JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 ก.ค. 2562

หน้าแรก

Last Update

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
22 ก.ค. 2562

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 26 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2562

เชียงใหม่
22 ก.ค. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
22 ก.ค. 2562

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ต้องการรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักวิชาการวิทยาศาสตร์ 2 ตำแหน่ง ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562

กรมควบคุมมลพิษ
22 ก.ค. 2562

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม 18 - 31 ก.ค. 62

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
22 ก.ค. 2562

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัคร พนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา เปิดรับสมัคร 22 - 26 ก.ค. 62

กรมราชทัณฑ์
22 ก.ค. 2562

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช. ป.ตรี ทุกสาขาเปิดรับสมัคร 30 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562

กรมหม่อนไหม
20 ก.ค. 2562

กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัครออนไลน์วันที่ 26 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562

sale executive
20 ก.ค. 2562

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ ****ด่วน**** (ฝ่ายขายประจำภูมิภาค)

sale executive
20 ก.ค. 2562

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ ****ด่วน**** (ฝ่ายขายประจำภูมิภาค)

หนองบัวลำภู
19 ก.ค. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัคร นักสังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2562

กรมศุลกากร
19 ก.ค. 2562

กรมศุลกากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 8 สิงหาคม 2562

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
19 ก.ค. 2562

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าัรบราชการ เปิดรับสมัคร 25 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2562

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
18 ก.ค. 2562

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 22 - 31 ก.ค. 62

กรมส่งเสริมการเกษตร
15 ก.ค. 2562

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 210 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 24 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2562

สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
15 ก.ค. 2562

สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 15 - 24 ก.ค. 2562

กรมส่งเสริมการเกษตร,สงขลา
14 ก.ค. 2562

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 23 - 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

สถาบันโรคทรวงอก,กรมการแพทย์
12 ก.ค. 2562

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 12 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์,นครศรีธรรมราช
12 ก.ค. 2562

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 22 - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562