JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 16 ก.พ. 2562

หน้าแรก

รถไฟฟ้าสายสีม่วง
16 ก.พ. 2562

BEM เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่กว่า 60 อัตราเข้ามาเป็นครอบครัว MRT (ปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีม่วง) หมดเขตรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ 2562

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
15 ก.พ. 2562

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สมัครได้ ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2562

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
15 ก.พ. 2562

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รัสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 25 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2562

กรมเจ้าท่า
15 ก.พ. 2562

กรมเจ้าท่า รับสมัครพนักงานชั่วคราว ทำงาน 8 วัน วุฒิ ม.6 -ปวช. เปิดรับสมัคร 18 กุมภาพันธ์ - 5 เมษายน 2562

คนพิการ,อุทัยธานี
15 ก.พ. 2562

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 20 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม พ.ศ. 2562

ระยอง,สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
15 ก.พ. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดระยอง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 20 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562


Last Update

ดูทั้งหมด

14 ก.พ. 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ - 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

14 ก.พ. 2562 โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี รับสมัครลูกจ้างรายวัน ด่วน!! วุฒิการศึกษา ม.3/ม.6/ปวช/ปวส.

14 ก.พ. 2562 บรัษัท พาวเวอร์ ไดรฟ์ จำกัด รับสมัครพนักงาน Programmer , Graphic designer

14 ก.พ. 2562 [กรุงเทพ] รับสมัครงาน: ผู้จัดการ - Project Manager(40k-60k บาทต่อเดือน)

14 ก.พ. 2562 องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ 106 อัตรา ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม พ.ศ.2562

13 ก.พ. 2562 กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ - ปวช. - ปวท.- ปวส.- อนุปริญญา เปิดรับสมัคร 1 - 7 มีนาคม พ.ศ. 2562

12 ก.พ. 2562 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ - ปวท. - ปวส. ปริญญาตรี รวม 136 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2562

12 ก.พ. 2562 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2562

12 ก.พ. 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รับสมัครตั้งแต่ 14 - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

11 ก.พ. 2562 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 20 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ดูทั้งหมด

Top 5

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เปิดรับสมัคร 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2562
กรมที่ดิน
กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ - ปวท. - ปวส. ปริญญาตรี รวม 136 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2562
บริษัท ทีโอที จำกัด,TOT
ส่วนกลางและภูมิภาค บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานฯ ครั้งที่ 1/2562
ปริญญาโท,บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด
(งานรัฐวิสาหกิจ)บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงาน รับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 794 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2562