JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 พ.ค. 2562

หน้าแรก

Last Update

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
24 พ.ค. 2562

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 4 - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562

รับสมัครงาน,ไทยเบฟ,ตำแหน่งงาน,เปิดบ้านรับสมัคร
24 พ.ค. 2562

ThaiBev Open House 2019 - ชลบุรี

กรมทางหลวงชนบท
23 พ.ค. 2562

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 31 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กรมชลประทาน
23 พ.ค. 2562

ส่วนส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างชั่วคราว) ตั้งแต่บัดนี้ - 28 พฤษภาคม 2562

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
23 พ.ค. 2562

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครเจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานเอกสารสิทธิ์ ตั้งแต่วันที 22 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2562

งานราชการขอนแก่น
23 พ.ค. 2562

วสส.ขอนแก่น ประกาศ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

นักวิชาการสาธารณสุข,ลพบุรี
22 พ.ค. 2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี รับสมัครฯ นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 27 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ตาก,นักวิชาการสาธารณสุข
22 พ.ค. 2562

สำนักงานสาธารณสุข รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 29 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กรมหม่อนไหม,ตาก
22 พ.ค. 2562

กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา,กยศ.
22 พ.ค. 2562

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ 61 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสม้คร 21 - 28 พฤษภาคม 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
21 พ.ค. 2562

150 ตำแหน่ง ป.ตรีทุกสาขา สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 24 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ราชบุรี,การประปาส่วนภูมิภาค
21 พ.ค. 2562

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ 2 เปิดรับสมัครวันที่ 22 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2562

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
21 พ.ค. 2562

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 27 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2562

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
21 พ.ค. 2562

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 28 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน 2562

รับสมัครงาน,ไทยเบฟ,ตำแหน่งงาน,เปิดบ้านรับสมัคร
21 พ.ค. 2562

ThaiBev Open House 2019

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
18 พ.ค. 2562

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานที่คลินิกเฉพาะทางสายด่วนสุขภาพจิต 1323 จำนวน 10 อัตรา

กรมประชาสัมพันธ์,อุบลราชธานี
18 พ.ค. 2562

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 - 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562

สถาบันพระบรมราชนก
17 พ.ค. 2562

สถาบันพระบรมราชนก รับสมัครจ้างเหมาบริการงานจัดการงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี เปิดรับสมัคร 17 - 24 พฤษภาคม 2562