JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 17 มิ.ย. 2564

หน้าแรก


Last Update
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 - 30 มิถุนายน 2564
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 - 30 มิถุนายน 2564
โพสวันที่ | 17 มิ.ย. 2564
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 17 มิ.ย. 2564
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 24 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 24 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 17 มิ.ย. 2564
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 22 - 24 มิถุนายน 2564
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 22 - 24 มิถุนายน 2564
โพสวันที่ | 17 มิ.ย. 2564
กรมการจัดหางาน รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 37,680 บาท เปิดรับสมัครวันที่ 14 – 18 มิถุนายน 2564
กรมการจัดหางาน รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 37,680 บาท เปิดรับสมัครวันที่ 14 – 18 มิถุนายน 2564
โพสวันที่ | 16 มิ.ย. 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร  21 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 21 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 16 มิ.ย. 2564
การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ในตำแหน่งลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อ ทำหน้าที่ รับ-ส่ง เอกสาร และด้านธุรการ เปิดรับสมัคร 5 - 15 กรกฎาคม 2564
การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ในตำแหน่งลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อ ทำหน้าที่ รับ-ส่ง เอกสาร และด้านธุรการ เปิดรับสมัคร 5 - 15 กรกฎาคม 2564
โพสวันที่ | 16 มิ.ย. 2564
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล 24 อัตรา เปิดรับสมัคร 23 - 30 มิถุนายน 2564
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล 24 อัตรา เปิดรับสมัคร 23 - 30 มิถุนายน 2564
โพสวันที่ | 16 มิ.ย. 2564
กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ เปิดรับสมัครวันที่ 15 มิถุนายน 2564 - 23 มิถุนายน 2564
กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ เปิดรับสมัครวันที่ 15 มิถุนายน 2564 - 23 มิถุนายน 2564
โพสวันที่ | 16 มิ.ย. 2564
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564
โพสวันที่ | 16 มิ.ย. 2564
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 23 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 23 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 16 มิ.ย. 2564
กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพือ่เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 24 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพือ่เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 24 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 16 มิ.ย. 2564
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยช่างรวม 34 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 14 - 17 มิถุนายน 2564
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยช่างรวม 34 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 14 - 17 มิถุนายน 2564
โพสวันที่ | 16 มิ.ย. 2564
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 3 อัตรา เปิดรับสมัคร 24 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 3 อัตรา เปิดรับสมัคร 24 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 16 มิ.ย. 2564
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 22 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 22 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 16 มิ.ย. 2564
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 23 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 23 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 16 มิ.ย. 2564
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 22 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 22 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 16 มิ.ย. 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 24 - 30  มิถุนายน พ.ศ. 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 24 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 16 มิ.ย. 2564
กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 21 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564
กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 21 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 16 มิ.ย. 2564
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 22 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 22 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 15 มิ.ย. 2564
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 22 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 22 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 15 มิ.ย. 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 23 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 23 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 15 มิ.ย. 2564
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 10 อัตรา  เปิดรับสมัคร   16  - 30 มิถุนายน 2564
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 10 อัตรา เปิดรับสมัคร 16 - 30 มิถุนายน 2564
โพสวันที่ | 15 มิ.ย. 2564
กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 14 - 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564
กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 14 - 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 15 มิ.ย. 2564
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 23 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 23 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 15 มิ.ย. 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 22 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 22 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 15 มิ.ย. 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 21 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 21 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 14 มิ.ย. 2564
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 21 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 21 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 14 มิ.ย. 2564
กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร  21 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564
กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 21 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 14 มิ.ย. 2564
กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  เปิดรับสมัคร 21 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 21 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
โพสวันที่ | 14 มิ.ย. 2564
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 21 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2564
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 21 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2564
โพสวันที่ | 14 มิ.ย. 2564
การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 10 - 17 มิถุนายน 2564
การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 10 - 17 มิถุนายน 2564
โพสวันที่ | 14 มิ.ย. 2564
สสจ.พะเยา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 17 - 23 มิถุนายน 2564
สสจ.พะเยา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 17 - 23 มิถุนายน 2564
โพสวันที่ | 11 มิ.ย. 2564
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 21 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 21 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 11 มิ.ย. 2564
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 14 - 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 14 - 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 10 มิ.ย. 2564
เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 21 - 30 มิถุนายน 2564
เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 21 - 30 มิถุนายน 2564
โพสวันที่ | 10 มิ.ย. 2564
สสจ.แพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัครวันที่ 17 – 23 มิถุนายน 2564
สสจ.แพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัครวันที่ 17 – 23 มิถุนายน 2564
โพสวันที่ | 10 มิ.ย. 2564
สสจ.น่าน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 24 อัตรา เปิดรับสมัคร 14 - 18 มิถุนายน 2564
สสจ.น่าน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 24 อัตรา เปิดรับสมัคร 14 - 18 มิถุนายน 2564
โพสวันที่ | 10 มิ.ย. 2564
กรมอนามัย รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 30 มิถุนายน 256
กรมอนามัย รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 30 มิถุนายน 256
โพสวันที่ | 9 มิ.ย. 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา (ไม่เอาภาค ก.) 17 อัตรา เปิดรับสมัคร 21 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา (ไม่เอาภาค ก.) 17 อัตรา เปิดรับสมัคร 21 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 9 มิ.ย. 2564

Top 5
ชลบุรี,สํานักงานพัฒนาที่ดิน,กรมพัฒนาที่ดิน
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 15 - 21 มิถุนายน 2564
กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 21 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
กรมศุลกากร
กรมศุลกากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราว่างครั้งแรก 30 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา (ไม่เอาภาค ก.) 17 อัตรา เปิดรับสมัคร 21 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 10 อัตรา เปิดรับสมัคร 16 - 30 มิถุนายน 2564Top 50 Tags
ชัยนาท กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ไทย อ่างทอง สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก วุฒิปตรี พิจิตร รัฐวิสาหกิจ ขอนแก่น อุดรฯ สุพรรณบุรี นักเทคนิคการแพทย์ สำนักสิ่งแวดล้อม หางานภาคอีสาน โรงปูนลำปาง อนุปริญญา งานลุยๆ จัดซื้อ มศว เลย ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย วิศวกรรมศาสตร์ สุรินทร์ เขต 3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ สำนักงานใหญ่การประปาส่วนภูมิภาค กรมทางหลวง ตำรวจ กรมโยธาธิการและผังเมือง นครพนม กรมวิชาการเกษตร สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สุรินทร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน คนพิการ สำนักงาน ปปช ประจำจังหวัดขอนแก่น สมุทรปราการ เกษตร บุรีรัมย์ ยา ภูเก็ต เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ กรมส่งเสริมการเกษตร สถาบันพระบรมราชชนก สุราษฎร์ธานี ยะลา