Update ล่าสุดวันนี้ 28 ก.พ. 2567
ได้รับความนิยม

 

มาใหม่ล่าสุด
การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดํารงตําแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2567 24 ก.พ. 2567
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้ชำนาญการประเมินราคา ระดับ 10 และ ผู้เชี่ยวชาญระบบงานคุณภาพระดับ 12 24 ก.พ. 2567
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 4 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 23 ก.พ. 2567
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 4 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 23 ก.พ. 2567
รับสมัคร ลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร อย. ด่วน 22 ก.พ. 2567
สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 21 ก.พ. 2567
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 1 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2567 21 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 - 11 มีนาคม 2567 21 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 - 11 มีนาคม 2567 21 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 63 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 21 ก.พ. 2567