JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 22 มี.ค. 2566

หน้าแรก

Most Views

 

โพสวันที่ | 17 มี.ค. 2566

สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักจัดการทั่วไป เปิด 21 - 23 มีนาคม 2566
โพสวันที่ | 9 มี.ค. 2566

กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ อัตราว่างบรรจุครั้แรก 14 อัตรา เปิดรับสมัคร 20 มีนาคม - 10 เมษายน 2566
โพสวันที่ | 9 มี.ค. 2566

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราว่างบรรจุครั้งแรก 10 อัตรา เปิดรับสมัคร 20 มีนาคม - 10 เมษายน 2566
โพสวันที่ | 10 มี.ค. 2566

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 22 อัตรา เปิดรับสมัคร 20 มี.ค.-10 เม.ย.66

 

 

Most recent