Update ล่าสุดวันนี้ 13 มิ.ย. 2567
ได้รับความนิยม

 

มาใหม่ล่าสุด
สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานบริการยานพาหนะ ระหว่างวันที่ 13-28 มิถุนายน 2567 13 มิ.ย. 2567
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา 13 มิ.ย. 2567
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาเภสัชวิทยา จำนวน 2 อัตรา 13 มิ.ย. 2567
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2567 13 มิ.ย. 2567
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 25 มิถุนายน 2567 12 มิ.ย. 2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 24 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2567 12 มิ.ย. 2567
สํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 มิถุนายน 2567 12 มิ.ย. 2567
กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 20 มิถุนายน 2567 12 มิ.ย. 2567
กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตราา วุฒิ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 14 - 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567 12 มิ.ย. 2567
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 19 ตำแหน่ง 65 อัตรา เปิดรับสมัครถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2567 12 มิ.ย. 2567