JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 ก.พ. 2562

หน้าแรก

นักวิชาการสาธารณสุข,พิจิตร
22 ก.พ. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร26 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม พ.ศ. 2562

นนทบุรี
22 ก.พ. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
21 ก.พ. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครเพื่อเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
21 ก.พ. 2562

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย เปิดรับสมัคร 19 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2562

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,กรุงเทพมหานคร
21 ก.พ. 2562

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

กรมส่งเสริมสหกรณ์,กำแพงเพชร
21 ก.พ. 2562

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562


Last Update

ดูทั้งหมด

21 ก.พ. 2562 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน

20 ก.พ. 2562 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 8 มีนาคม พ.ศ. 2562

20 ก.พ. 2562 โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครนักเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ประจำปี 2562 ปวส.ไฟฟ้า หรือ ไฟฟ้ากำลัง จบปุ๊บมีงาน ทำปั๊บ

20 ก.พ. 2562 กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562

20 ก.พ. 2562 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สำนักอุทยานแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

18 ก.พ. 2562 (ไม่ต้องผ่านภาค ก.) กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3, ม.6 , ปวช., ปวท., ปวส. รวม 43 อัตราเปิดรับสมัคร 5 - 18 มีนาคม 2562

18 ก.พ. 2562 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 26 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2562

18 ก.พ. 2562 โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม พ.ศ. 2562

18 ก.พ. 2562 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 5 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม พ.ศ. 2562

18 ก.พ. 2562 Grab (เชียงใหม่) รับสมัคร พาร์ทเนอร์ จำนวนมาก! รายได้สูงกว่า 25,000 บาทต่อเดือน

ดูทั้งหมด

Top 5

กฟภ.PEA
กฟภ.เตรียมเปิดรับสมัครพนักงาน ประจำปี 2562 จำนวนหลายอัตรา ทั่วประเทศ
กรมที่ดิน
(ไม่ต้องผ่านภาค ก.) กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3, ม.6 , ปวช., ปวท., ปวส. รวม 43 อัตราเปิดรับสมัคร 5 - 18 มีนาคม 2562
ธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสิน รับสมัครลูกจ้างขับรถยนต์ รวม 180 อัตรา วุฒิ มัธยมศึกษา ถึง ปริญญาโท ค่าจ้าง คุณวุฒิ ม.3 = 12,000 บาท
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562 จำนวน 521 อัตรา
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สมัครได้ ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2562