
สำนักงานโยธาธิการและผงเมืองจังหวัดนครนายก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 22 เมษายน 2565 - 6 พฤษภาคม 2565
โพสวันที่ | 25 เม.ย. 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งว่างครั้งแรก 23 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 25 พฤษภาคม 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งว่างครั้งแรก 23 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 25 พฤษภาคม 2565
โพสวันที่ | 25 เม.ย. 2565
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 28 เมษายน 2565 - 7 พฤษภาคม 2565
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 28 เมษายน 2565 - 7 พฤษภาคม 2565
โพสวันที่ | 25 เม.ย. 2565
สำนักงานคลังเขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 2 - 10 พฤษภาคม 2565
สำนักงานคลังเขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 2 - 10 พฤษภาคม 2565
โพสวันที่ | 25 เม.ย. 2565
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 22 เม.ย. 2565
สํานักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง วุฒิ ปวช. - ป.ตรี เปิดรับสมัครวันที่ 11 - 25 พฤษภาคม 2565
สํานักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง วุฒิ ปวช. - ป.ตรี เปิดรับสมัครวันที่ 11 - 25 พฤษภาคม 2565
โพสวันที่ | 22 เม.ย. 2565
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จ.ขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 6 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จ.ขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 6 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 21 เม.ย. 2565
กรมหม่อนไหม (ส่วนกลาง) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
กรมหม่อนไหม (ส่วนกลาง) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 21 เม.ย. 2565
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 2 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 2 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 20 เม.ย. 2565


Top 5
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานสังกัดสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีบัญชี 2565 เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
ศูนย์อนามัยที่ 8 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 27 พฤษภาคม 2565
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 26 พฤษภาคม 2565 - 16 มิถุนายน 2565
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้าง 208 อัตรา เปิดรับสมัคร 12-20 พฤษภาคม 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 208 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2565