JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 10 พ.ค. 2564

หน้าแรก


Last Update
สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2564
สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2564
โพสวันที่ | 10 พ.ค. 2564
กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 17 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 30 พฤษภาคม 2564
กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 17 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 30 พฤษภาคม 2564
โพสวันที่ | 8 พ.ค. 2564
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 12 - 18 พฤษภาคม 2564
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 12 - 18 พฤษภาคม 2564
โพสวันที่ | 7 พ.ค. 2564
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 11 พฤษภาคม 2564 - 3 มิถุนายน 2564
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 11 พฤษภาคม 2564 - 3 มิถุนายน 2564
โพสวันที่ | 6 พ.ค. 2564
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 77 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 77 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 5 พ.ค. 2564
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 1 เปิดรับสมัคร 5 - 31 พฤษภาคม 2564
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 1 เปิดรับสมัคร 5 - 31 พฤษภาคม 2564
โพสวันที่ | 5 พ.ค. 2564
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 23 อัตรา เปิดรับสมัคร 11 - 17 พฤษภาคม 2564
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 23 อัตรา เปิดรับสมัคร 11 - 17 พฤษภาคม 2564
โพสวันที่ | 4 พ.ค. 2564
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 5 - 20 พฤษภาคม 2564
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 5 - 20 พฤษภาคม 2564
โพสวันที่ | 4 พ.ค. 2564
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานหรือจ้างเป็นลูกจ้าง ประจำปี 2564 รวม 27 อัตรา เปิดรับสมัคร 10 - 19 พฤษภาคม 2564
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานหรือจ้างเป็นลูกจ้าง ประจำปี 2564 รวม 27 อัตรา เปิดรับสมัคร 10 - 19 พฤษภาคม 2564
โพสวันที่ | 1 พ.ค. 2564
กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 206 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564
กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 206 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 30 เม.ย. 2564
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ 3 ตำแหน่ง
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ 3 ตำแหน่ง
โพสวันที่ | 30 เม.ย. 2564
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารความสัมพันธ์องค์กร 1 ตำแหน่ง
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารความสัมพันธ์องค์กร 1 ตำแหน่ง
โพสวันที่ | 30 เม.ย. 2564
จังหวัดอ่างทอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 11 พฤษภาคม 2564
จังหวัดอ่างทอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 11 พฤษภาคม 2564
โพสวันที่ | 30 เม.ย. 2564
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 11 - 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 11 - 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 30 เม.ย. 2564
กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 13 - 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 13 - 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 30 เม.ย. 2564
กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 51 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 - 21 พฤษภาคม 2564
กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 51 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 - 21 พฤษภาคม 2564
โพสวันที่ | 29 เม.ย. 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเงินนอกงบประมาณ 5 อัตรา วุฒิ ม.6 - ปวช. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 6 - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเงินนอกงบประมาณ 5 อัตรา วุฒิ ม.6 - ปวช. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 6 - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 29 เม.ย. 2564
กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 43 อัตรา เปิดรับสมัคร 6 - 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 43 อัตรา เปิดรับสมัคร 6 - 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 29 เม.ย. 2564
กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 6 – 20 พฤษภาคม 2564
กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 6 – 20 พฤษภาคม 2564
โพสวันที่ | 28 เม.ย. 2564
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 10 - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 10 - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 27 เม.ย. 2564
กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 6 - 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 6 - 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 27 เม.ย. 2564
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 29 เมษายน - 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 29 เมษายน - 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 26 เม.ย. 2564
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 26 เม.ย. 2564
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4 นครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 30 เมษายน - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4 นครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 30 เมษายน - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 24 เม.ย. 2564
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 12 อัตรา วุฒิ ปวส. - ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 2 - 31 พฤษภาคม 2564
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 12 อัตรา วุฒิ ปวส. - ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 2 - 31 พฤษภาคม 2564
โพสวันที่ | 23 เม.ย. 2564
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 26 - 30 เมษายน พ.ศ. 2564
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 26 - 30 เมษายน พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 23 เม.ย. 2564
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 5 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 5 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 22 เม.ย. 2564
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 26 เมษายน 2564 - 18 พฤษภาคม 2564
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 26 เมษายน 2564 - 18 พฤษภาคม 2564
โพสวันที่ | 22 เม.ย. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 28 เมษายน - 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 28 เมษายน - 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 21 เม.ย. 2564
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 28 อัตรา เปิดรับสมัคร 30 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 28 อัตรา เปิดรับสมัคร 30 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564
โพสวันที่ | 21 เม.ย. 2564
กรมชลประทาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 5 - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
กรมชลประทาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 5 - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 21 เม.ย. 2564
กรมอนามัย  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 10 อัตรา เปิดรับสมัคร - 11 พฤษภาคม 2564
กรมอนามัย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 10 อัตรา เปิดรับสมัคร - 11 พฤษภาคม 2564
โพสวันที่ | 21 เม.ย. 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 28 เมษายน - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 28 เมษายน - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 21 เม.ย. 2564
โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา
โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา
โพสวันที่ | 21 เม.ย. 2564
ท่าอากาศยาน อุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 28 เมษายน - 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ท่าอากาศยาน อุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 28 เมษายน - 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 20 เม.ย. 2564
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 10 อัตรา เปิดรับสมัคร 3 - 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 10 อัตรา เปิดรับสมัคร 3 - 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 19 เม.ย. 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 16 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 21 - 29 เมษายน 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 16 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 21 - 29 เมษายน 2564
โพสวันที่ | 19 เม.ย. 2564
 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ - ปวช. - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 26 - 30 เมษายน พ.ศ. 2564
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ - ปวช. - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 26 - 30 เมษายน พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 19 เม.ย. 2564
(ทั่วประเทศ 184 อัตรา ) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัครวันที่ 22 - 30 เมษายน 2564
(ทั่วประเทศ 184 อัตรา ) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัครวันที่ 22 - 30 เมษายน 2564
โพสวันที่ | 12 เม.ย. 2564
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน เปิดรับสมัคร 19 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2564
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน เปิดรับสมัคร 19 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2564
โพสวันที่ | 10 เม.ย. 2564

Top 5
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,ขอนแก่น
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 1 เปิดรับสมัคร 5 - 31 พฤษภาคม 2564
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,นักวิชาการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 77 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์,เชียงใหม่,ชลบุรี,นครราชสีมา,พิษณุโลก,อุดรธานี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 23 อัตรา เปิดรับสมัคร 11 - 17 พฤษภาคม 2564
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานหรือจ้างเป็นลูกจ้าง ประจำปี 2564 รวม 27 อัตรา เปิดรับสมัคร 10 - 19 พฤษภาคม 2564
กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 17 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 30 พฤษภาคม 2564Top 50 Tags
พยาบาล ชลบุรี งานสระบุรี พนักงานโรงพิมพ์ พนักงานเสิร์ฟ ยโสธร สมุทรปราการ พนักงานเทเลเซลล์ สมัครงานขอนแก่น พนักงานเทศบาล ระยอง พนักงานเขียนแบบ นครราชสีมา พนักงานส่วนท้องถิ่น โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย โรงพยาบาลศรีธัญญา พนักงานสินเชื่อ พิษณุโลก ปิดสอบเข้ารับราชการ พนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยงอาวุโส สตูล อุบลราชธานี พนักงานวางผังเมือง กรมการแพทย์ พนักงานราชการเงินเดือน 19500 บาท ชา สถาบันราชานุกูล พนักงานบริการ งาน ปทุมธานี พนักงานราชการทั่วไป พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย อุตรดิตถ์ สแปลช เชียงใหม่ อยุธยา บุรีรัมย์ พนักงานพิมพ์ดีด พนักงานผู้ช่วยพยาบาล สปสช เจ้าหน้าที่ธุรการ นครศรีธรรมราช พนักงานผู้ช่วยประมง พนักงานประจำห้องทดลอง พนักงานประจำ กรมเจ้าท่า พนักงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ พนักงานบริหารงานทั่วไป