JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 14 ธ.ค. 2562

หน้าแรก

Last Update

กรมวิชาการเกษตร,สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน,กรุงเทพมหานคร
13 ธ.ค. 2562

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช. - ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 23 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
13 ธ.ค. 2562

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 20 ธันวาคม 2562 ถึง 17 มกราคม 2563

กรมวิชาการเกษตร
13 ธ.ค. 2562

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 26 ธันวาคม 2562 ถึง 6 มกราคม 2563

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ
13 ธ.ค. 2562

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ รับสมัครพนักงานตำแหน่งเหรัญญิก เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562

กรมชลประทาน
13 ธ.ค. 2562

กรมชลประทาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 37 อัตรา เปิดรับสมัคร 23 ธันวาคม 2562 ถึง 15 มกราคม 2563

KTBGS,กรุงไทยธุรกิจบริการ
12 ธ.ค. 2562

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานคัดนับธนบัตร

นครราชสีมา
12 ธ.ค. 2562

กศน.จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 16-20 ธันวาคม 2562

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์,กรมสุขภาพจิต,เชียงใหม่
12 ธ.ค. 2562

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 23 - 27 ธันวาคม 2562

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
11 ธ.ค. 2562

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 10อัตรา เปิดรับสมัคร 23 ธันวาคม 2562 ถึง 17 มกราคม 2563

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
11 ธ.ค. 2562

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 มกราคม 2563

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา,สภากาชาดไทย
11 ธ.ค. 2562

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากร 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 23 ธันวาคม 2562

นครศรีธรรมราช,PEA,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
11 ธ.ค. 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าทำงาน 14 อัตรา เปิดรับสมัคร 11 - 13 ธันวาคม 2562

กรมควบคุมมลพิษ
11 ธ.ค. 2562

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 19 ธันวาคม 2562 ถึง 13 มกราคม 2563

กรมควบคุมมลพิษ
11 ธ.ค. 2562

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 19 ธันวาคม 2562 ถึง 13 มกราคม 2563

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
9 ธ.ค. 2562

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 23 ธันวาคม 2562 ถึง 17 มกราคม 2563

กาญจนบุรี,กรมประมง
9 ธ.ค. 2562

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 10 (กาญจนบุรี) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 25 ธันวาคม 2562

ปัตตานี
9 ธ.ค. 2562

สสจ.ปัตตานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 25 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 16 ธันวาคม 2562

สถาบันการบินพลเรือน,ประจวบคีรีขันธ์,อู่ตะเภา
7 ธ.ค. 2562

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน 13 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 25 ธันวาคม 2562