JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 13 ธ.ค. 2562

หน้าแรก

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
13 ธ.ค. 2562

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 20 ธันวาคม 2562 ถึง 17 มกราคม 2563

กรมวิชาการเกษตร
13 ธ.ค. 2562

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 26 ธันวาคม 2562 ถึง 6 มกราคม 2563

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ
13 ธ.ค. 2562

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ รับสมัครพนักงานตำแหน่งเหรัญญิก เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562

กรมชลประทาน
13 ธ.ค. 2562

กรมชลประทาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 37 อัตรา เปิดรับสมัคร 23 ธันวาคม 2562 ถึง 15 มกราคม 2563

KTBGS,กรุงไทยธุรกิจบริการ
12 ธ.ค. 2562

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานคัดนับธนบัตร

นครราชสีมา
12 ธ.ค. 2562

กศน.จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 16-20 ธันวาคม 2562


Last Update

ดูทั้งหมด

11 ธ.ค. 2562 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 10อัตรา เปิดรับสมัคร 23 ธันวาคม 2562 ถึง 17 มกราคม 2563

11 ธ.ค. 2562 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 มกราคม 2563

11 ธ.ค. 2562 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากร 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 23 ธันวาคม 2562

11 ธ.ค. 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าทำงาน 14 อัตรา เปิดรับสมัคร 11 - 13 ธันวาคม 2562

11 ธ.ค. 2562 กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 19 ธันวาคม 2562 ถึง 13 มกราคม 2563

11 ธ.ค. 2562 กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 19 ธันวาคม 2562 ถึง 13 มกราคม 2563

9 ธ.ค. 2562 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 23 ธันวาคม 2562 ถึง 17 มกราคม 2563

9 ธ.ค. 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 10 (กาญจนบุรี) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 25 ธันวาคม 2562

9 ธ.ค. 2562 สสจ.ปัตตานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 25 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 16 ธันวาคม 2562

7 ธ.ค. 2562 สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน 13 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 25 ธันวาคม 2562

7 ธ.ค. 2562 กองทุนประกันวินาศภัย ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว 15 อัตรา วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18500 บาท เปิดรับสมัคร 11 - 17 ธันวาคม 2562

7 ธ.ค. 2562 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ รับสมัครงานหลายอัตรา เปิดรับสมัคร - 31 ธันวาคม 2562

6 ธ.ค. 2562 กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 70 อัตรา เปิดรับสมัคร 16 ธันวาคม 2562 - 8 มกราคม 2563

6 ธ.ค. 2562 กรมทางหลวง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 16 ธันวาคม 2562 ถึง 8 มกราคม 2563

6 ธ.ค. 2562 กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 9 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ดูทั้งหมด