JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 27 ก.ค. 2564

หน้าแรก


Last Update
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 45 อัตราเปิดรับสมัคร 5 - 27 สิงหาคม 2564
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 45 อัตราเปิดรับสมัคร 5 - 27 สิงหาคม 2564
โพสวันที่ | 24 ก.ค. 2564
ด่านอาหารและยาท่าเรือแหลมฉบัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ด่านอาหารและยาท่าเรือแหลมฉบัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 24 ก.ค. 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 400 อัตรา เปิดรับสมัคร 3 - 9 สิงหาคม 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 400 อัตรา เปิดรับสมัคร 3 - 9 สิงหาคม 2564
โพสวันที่ | 24 ก.ค. 2564
กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 4 - 31 สิงหาคม 2564
กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 4 - 31 สิงหาคม 2564
โพสวันที่ | 23 ก.ค. 2564
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับสมัครบุคคลภายนอก 100 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 31 สิงหาคม 2564
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับสมัครบุคคลภายนอก 100 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 31 สิงหาคม 2564
โพสวันที่ | 23 ก.ค. 2564
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ วุฒิ ปวส.-ป.ตรี เงินเดือน 24,000 - 218,400 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 – 20 สิงหาคม 2564
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ วุฒิ ปวส.-ป.ตรี เงินเดือน 24,000 - 218,400 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 – 20 สิงหาคม 2564
โพสวันที่ | 23 ก.ค. 2564
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 22 ก.ค. 2564
(งานรัฐวิสาหกิจ) บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัท) รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน 6 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564
(งานรัฐวิสาหกิจ) บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัท) รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน 6 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 22 ก.ค. 2564
จังหวัดจันทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 29 กรกฎาคม ถึง 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564
จังหวัดจันทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 29 กรกฎาคม ถึง 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 20 ก.ค. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 กรกฎาคม ถึง 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 กรกฎาคม ถึง 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 20 ก.ค. 2564
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564
โพสวันที่ | 19 ก.ค. 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 19 ก.ค. 2564
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2564
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2564
โพสวันที่ | 18 ก.ค. 2564
กรมการจัดหางาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 53 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 6 สิงหาคม 2564
กรมการจัดหางาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 53 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 6 สิงหาคม 2564
โพสวันที่ | 18 ก.ค. 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
โพสวันที่ | 16 ก.ค. 2564
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 16 - 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 16 - 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 16 ก.ค. 2564
สํานักงานอุตสาหกรรมอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เปิดรับสมัคร 12 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
สํานักงานอุตสาหกรรมอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เปิดรับสมัคร 12 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 14 ก.ค. 2564
กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 15 - 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 15 - 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 13 ก.ค. 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา เปิดรับสมัคร 27 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา เปิดรับสมัคร 27 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 13 ก.ค. 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 12 ก.ค. 2564
( สมัครออนไลน์ 406 อัตรา ) สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564
( สมัครออนไลน์ 406 อัตรา ) สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564
โพสวันที่ | 12 ก.ค. 2564
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร  19 กรกฎาคม ถึง 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 กรกฎาคม ถึง 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 12 ก.ค. 2564
( สมัครออนไลน์ 406 อัตรา ) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เปิดรับสมัคร 19 - 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
( สมัครออนไลน์ 406 อัตรา ) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เปิดรับสมัคร 19 - 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 12 ก.ค. 2564
สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตั้งแต่วันที่14 - 22 กรกฎาคม 2564
สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตั้งแต่วันที่14 - 22 กรกฎาคม 2564
โพสวันที่ | 11 ก.ค. 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เปิดรับสมัคร 12 กรกฎาคม 2564 - 16 กรกฎาคม 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เปิดรับสมัคร 12 กรกฎาคม 2564 - 16 กรกฎาคม 2564
โพสวันที่ | 10 ก.ค. 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา สมัครออนไลน์ วันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา สมัครออนไลน์ วันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2564
โพสวันที่ | 10 ก.ค. 2564
จังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 16 - 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
จังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 16 - 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 9 ก.ค. 2564
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 12 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 12 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 9 ก.ค. 2564
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 6 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 12 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 6 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 12 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 9 ก.ค. 2564
จังหวัดกระบี่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 15 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 14 - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
จังหวัดกระบี่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 15 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 14 - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 8 ก.ค. 2564
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เปิดรับสมัคร 12 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เปิดรับสมัคร 12 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 7 ก.ค. 2564
สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสัมคร 9 กรกฎาคม 2564 - 3 สิงหาคม 2564
สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสัมคร 9 กรกฎาคม 2564 - 3 สิงหาคม 2564
โพสวันที่ | 7 ก.ค. 2564
จังหวัดนนทบุรี รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เปิดรับสมัคร 14 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
จังหวัดนนทบุรี รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เปิดรับสมัคร 14 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 7 ก.ค. 2564
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 12 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 12 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 7 ก.ค. 2564
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 12 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 12 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 7 ก.ค. 2564
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
โพสวันที่ | 6 ก.ค. 2564
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 12 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 12 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 6 ก.ค. 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 12 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 12 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 6 ก.ค. 2564
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 5 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 5 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 6 ก.ค. 2564
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 13 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 13 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 6 ก.ค. 2564

Top 5
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ วุฒิ ปวส.-ป.ตรี เงินเดือน 24,000 - 218,400 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 – 20 สิงหาคม 2564
รัฐวิสาหกิจ
(งานรัฐวิสาหกิจ) บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัท) รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน 6 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564
กรมการจัดหางาน,กรุงเทพมหานคร
กรมการจัดหางาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 53 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 6 สิงหาคม 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ,ชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 กรกฎาคม ถึง 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564Top 50 Tags
นิติกร สุโขทัย สุุรินทร์ งาน สิงห์บุรี สงขลา สุพรรณบุรี คัดเลือก เกษตร อุทัยธานี สุรินทร์ สตูล กุ๊กเบเกอรี่ หนองบัวลำภู งานหาดใหญ่ พะเยา ปราจีนบุรี ครราชสีมา สุราษฎร์ธานี บริษัทโยธาธนวัฒน์จำกัด ยโสธร นครศรีธรรมราช ตรัง ศูนย์อนามัยที่ 10 สำนักงาน ธกสจังหวัดขอนแก่น บิกินี่ สระแก้ว การไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร สื่อการเรียนภาษาจีน กรมอนามัย ประปาส่วนภูมิภาค ซูกิชิสาขาเซ็นทรัลขอนเเก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ทองหล่อ งานขอนแก่น งานขาย ขอนแก่น สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย วิชาการสัตวแพทย์ อ่างทาง สพปกาญจนบุรีเขต4 RMUTR การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โรงพยาบาล เกาะสมุย งานราชการ ชา นราธืวาส สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น