JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 2 มิ.ย. 2563

หน้าแรก


Last Update

สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี เปิดรับสมัคร 2 - 9 มิถุนายน 2563
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี เปิดรับสมัคร 2 - 9 มิถุนายน 2563
โพสวันที่ | 1 มิ.ย. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมดเขตรับสมัคร 8 มิถุนายน 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมดเขตรับสมัคร 8 มิถุนายน 2563
โพสวันที่ | 1 มิ.ย. 2563
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3 จำนวน 13 ตำแหน่ง 26 อัตรา รับสมัครถึง 30 มิถุนายน 2563
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3 จำนวน 13 ตำแหน่ง 26 อัตรา รับสมัครถึง 30 มิถุนายน 2563
โพสวันที่ | 1 มิ.ย. 2563
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 15 - 19 มิถุนายน 2563
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 15 - 19 มิถุนายน 2563
โพสวันที่ | 1 มิ.ย. 2563
กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 4 - 12 มิถุนายน 2563
กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 4 - 12 มิถุนายน 2563
โพสวันที่ | 1 มิ.ย. 2563
สคร.9 นครราชสีมา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 14 มิ.ย.2563
สคร.9 นครราชสีมา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 14 มิ.ย.2563
โพสวันที่ | 1 มิ.ย. 2563
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 9 มิถุนายน 2563
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 9 มิถุนายน 2563
โพสวันที่ | 1 มิ.ย. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 193 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 8 - 20 มิถุนายน 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 193 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 8 - 20 มิถุนายน 2563
โพสวันที่ | 30 พ.ค. 2563
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 8 - 12 มิถุนายน 2563
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 8 - 12 มิถุนายน 2563
โพสวันที่ | 29 พ.ค. 2563
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 9 - 17 มิถุนายน 2563
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 9 - 17 มิถุนายน 2563
โพสวันที่ | 29 พ.ค. 2563
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เปิดรับสมัคร 8 - 12 มิถุนายน 2563
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เปิดรับสมัคร 8 - 12 มิถุนายน 2563
โพสวันที่ | 29 พ.ค. 2563
เทศบาลนครขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา
เทศบาลนครขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา
โพสวันที่ | 29 พ.ค. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 10 - 19 มิถุนายน 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 10 - 19 มิถุนายน 2563
โพสวันที่ | 29 พ.ค. 2563
กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ (ส่วนกลาง) เปิดรับสมัคร 9 - 15 มิถุนายน 2563
กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ (ส่วนกลาง) เปิดรับสมัคร 9 - 15 มิถุนายน 2563
โพสวันที่ | 29 พ.ค. 2563
กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 16 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 16 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 29 พ.ค. 2563
กรมพลศึกษา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 8 - 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563
กรมพลศึกษา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 8 - 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 29 พ.ค. 2563
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 10 - 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 10 - 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 29 พ.ค. 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 3 (สุราษฎร์ธานี) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 9 - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 3 (สุราษฎร์ธานี) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 9 - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 29 พ.ค. 2563
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 11 - 21 มิถุนายน 2563
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 11 - 21 มิถุนายน 2563
โพสวันที่ | 29 พ.ค. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปเปิดรับสมัคร 1 - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปเปิดรับสมัคร 1 - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 29 พ.ค. 2563
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปเปิดรับสมัคร 15 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปเปิดรับสมัคร 15 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 28 พ.ค. 2563
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 10 มิถุนายน 2563
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 10 มิถุนายน 2563
โพสวันที่ | 28 พ.ค. 2563
สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 8 - 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563
สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 8 - 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 28 พ.ค. 2563
สํานักงานเลขานุการกรม กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 8 มิถุนายน 2563
สํานักงานเลขานุการกรม กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 8 มิถุนายน 2563
โพสวันที่ | 28 พ.ค. 2563
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปเปิดรับสมัคร 4 - 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปเปิดรับสมัคร 4 - 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 28 พ.ค. 2563
กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราว่างครั้งแรก 28 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราว่างครั้งแรก 28 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 27 พ.ค. 2563
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รับสมัครสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 8 มิถุนายน 2563
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รับสมัครสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 8 มิถุนายน 2563
โพสวันที่ | 26 พ.ค. 2563
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานสำนักบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยีและสารสนเทศ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 – 30 มิถุนายน 2563
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานสำนักบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยีและสารสนเทศ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 – 30 มิถุนายน 2563
โพสวันที่ | 26 พ.ค. 2563
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 5 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 5 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 25 พ.ค. 2563
ไม่เอาภาค ก. รับทั่วประเทศ 82 อัตรา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3
ไม่เอาภาค ก. รับทั่วประเทศ 82 อัตรา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3
โพสวันที่ | 25 พ.ค. 2563
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 22 พ.ค. 2563
ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 8 - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 8 - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 22 พ.ค. 2563
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 1869 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 7 มิถุนายน 2563
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 1869 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 7 มิถุนายน 2563
โพสวันที่ | 22 พ.ค. 2563
สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563
สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 22 พ.ค. 2563
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 29 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 29 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 22 พ.ค. 2563
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 8 มิถุนายน 2563
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 8 มิถุนายน 2563
โพสวันที่ | 22 พ.ค. 2563
กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 26 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563
กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 26 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 22 พ.ค. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 42 อัตรา รับสมัครวันที่ 1 - 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 42 อัตรา รับสมัครวันที่ 1 - 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 22 พ.ค. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดรับสมัคร 2 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดรับสมัคร 2 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 22 พ.ค. 2563
ไม่เอาภาค ก. รับเยอะ 55 อัตรา กรมควบคุมโรค ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2563
ไม่เอาภาค ก. รับเยอะ 55 อัตรา กรมควบคุมโรค ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2563
โพสวันที่ | 21 พ.ค. 2563

Top 5

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ,กระบี่,กรุงเทพมหานคร,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,เชียงราย,เชียงใหม่,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นนทบุรี,นราธิวาส,น่าน,บุรีรัมย์,ปทุมธานี,ประจวบคีรีขันธ์,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พระนครศรีอยุธยา,พะเยา,พังงา,พัทลุง,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,เลย,ลำปาง,ลำพูน,ศีรสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สตูล,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อ่างทอง,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี
ไม่เอาภาค ก. รับทั่วประเทศ 82 อัตรา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3
กรมส่งเสริมสหกรณ์,อ่างทอง
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 10 มิถุนายน 2563
กรมทรัพยากรน้ำ
กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ (ส่วนกลาง) เปิดรับสมัคร 9 - 15 มิถุนายน 2563
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปเปิดรับสมัคร 4 - 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล,ราชบุรี,ระยอง,กรุงเทพมหานคร
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 11 - 21 มิถุนายน 2563Top 50 Tags ระนอง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ สำนักงานทางหลวงที่7 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 สำนักงานสรรพสามิต ศูนย์สุขภาพจิตที่5จังหวัดราชบุรี อ่างทอง เปิดสอบ สำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ไซด์ไลน์ ไคเซ็น โฮมโปร รัชดา โอเปอร์เรเตอร์ โอลิมปิกวิชาการ โอนย้ายสับเปลี่ยนสายงาน โอนย้ายนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ โอนย้ายนักวิชาการสถิติชำนาญการ โอนย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โอนย้ายข้าราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ชัยนาท สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี สำนักงานสถิติ นครสวรรค์ พัทลุง สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร นักบัญชี สำนักงานสรรพากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ตาก ว่างงาน เกษตร สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลปกครอง ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล กองทัพอากาศ ช่างไฟฟ้า สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ชลบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย กัปตัน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ