JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 15 ก.ย. 2562

หน้าแรก

Last Update

ธนาคารออมสิน
14 ก.ย. 2562

ธนาคารออมสิน รับสมัครลูกจ้างขับรถยนต์ 180 อัตรา วุฒิ ม.3 - ป.โท เปิดรับสมัคร - 30 ธ.ค. 62

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
12 ก.ย. 2562

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคาร 11 อัตรา วุฒิม.3 ขึ้นไป เปิดรับสมัคร 13 - 26 กันยายน 2562

กรมทางหลวง,ลำปาง
12 ก.ย. 2562

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ และ พนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 กันยายน 2562

กรมธนารักษ์
12 ก.ย. 2562

กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3 ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 20 - 26 กันยายน 2562

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
12 ก.ย. 2562

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ จำนวน 16 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 9 - 13 กันยายน 2562

หางาน
12 ก.ย. 2562

Mahidol Wittayanusorn School (MWIT) Vacancy: Full-time English Teacher (1 position)

ส่งเสริมสหกรณ์
12 ก.ย. 2562

ส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 43 อัตรา เปิดรับสมัคร 20 กันยายน 2562 - 10 ตุลาคม 2562

กรมการแพทย์
11 ก.ย. 2562

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 16 - 30 กันยายน พ.ศ. 2562

หางาน
11 ก.ย. 2562

สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที 2019

กรมควบคุมมลพิษ
11 ก.ย. 2562

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัคร 10 - 15 กันยายน 2562

มหาวิทยาลัยมหิดล
10 ก.ย. 2562

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน) วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 9 กันยายน - 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562

สำนักงานเขตดุสิต
10 ก.ย. 2562

สำนักงานเขตดุสิต รับสมัครอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 13 กันายน 2562

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
10 ก.ย. 2562

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกาศรับสมัครพนักงานโครงการ (Call Center) สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9 - 23 ก.ย. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
8 ก.ย. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ 9 อัตรา เปิดรับสมัคร 11 - 20 กันยายน พ.ศ. 2562

สำนักงานสรรพากร
7 ก.ย. 2562

สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม รับสมัคร พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 16 - 20 กันายน 2562

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
6 ก.ย. 2562

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 23 - 27 กันยายน พ.ศ. 2562

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
6 ก.ย. 2562

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13 - 19 กันยายน พ.ศ. 2562

สภากาชาดไทย
6 ก.ย. 2562

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยรับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีและเจ้าหน้าที่ธุรการ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 16กันยายน 2562