JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 พ.ค. 2565

หน้าแรก


Last Update
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2565 - 21 มิถุนายน 2565
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2565 - 21 มิถุนายน 2565
โพสวันที่ | 24 พ.ค. 2565
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2565 - 21 มิถุนายน 2565
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2565 - 21 มิถุนายน 2565
โพสวันที่ | 23 พ.ค. 2565
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1 ตำแหน่ง
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1 ตำแหน่ง
โพสวันที่ | 23 พ.ค. 2565
สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร รับสมัครพนักงานธุรการ 2 อัตรา วุฒิ - ปวช. - ปวส. - ม.6 เปิดรับสมัคร 24 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร รับสมัครพนักงานธุรการ 2 อัตรา วุฒิ - ปวช. - ปวส. - ม.6 เปิดรับสมัคร 24 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 20 พ.ค. 2565
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ 67 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ 67 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 20 พ.ค. 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 208 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 208 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2565
โพสวันที่ | 19 พ.ค. 2565
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข อัตราว่าง 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 26 พฤษภาคม 2565 - 2 มิถุนายน 2565
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข อัตราว่าง 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 26 พฤษภาคม 2565 - 2 มิถุนายน 2565
โพสวันที่ | 19 พ.ค. 2565
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี  รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 2 อัตรา วุฒิ - ปวท. - ปวส. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 2 อัตรา วุฒิ - ปวท. - ปวส. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 19 พ.ค. 2565
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.6 - ปวช. - ปวท. - ปวส. เปิดรับสมัคร 25 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.6 - ปวช. - ปวท. - ปวส. เปิดรับสมัคร 25 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 19 พ.ค. 2565
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 26 พฤษภาคม 2565 - 1 มิถุนายน 2565
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 26 พฤษภาคม 2565 - 1 มิถุนายน 2565
โพสวันที่ | 19 พ.ค. 2565
สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 17 - 24 พฤษภาคม 2565
สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 17 - 24 พฤษภาคม 2565
โพสวันที่ | 18 พ.ค. 2565
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 26 พฤษภาคม 2565 - 16 มิถุนายน 2565
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 26 พฤษภาคม 2565 - 16 มิถุนายน 2565
โพสวันที่ | 18 พ.ค. 2565
สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 26 พฤษภาคม 2565 - 1 มิถุนายน 2565
สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 26 พฤษภาคม 2565 - 1 มิถุนายน 2565
โพสวันที่ | 18 พ.ค. 2565
ศูนย์อนามัยที่ 8 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 27 พฤษภาคม 2565
ศูนย์อนามัยที่ 8 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 27 พฤษภาคม 2565
โพสวันที่ | 17 พ.ค. 2565
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้าง 208 อัตรา เปิดรับสมัคร 12-20 พฤษภาคม 2565
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้าง 208 อัตรา เปิดรับสมัคร 12-20 พฤษภาคม 2565
โพสวันที่ | 17 พ.ค. 2565
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานสังกัดสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีบัญชี 2565 เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานสังกัดสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีบัญชี 2565 เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
โพสวันที่ | 17 พ.ค. 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 23 - 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 23 - 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 17 พ.ค. 2565
กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา วันที่เปิดรับสมัคร 24 พฤษภาคม 2565 - 14 มิถุนายน 2565
กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา วันที่เปิดรับสมัคร 24 พฤษภาคม 2565 - 14 มิถุนายน 2565
โพสวันที่ | 13 พ.ค. 2565
กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 พฤษภาคม 2565 - 15 มิถุนายน 2565
กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 พฤษภาคม 2565 - 15 มิถุนายน 2565
โพสวันที่ | 13 พ.ค. 2565
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นนพักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง เปิดรับสมัคร 30 พฤษภาคม 2565 - 8 มิถุนายน 2565
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นนพักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง เปิดรับสมัคร 30 พฤษภาคม 2565 - 8 มิถุนายน 2565
โพสวันที่ | 12 พ.ค. 2565
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 23 - 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 23 - 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 12 พ.ค. 2565
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ วุฒิ - ปวช. - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา เปิดรับสมัคร 18 - 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ วุฒิ - ปวช. - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา เปิดรับสมัคร 18 - 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 12 พ.ค. 2565
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานธนาคาร 4 อัตรา เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2565
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานธนาคาร 4 อัตรา เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2565
โพสวันที่ | 11 พ.ค. 2565
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างงานเหมาบริการ 5 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 พฤษภาคม 2565
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างงานเหมาบริการ 5 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 พฤษภาคม 2565
โพสวันที่ | 11 พ.ค. 2565
กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครงานตำแหน่ง ผู้ตรวจประเมิน GDP และตำแหน่งผู้ช่วยผู้ตรวจประเมิน GDP
กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครงานตำแหน่ง ผู้ตรวจประเมิน GDP และตำแหน่งผู้ช่วยผู้ตรวจประเมิน GDP
โพสวันที่ | 11 พ.ค. 2565
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัคร 24 พฤษภาคม 2565 - 14 มิถุนายน 2565
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัคร 24 พฤษภาคม 2565 - 14 มิถุนายน 2565
โพสวันที่ | 11 พ.ค. 2565
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 725 อัตรา วุฒิ - ปวท. - ปวส.- อนุปริญญา - ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 23 พฤษภาคม 2565 - 24 มิถุนายน 2565
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 725 อัตรา วุฒิ - ปวท. - ปวส.- อนุปริญญา - ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 23 พฤษภาคม 2565 - 24 มิถุนายน 2565
โพสวันที่ | 10 พ.ค. 2565
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 17 - 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 17 - 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 10 พ.ค. 2565
กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเภสัชกร 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 20 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเภสัชกร 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 20 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 9 พ.ค. 2565
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 24 พฤษภาคม 2565
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 24 พฤษภาคม 2565
โพสวันที่ | 9 พ.ค. 2565
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ - ปวช. - ปวท. - ปวส. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 9 - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ - ปวช. - ปวท. - ปวส. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 9 - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 9 พ.ค. 2565
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เปิดรับสมัคร 9 - 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เปิดรับสมัคร 9 - 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 9 พ.ค. 2565
กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
โพสวันที่ | 9 พ.ค. 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (หลายจังหวัด ส่วนภูมิภาค) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 17 - 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (หลายจังหวัด ส่วนภูมิภาค) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 17 - 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 6 พ.ค. 2565
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 17 - 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 17 - 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 6 พ.ค. 2565
กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธ์พืช กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธ์พืช กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 6 พ.ค. 2565
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 (สวพ.4) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 (สวพ.4) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 6 พ.ค. 2565
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 6 พ.ค. 2565
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
โพสวันที่ | 6 พ.ค. 2565
สสจ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 41 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 23 พฤษภาคม 2565
สสจ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 41 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 23 พฤษภาคม 2565
โพสวันที่ | 5 พ.ค. 2565

Top 5
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานสังกัดสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีบัญชี 2565 เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
ศูนย์อนามัยที่ 8 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 27 พฤษภาคม 2565
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 26 พฤษภาคม 2565 - 16 มิถุนายน 2565
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้าง 208 อัตรา เปิดรับสมัคร 12-20 พฤษภาคม 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 208 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2565