JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 10 ก.ค. 2563

หน้าแรก


Last Update

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 17 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 23 กรกฎาคม 2563
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 17 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 23 กรกฎาคม 2563
โพสวันที่ | 9 ก.ค. 2563
สำนักงานกองทุนยุติธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม 41 อัตรา เปิดรับสมัคร  16 - 22 กรกฎาคม 2563
สำนักงานกองทุนยุติธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม 41 อัตรา เปิดรับสมัคร 16 - 22 กรกฎาคม 2563
โพสวันที่ | 9 ก.ค. 2563
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา เงินเดือน 37,680 บาท เปิดรับสมัคร 20 - 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา เงินเดือน 37,680 บาท เปิดรับสมัคร 20 - 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 9 ก.ค. 2563
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ( ภาคใต้ ) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 - 21 กรกฎาคม 2563
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ( ภาคใต้ ) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 - 21 กรกฎาคม 2563
โพสวันที่ | 9 ก.ค. 2563
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 - 21 กรกฎาคม 2563
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 - 21 กรกฎาคม 2563
โพสวันที่ | 9 ก.ค. 2563
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2 รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ เปิดรับสมัคร 13 - 17 กรกฎาคม 2563
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2 รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ เปิดรับสมัคร 13 - 17 กรกฎาคม 2563
โพสวันที่ | 9 ก.ค. 2563
สำนักงาน กศน. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 318 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 30 กรกฎาคม 2563
สำนักงาน กศน. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 318 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 30 กรกฎาคม 2563
โพสวันที่ | 9 ก.ค. 2563
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 24 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 23 กรกฎาคม 2563
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 24 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 23 กรกฎาคม 2563
โพสวันที่ | 9 ก.ค. 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2563 จำนวน 38 อัตรา วุฒิ ปวส.-ป.ตรี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2563 จำนวน 38 อัตรา วุฒิ ปวส.-ป.ตรี
โพสวันที่ | 8 ก.ค. 2563
กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 15 - 21 กรกฎาคม 2563
กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 15 - 21 กรกฎาคม 2563
โพสวันที่ | 8 ก.ค. 2563
กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เปิดรับสมัคร 15 - 21 กรกฎาคม 2563
กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เปิดรับสมัคร 15 - 21 กรกฎาคม 2563
โพสวันที่ | 8 ก.ค. 2563
กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 16 - 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 16 - 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 8 ก.ค. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 27 อัตรา เปิดรับสมัคร 14 - 24 กรกฎาคม 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 27 อัตรา เปิดรับสมัคร 14 - 24 กรกฎาคม 2563
โพสวันที่ | 8 ก.ค. 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 53 อัตรา เปิดรับสมัคร 8 - 12 กรกฎาคม 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 53 อัตรา เปิดรับสมัคร 8 - 12 กรกฎาคม 2563
โพสวันที่ | 8 ก.ค. 2563
ศาลปกครอง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง วุฒิ ปวช.ทุกสาขา เงินเดือน 17280 บาท เปิดรับสมัคร 10 - 31 กรกฎาคม 2563
ศาลปกครอง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง วุฒิ ปวช.ทุกสาขา เงินเดือน 17280 บาท เปิดรับสมัคร 10 - 31 กรกฎาคม 2563
โพสวันที่ | 7 ก.ค. 2563
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 17 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 - 17 กรกฎาคม 2563
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 17 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 - 17 กรกฎาคม 2563
โพสวันที่ | 7 ก.ค. 2563
กรมธนารักษ์ สมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ถึง 20 กรกฎาคม 2563
กรมธนารักษ์ สมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ถึง 20 กรกฎาคม 2563
โพสวันที่ | 7 ก.ค. 2563
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 13 - 17 กรกฎาคม 2563
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 13 - 17 กรกฎาคม 2563
โพสวันที่ | 4 ก.ค. 2563
กรมสรรพากร รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ วุฒิ ปวช.ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 8 - 15 กรกฎาคม 2563
กรมสรรพากร รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ วุฒิ ปวช.ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 8 - 15 กรกฎาคม 2563
โพสวันที่ | 4 ก.ค. 2563
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 15 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 15 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 3 ก.ค. 2563
สํานักงานพัฒนาระบบบริหาร กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 - 14 กรกฎาคม 2563
สํานักงานพัฒนาระบบบริหาร กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 - 14 กรกฎาคม 2563
โพสวันที่ | 2 ก.ค. 2563
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 20 กรกฎาคม ถึง 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 20 กรกฎาคม ถึง 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 2 ก.ค. 2563
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัครวันที่ 13 - 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัครวันที่ 13 - 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 2 ก.ค. 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) เปิดรับสมัคร 13 - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) เปิดรับสมัคร 13 - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 2 ก.ค. 2563
สำนักงานทางหลวงที่ 7 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2563
สำนักงานทางหลวงที่ 7 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2563
โพสวันที่ | 1 ก.ค. 2563
กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร วุฒิ ปวช.- ปวส.- ป.ตรี ครั้งที่ 2/2563 เปิดรับสมัคร 8 - 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร วุฒิ ปวช.- ปวส.- ป.ตรี ครั้งที่ 2/2563 เปิดรับสมัคร 8 - 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 1 ก.ค. 2563
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 13 - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 13 - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 1 ก.ค. 2563
กรมพลศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 10 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
กรมพลศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 10 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 1 ก.ค. 2563
กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 13 - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 13 - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 1 ก.ค. 2563
รับทั่วประเทศ 383 อัตรา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงาน วุฒิ ปวส. - ป.ตรี - ป.โท เปิดรับสมัคร 15 - 31 กรกฎาคม 2563
รับทั่วประเทศ 383 อัตรา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงาน วุฒิ ปวส. - ป.ตรี - ป.โท เปิดรับสมัคร 15 - 31 กรกฎาคม 2563
โพสวันที่ | 1 ก.ค. 2563
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)
โพสวันที่ | 1 ก.ค. 2563
สถาบันบําราศนราดูร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 15 กรกฎาคม 2563
สถาบันบําราศนราดูร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 15 กรกฎาคม 2563
โพสวันที่ | 30 มิ.ย. 2563
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 33 อัตรา วุฒิ - ปวช. - ปวส. - ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 8 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 33 อัตรา วุฒิ - ปวช. - ปวส. - ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 8 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 30 มิ.ย. 2563
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 8 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 8 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 29 มิ.ย. 2563
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 11 อัตรา เปิดรับสมัคร 29 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2563
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 11 อัตรา เปิดรับสมัคร 29 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2563
โพสวันที่ | 29 มิ.ย. 2563
กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3 - ปวช. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 8 - 14 กรกฎาคม 2563
กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3 - ปวช. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 8 - 14 กรกฎาคม 2563
โพสวันที่ | 29 มิ.ย. 2563
เทศบาลนครลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครลำปาง จำนวน 4 ตำแหน่ง 19 อัตรา รับสมัครในระหว่างวันที่ 8-16 กรกฎาคม 2563
เทศบาลนครลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครลำปาง จำนวน 4 ตำแหน่ง 19 อัตรา รับสมัครในระหว่างวันที่ 8-16 กรกฎาคม 2563
โพสวันที่ | 29 มิ.ย. 2563
สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานประกันสังคม 66 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 20 กรกฎาคม 2563
สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานประกันสังคม 66 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 20 กรกฎาคม 2563
โพสวันที่ | 29 มิ.ย. 2563
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 67 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 - 31 กรกฏาคม 2563
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 67 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 - 31 กรกฏาคม 2563
โพสวันที่ | 29 มิ.ย. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการพิเศษ เปิดรับสมัคร 3 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการพิเศษ เปิดรับสมัคร 3 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 27 มิ.ย. 2563


Top 5

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย,กระบี่,กรุงเทพมหานคร,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,เชียงราย,เชียงใหม่,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นนทบุรี,นราธิวาส,น่าน,บุรีรัมย์,ปทุมธานี,ประจวบคีรีขันธ์,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พระนครศรีอยุธยา,พะเยา,พังงา,พัทลุง,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,เลย,ลำปาง,ลำพูน,ศีรสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สตูล,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อ่างทอง,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี
รับทั่วประเทศ 383 อัตรา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงาน วุฒิ ปวส. - ป.ตรี - ป.โท เปิดรับสมัคร 15 - 31 กรกฎาคม 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,PEA
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 53 อัตรา เปิดรับสมัคร 8 - 12 กรกฎาคม 2563
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก,กรมราชทัณฑ์,นครราชสีมา
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 13 - 17 กรกฎาคม 2563
กศน
สำนักงาน กศน. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 318 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 30 กรกฎาคม 2563
ขอนแก่น
สำนักงานทางหลวงที่ 7 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2563Top 50 Tags โคราชเชียงใหม่เชียงรายพิษณุโลกนครสวรรค์ 3584 คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2738 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาาขอนแก่น เขต 1 2653 สำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 2608 งานโรงแรมในขอนแก่น 2595 โรงแรม พูล แมน ขอนแก่น 2578 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2576 เทศบาลนครขอนแก่น 2510 ขอนแก่น 2505 ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น 2468 โรงพยาบาลขอนแก่น 2448 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น 2435 รพขอนแก่น 2420 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น 2391 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 2354 กรมวิชาการเกษตร 2306 นักวิชาการสาธารณสุข 2298 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น 2264 งานขอนแก่นงานอิเล็กทรอนิกส์งานช่างช่างไฟฟ้าช่า 2248 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2232 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 2214 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 2199 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย สพม34เชียงใหม่แม่ฮ่องสอน 2128 สพปขอนแก่น 2127 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี 2119 พนักงานขับรถขอนแก่น 2119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2104 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยสพม29อุบลราชธานีอำนาจเจริญ 2047 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง 2039 หางานอุดรธานี 2021 อุบลราชธานี 1998 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 1993 กรมส่งเสริมการเกษตร 1974 เชียงใหม่ 1965 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา 1964 ขอนแก่นบริวเวอรี่ 1960 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 1958 บริษัทขอนแก่นบริวเวอรี่จำกัด 1950 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 1935 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี 1914 อุดรธานี 1908 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 1897 สถานที่สอบ อุดรธานี 1870 ตึกคอมแลนด์มาร์คอุดรธานี 1815 รพมะเร็งอุบลราชธานี 1784 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1766 สถานที่สอบอุบลราชธานี 1764 พระนครศรีอยุธยา 1743 โรงพยาบาลอุดรธานี 1728 สงขลา 1714