JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 3 ธ.ค. 2564

หน้าแรก


Last Update
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสุรา เปิดรับสมัคร 1 - 24 ธันวาคม 2564
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสุรา เปิดรับสมัคร 1 - 24 ธันวาคม 2564
โพสวันที่ | 3 ธ.ค. 2564
กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 23 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 15 - 26 ธันวาคม พ.ศ. 2564
กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 23 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 15 - 26 ธันวาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 3 ธ.ค. 2564
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 7 - 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 7 - 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 2 ธ.ค. 2564
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โพสวันที่ | 2 ธ.ค. 2564
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 2 ธ.ค. 2564
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 8 - 29 ธันวาคม 2564
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 8 - 29 ธันวาคม 2564
โพสวันที่ | 2 ธ.ค. 2564
จังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 36 อัตรา เปิดรับสมัคร 8 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564
จังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 36 อัตรา เปิดรับสมัคร 8 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 2 ธ.ค. 2564
ประกาศสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 1 ตำแหน่ง
ประกาศสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 1 ตำแหน่ง
โพสวันที่ | 2 ธ.ค. 2564
กรมที่ดิน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 13 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
กรมที่ดิน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 13 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 1 ธ.ค. 2564
กรมศุลกากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 35 อัตรา เปิดรับสมัคร 14 - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564
กรมศุลกากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 35 อัตรา เปิดรับสมัคร 14 - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 1 ธ.ค. 2564
กรมการข้าว รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปฐพี) เปิดรับสมัคร 13 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
กรมการข้าว รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปฐพี) เปิดรับสมัคร 13 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 1 ธ.ค. 2564
กรมการข้าว รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 25 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 - 27 ธันวาคม 2564
กรมการข้าว รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 25 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 - 27 ธันวาคม 2564
โพสวันที่ | 30 พ.ย. 2564
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 8 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 8 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 30 พ.ย. 2564
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครหัวหน้างานกิจการนักเรียน 1 ตำแหน่ง
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครหัวหน้างานกิจการนักเรียน 1 ตำแหน่ง
โพสวันที่ | 30 พ.ย. 2564
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 7 - 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 7 - 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 29 พ.ย. 2564
กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ 820 อัตรา วุฒิ ม.3 - ม.6 - ปวช.ขึ้นไป เปิดรับสมัคร 2 - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564
กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ 820 อัตรา วุฒิ ม.3 - ม.6 - ปวช.ขึ้นไป เปิดรับสมัคร 2 - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 29 พ.ย. 2564
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) รับสมัครลูกจ้างเพื่อเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือก 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 ธันวาคม 2564
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) รับสมัครลูกจ้างเพื่อเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือก 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 ธันวาคม 2564
โพสวันที่ | 28 พ.ย. 2564
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 จำนวน 6,599 อัตรา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 จำนวน 6,599 อัตรา
โพสวันที่ | 26 พ.ย. 2564
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ - ปวช. - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา เปิดรับสมัคร 29 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ - ปวช. - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา เปิดรับสมัคร 29 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 26 พ.ย. 2564
กรมพลศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 11 อัตรา เปิดรับสมัคร 7 - 29 ธันวาคม 2564
กรมพลศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 11 อัตรา เปิดรับสมัคร 7 - 29 ธันวาคม 2564
โพสวันที่ | 25 พ.ย. 2564
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 26 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 26 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 25 พ.ย. 2564
โครงการ TO BE NUMBER ONE รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564
โครงการ TO BE NUMBER ONE รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 25 พ.ย. 2564
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรหาพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.-ปวท.-ปวส. เปิดรับสมัคร 1 - 8 ธันวาคม 2564
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรหาพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.-ปวท.-ปวส. เปิดรับสมัคร 1 - 8 ธันวาคม 2564
โพสวันที่ | 25 พ.ย. 2564
โรงพยาบาลสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 16 ธันวาคม 2564
โรงพยาบาลสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 16 ธันวาคม 2564
โพสวันที่ | 25 พ.ย. 2564
กรมคุมประพฤติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ไม่เอาภาค ก. 126 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 23 ธันวาคม 2564
กรมคุมประพฤติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ไม่เอาภาค ก. 126 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 23 ธันวาคม 2564
โพสวันที่ | 24 พ.ย. 2564
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 7 - 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 7 - 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 24 พ.ย. 2564
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิถ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิถ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 24 พ.ย. 2564
สำนักงานเลขานุการกรม กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 7 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานเลขานุการกรม กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 7 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 24 พ.ย. 2564
กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 11 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564
กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 11 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 24 พ.ย. 2564
กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.- ปวท. - ปวส. -ป.ตรี เปิดรับสมัคร 7 - 14 ธันวาคม 2564
กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.- ปวท. - ปวส. -ป.ตรี เปิดรับสมัคร 7 - 14 ธันวาคม 2564
โพสวันที่ | 23 พ.ย. 2564
กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 25 ธันวาคม พ.ศ. 2564
กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 25 ธันวาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 23 พ.ย. 2564
กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564
กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 23 พ.ย. 2564
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 23 พ.ย. 2564
 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 7 - 14 ธันวาคม 2564
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 7 - 14 ธันวาคม 2564
โพสวันที่ | 22 พ.ย. 2564
 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 29 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 29 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 22 พ.ย. 2564
โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564
โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 22 พ.ย. 2564
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (เงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย)
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (เงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย)
โพสวันที่ | 21 พ.ย. 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการบรรจุครั้งแรก 140 อัตรา เปิดรับสมัคร 23 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการบรรจุครั้งแรก 140 อัตรา เปิดรับสมัคร 23 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 19 พ.ย. 2564
กองวิจัยและพัฒนาข้าว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 22- 26 พฤศจิกายน 2564
กองวิจัยและพัฒนาข้าว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 22- 26 พฤศจิกายน 2564
โพสวันที่ | 19 พ.ย. 2564
กรมกำลังพลทหารบก กองทัพบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน(ชาย/หญิง)สอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ พนักงานราชการ กรมกำลังพลทหารบก 12 อัตรา
กรมกำลังพลทหารบก กองทัพบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน(ชาย/หญิง)สอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ พนักงานราชการ กรมกำลังพลทหารบก 12 อัตรา
โพสวันที่ | 19 พ.ย. 2564

Top 5
กรมคุมประพฤติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ไม่เอาภาค ก. 126 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 23 ธันวาคม 2564
กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 11 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 26 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 จำนวน 6,599 อัตรา
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 7 - 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564