JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 11 ส.ค. 2563

หน้าแรก


Last Update

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 18 - 24 สิงหาคม 2563
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 18 - 24 สิงหาคม 2563
โพสวันที่ | 11 ส.ค. 2563
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 17 - 21 สิงหาคม 2563
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 17 - 21 สิงหาคม 2563
โพสวันที่ | 11 ส.ค. 2563
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สรรหาคัดเลือกบุคคลภายนอก 9 อัตรา เปิดรับสมัคร 18 สิงหาคม – 14 กันยายน 2563
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สรรหาคัดเลือกบุคคลภายนอก 9 อัตรา เปิดรับสมัคร 18 สิงหาคม – 14 กันยายน 2563
โพสวันที่ | 11 ส.ค. 2563
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัค 1 - 11 กันยายน พ.ศ. 2563
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัค 1 - 11 กันยายน พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 11 ส.ค. 2563
บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จํากัด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในบริษัท ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563
บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จํากัด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในบริษัท ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563
โพสวันที่ | 11 ส.ค. 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 21 สิงหาคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 21 สิงหาคม 2563
โพสวันที่ | 11 ส.ค. 2563
สภากาชาดไทยรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3-5 ระหว่างวันที่ 10-24 สิงหาคม 2563
สภากาชาดไทยรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3-5 ระหว่างวันที่ 10-24 สิงหาคม 2563
โพสวันที่ | 11 ส.ค. 2563
[ ขยายเวลา รับสมัคร ] การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย วุฒิ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 31 สิงหาคม 2563
[ ขยายเวลา รับสมัคร ] การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย วุฒิ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 31 สิงหาคม 2563
โพสวันที่ | 11 ส.ค. 2563
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งข้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน เปิดรับสมัคร 26 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน 2563
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งข้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน เปิดรับสมัคร 26 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน 2563
โพสวันที่ | 11 ส.ค. 2563
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งข้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้) เปิดรับสมัคร 26 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน 2563
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งข้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้) เปิดรับสมัคร 26 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน 2563
โพสวันที่ | 11 ส.ค. 2563
สถาบันราชานุกูล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา เปิดรับสมัคร วันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2563
สถาบันราชานุกูล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา เปิดรับสมัคร วันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2563
โพสวันที่ | 11 ส.ค. 2563
สถาบันราชานุกูล เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 21 สิงหาคม 2563
สถาบันราชานุกูล เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 21 สิงหาคม 2563
โพสวันที่ | 11 ส.ค. 2563
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 17 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 21 สิงหาคม 2563
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 17 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 21 สิงหาคม 2563
โพสวันที่ | 11 ส.ค. 2563
กองวิจัยกรมการข้าว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 26 สิงหาคม 2563
กองวิจัยกรมการข้าว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 26 สิงหาคม 2563
โพสวันที่ | 10 ส.ค. 2563
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2 รับสมัครพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช.ทุกสาขา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 - 31 สิงหาคม 2563
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2 รับสมัครพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช.ทุกสาขา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 - 31 สิงหาคม 2563
โพสวันที่ | 10 ส.ค. 2563
โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563
โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 10 ส.ค. 2563
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 22 อัตรา เปิดรับสมัคร 24 สิงหาคม - 14 กันยายน 2563
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 22 อัตรา เปิดรับสมัคร 24 สิงหาคม - 14 กันยายน 2563
โพสวันที่ | 10 ส.ค. 2563
กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัคร 10 - 16 สิงหาคม 2563
กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัคร 10 - 16 สิงหาคม 2563
โพสวันที่ | 10 ส.ค. 2563
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครงานสำหรับผู้มีประสบการณ์เฉพาะทาง เปิดรับสมัคร 10 - 21 สิงหาคม 2563
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครงานสำหรับผู้มีประสบการณ์เฉพาะทาง เปิดรับสมัคร 10 - 21 สิงหาคม 2563
โพสวันที่ | 10 ส.ค. 2563
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ เปิดรับสมัคร 18 - 24 สิงหาคม 2563
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ เปิดรับสมัคร 18 - 24 สิงหาคม 2563
โพสวันที่ | 10 ส.ค. 2563
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง รับสมัครบุคคลเพื่อลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ เปิดรับสมัคร 18 - 24 สิงหาคม 2563
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง รับสมัครบุคคลเพื่อลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ เปิดรับสมัคร 18 - 24 สิงหาคม 2563
โพสวันที่ | 10 ส.ค. 2563
กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 11 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 สิงหาคม - 4 กันยายน 2563
กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 11 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 สิงหาคม - 4 กันยายน 2563
โพสวันที่ | 9 ส.ค. 2563
สำนักงานทางหลวงที่ 14 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 28 สิงหาคม 2563
สำนักงานทางหลวงที่ 14 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 28 สิงหาคม 2563
โพสวันที่ | 9 ส.ค. 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์.นักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 17 - 21 สค. 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์.นักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 17 - 21 สค. 2563
โพสวันที่ | 8 ส.ค. 2563
รับสมัครงานประจำธนาคารกรุงไทย เเม่บ้าน/ทำความสะอาด งานประจำ · ฿581/วัน
รับสมัครงานประจำธนาคารกรุงไทย เเม่บ้าน/ทำความสะอาด งานประจำ · ฿581/วัน
โพสวันที่ | 7 ส.ค. 2563
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดระนอง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา เปิดรับสมัคร - 10 สิงหาคม 2563
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดระนอง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา เปิดรับสมัคร - 10 สิงหาคม 2563
โพสวันที่ | 7 ส.ค. 2563
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 21 อัตรา วุฒิ - ปวช. - ปวส. - ปริญญาตรี - มัธยม เปิดรับสมัคร 18 - 24 สิงหาคม 2563
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 21 อัตรา วุฒิ - ปวช. - ปวส. - ปริญญาตรี - มัธยม เปิดรับสมัคร 18 - 24 สิงหาคม 2563
โพสวันที่ | 7 ส.ค. 2563
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 7 ส.ค. 2563
กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 26 สิงหาคม 2563
กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 26 สิงหาคม 2563
โพสวันที่ | 7 ส.ค. 2563
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 67 อัตรา เปิดรับสมัคร 6 สิงหาคม - 7 กันยายน พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 67 อัตรา เปิดรับสมัคร 6 สิงหาคม - 7 กันยายน พ.ศ.2563
โพสวันที่ | 7 ส.ค. 2563
สำนักงานทางหลวงที่ 12 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และ พนักงานโยธา เปิดรับสมัคร 17 - 24 สิงหาคม 2563
สำนักงานทางหลวงที่ 12 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และ พนักงานโยธา เปิดรับสมัคร 17 - 24 สิงหาคม 2563
โพสวันที่ | 7 ส.ค. 2563
สำนักงานทางหลวงที่ 12 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร เปิดรับสมัคร 17 - 24 สิงหาคม 2563
สำนักงานทางหลวงที่ 12 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร เปิดรับสมัคร 17 - 24 สิงหาคม 2563
โพสวันที่ | 7 ส.ค. 2563
สสจ.น่าน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร หว่างวันที่ 13 - 19 สิงหาคม 2563
สสจ.น่าน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร หว่างวันที่ 13 - 19 สิงหาคม 2563
โพสวันที่ | 7 ส.ค. 2563
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสะพุง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 10 - 30 สิงหาคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสะพุง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 10 - 30 สิงหาคม 2563
โพสวันที่ | 7 ส.ค. 2563
การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน เพื่อทำหน้าที่ช่างฝีมือ วุฒิ ม.3 เปิดรับสมัคร 3 - 14 สิงหาคม 2563
การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน เพื่อทำหน้าที่ช่างฝีมือ วุฒิ ม.3 เปิดรับสมัคร 3 - 14 สิงหาคม 2563
โพสวันที่ | 6 ส.ค. 2563
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 20 สิงหาคม ถึง 9 กันยายน 2563
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 20 สิงหาคม ถึง 9 กันยายน 2563
โพสวันที่ | 6 ส.ค. 2563
เรือนจํากลางนครปฐม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินผลพลอยได้ เปิดรับสมัคร - 14 สิงหาคม 2563
เรือนจํากลางนครปฐม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินผลพลอยได้ เปิดรับสมัคร - 14 สิงหาคม 2563
โพสวันที่ | 6 ส.ค. 2563
สสจ.นครปฐม รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 5 - 11 สิงหาคม 2563
สสจ.นครปฐม รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 5 - 11 สิงหาคม 2563
โพสวันที่ | 6 ส.ค. 2563
กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 10 - 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563
กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 10 - 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 6 ส.ค. 2563
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 13 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 13 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 6 ส.ค. 2563

Top 5

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับ การคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคาร เปิดรับสมัคร - 16 สิงหาคม 2563
สำนักงาน ก.พ.
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 13 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2563
กรมทางหลวง,กรุงเทพมหานคร
กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 14 - 20 สิงหาคม 2563
การรถไฟแห่งประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เปิดรับสมัคร 3 - 13 สิงหาคม 2563
กรมวิชาการเกษตร,พิษณุโลก
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.ศ.3 , ม.3 , ม.6 เปิดรับสมัคร 13 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563Top 50 Tags บุรีรัมย์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กระบี่ นครศรีธรรมราช นนทบุรี นครปฐม นครราชสีมา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษ อยุธยา ชัยนาท แพร่ การเคหะแห่งชาติ ร้อยเอ็ด เดลินิวส์ นักวิชาการสาธารณสุข บริษัทเมดิคอลฟาซิลิตี้แมเนจเม้นท์จำกัด นครสวรรค์ กรมโยธาธิการและผังเมือง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สระบุรี ฉะเชิงเทรา ภูเก็ต เพชรบุรี กาฬสินธุ์ กรมสุขภาพจิต ตรัง หางานธนาคาร หางานผู้จัดการสาขา งานต่างจังหวัด โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 สงขลา จัดสอบกลางกลางแจ้ง กรมทางหลวง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน กรมหม่อนไหม กรมส่งเสริมการเกษตร พังงา เชียงราย มหาสารคาม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เกษตร ธกสจอุตรดิตถ์ เชียงใหม่ พิษณุโลก พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์ อุดรธานี งานสกลนคร งานใกล้MRT จันทบุรี ราชบุรี อุบลราชธานี