JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 14 ธ.ค. 2562

หน้าแรก

กรมวิชาการเกษตร,สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน,กรุงเทพมหานคร
13 ธ.ค. 2562

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช. - ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 23 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
13 ธ.ค. 2562

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 20 ธันวาคม 2562 ถึง 17 มกราคม 2563

กรมวิชาการเกษตร
13 ธ.ค. 2562

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 26 ธันวาคม 2562 ถึง 6 มกราคม 2563

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ
13 ธ.ค. 2562

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ รับสมัครพนักงานตำแหน่งเหรัญญิก เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562

กรมชลประทาน
13 ธ.ค. 2562

กรมชลประทาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 37 อัตรา เปิดรับสมัคร 23 ธันวาคม 2562 ถึง 15 มกราคม 2563

KTBGS,กรุงไทยธุรกิจบริการ
12 ธ.ค. 2562

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานคัดนับธนบัตร


Last Update

ดูทั้งหมด

12 ธ.ค. 2562 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 23 - 27 ธันวาคม 2562

11 ธ.ค. 2562 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 10อัตรา เปิดรับสมัคร 23 ธันวาคม 2562 ถึง 17 มกราคม 2563

11 ธ.ค. 2562 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 มกราคม 2563

11 ธ.ค. 2562 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากร 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 23 ธันวาคม 2562

11 ธ.ค. 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าทำงาน 14 อัตรา เปิดรับสมัคร 11 - 13 ธันวาคม 2562

11 ธ.ค. 2562 กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 19 ธันวาคม 2562 ถึง 13 มกราคม 2563

11 ธ.ค. 2562 กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 19 ธันวาคม 2562 ถึง 13 มกราคม 2563

9 ธ.ค. 2562 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 23 ธันวาคม 2562 ถึง 17 มกราคม 2563

9 ธ.ค. 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 10 (กาญจนบุรี) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 25 ธันวาคม 2562

9 ธ.ค. 2562 สสจ.ปัตตานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 25 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 16 ธันวาคม 2562

7 ธ.ค. 2562 สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน 13 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 25 ธันวาคม 2562

7 ธ.ค. 2562 กองทุนประกันวินาศภัย ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว 15 อัตรา วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18500 บาท เปิดรับสมัคร 11 - 17 ธันวาคม 2562

7 ธ.ค. 2562 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ รับสมัครงานหลายอัตรา เปิดรับสมัคร - 31 ธันวาคม 2562

6 ธ.ค. 2562 กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 70 อัตรา เปิดรับสมัคร 16 ธันวาคม 2562 - 8 มกราคม 2563

6 ธ.ค. 2562 กรมทางหลวง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 16 ธันวาคม 2562 ถึง 8 มกราคม 2563

ดูทั้งหมด

Top 5

กรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 70 อัตรา เปิดรับสมัคร 16 ธันวาคม 2562 - 8 มกราคม 2563
นครศรีธรรมราช,PEA,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าทำงาน 14 อัตรา เปิดรับสมัคร 11 - 13 ธันวาคม 2562
กรมทางหลวง
กรมทางหลวง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 16 ธันวาคม 2562 ถึง 8 มกราคม 2563
สถาบันการบินพลเรือน,ประจวบคีรีขันธ์,อู่ตะเภา
สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน 13 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 25 ธันวาคม 2562
กองทุนประกันวินาศภัย
กองทุนประกันวินาศภัย ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว 15 อัตรา วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18500 บาท เปิดรับสมัคร 11 - 17 ธันวาคม 2562