JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 28 ก.ย. 2564

หน้าแรก


Last Update
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปเปิดรับสมัคร 5 - 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปเปิดรับสมัคร 5 - 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 28 ก.ย. 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 27 ก.ย. 2564
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 27 ก.ย. 2564
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับสมัครการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เงินเดือนไม่ต่ำกว่า 52,000 บาท เงินประจำตำแหน่ง 12,000 บาท
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับสมัครการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เงินเดือนไม่ต่ำกว่า 52,000 บาท เงินประจำตำแหน่ง 12,000 บาท
โพสวันที่ | 27 ก.ย. 2564
สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 29 กันยายน 2564
สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 29 กันยายน 2564
โพสวันที่ | 25 ก.ย. 2564
สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน - 8 ตุลาคม 2564
สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน - 8 ตุลาคม 2564
โพสวันที่ | 25 ก.ย. 2564
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือ เจ้าหน้าที่พัสดุอาวุโส
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือ เจ้าหน้าที่พัสดุอาวุโส
โพสวันที่ | 22 ก.ย. 2564
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 1 - 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 1 - 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 22 ก.ย. 2564
ธ.ก.ส. นครราชสีมา รับสมัครบุคคลภายนอก 9 อัตรา ปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 14 - 27 กันยายน 2564
ธ.ก.ส. นครราชสีมา รับสมัครบุคคลภายนอก 9 อัตรา ปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 14 - 27 กันยายน 2564
โพสวันที่ | 21 ก.ย. 2564
กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครงานปฏิบัติงานด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษและการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษกองตรวจมลพิษ ตั้งแต่วันนี้ – 29 กันยายน 2564
กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครงานปฏิบัติงานด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษและการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษกองตรวจมลพิษ ตั้งแต่วันนี้ – 29 กันยายน 2564
โพสวันที่ | 21 ก.ย. 2564
กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง (กอง/กลุ่ม/ศูนย์) 111 อัตรา วุฒิ ปวช. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 29 กันยายน - 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564
กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง (กอง/กลุ่ม/ศูนย์) 111 อัตรา วุฒิ ปวช. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 29 กันยายน - 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 21 ก.ย. 2564
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลืกสรรเป็นพนักงานทุนของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เปิดรับสมัคร 27 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลืกสรรเป็นพนักงานทุนของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เปิดรับสมัคร 27 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 21 ก.ย. 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเปิดรับสมัคร 1 - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเปิดรับสมัคร 1 - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 21 ก.ย. 2564
 สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดพิษณุโลก เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง “ผู้ช่วยพนักงานธุรการ” และ “ผู้ช่วยพนักงานบริการยานพาหนะปฏิบัติงาน” เปิดรับสมัครตั้งแต่ 15 - 30 กันยายน 2564
สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดพิษณุโลก เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง “ผู้ช่วยพนักงานธุรการ” และ “ผู้ช่วยพนักงานบริการยานพาหนะปฏิบัติงาน” เปิดรับสมัครตั้งแต่ 15 - 30 กันยายน 2564
โพสวันที่ | 21 ก.ย. 2564
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เงินเดือน 40,000 บาท เปิดรับสมัคร 1 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เงินเดือน 40,000 บาท เปิดรับสมัคร 1 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 20 ก.ย. 2564
รับฟรีแลนซ์ ดราฟรูปเวคเตอร์ ด้วย Adobe Illustrator (ทำงานจากที่บ้าน)
รับฟรีแลนซ์ ดราฟรูปเวคเตอร์ ด้วย Adobe Illustrator (ทำงานจากที่บ้าน)
โพสวันที่ | 18 ก.ย. 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.โท จำนวน 8 อัตรา
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.โท จำนวน 8 อัตรา
โพสวันที่ | 17 ก.ย. 2564
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครบุคคลเพื่อเลืกสรรเป็นพนักงานทุนของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เปิดรับสมัคร 27 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครบุคคลเพื่อเลืกสรรเป็นพนักงานทุนของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เปิดรับสมัคร 27 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 16 ก.ย. 2564
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยรับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส. เปิดรับสมัคร 16 - 30 กันยายน 2564
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยรับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส. เปิดรับสมัคร 16 - 30 กันยายน 2564
โพสวันที่ | 16 ก.ย. 2564
ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครนิติกร ทีมมาตรฐานการพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร เปิดรับสมัคร ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2564
ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครนิติกร ทีมมาตรฐานการพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร เปิดรับสมัคร ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2564
โพสวันที่ | 15 ก.ย. 2564
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล รับสมัครบุคคลเพื่อเลืกสรรเป็นพนักงานทุนของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เปิดรับสมัคร 22 - 29 กันยายน พ.ศ. 2564
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล รับสมัครบุคคลเพื่อเลืกสรรเป็นพนักงานทุนของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เปิดรับสมัคร 22 - 29 กันยายน พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 15 ก.ย. 2564
กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 21 - 28 กันยายน พ.ศ. 2564
กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 21 - 28 กันยายน พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 14 ก.ย. 2564
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 17 - 23 กันยายน 2564
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 17 - 23 กันยายน 2564
โพสวันที่ | 14 ก.ย. 2564
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 14 - 20 กันยายน พ.ศ. 2564
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 14 - 20 กันยายน พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 9 ก.ย. 2564
สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 17 กันยายน - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564
สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 17 กันยายน - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 8 ก.ย. 2564
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 13 - 17 กันยายน 2564
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 13 - 17 กันยายน 2564
โพสวันที่ | 7 ก.ย. 2564
โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 13 - 17 กันยายน พ.ศ. 2564
โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 13 - 17 กันยายน พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 6 ก.ย. 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 12 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 15 กันยายน พ.ศ. 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 12 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 15 กันยายน พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 3 ก.ย. 2564
[ปิดรับสมัครแล้ว] สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัคร นักวิชาการอาหารและยา 1 ตำแหน่ง
[ปิดรับสมัครแล้ว] สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัคร นักวิชาการอาหารและยา 1 ตำแหน่ง
โพสวันที่ | 2 ก.ย. 2564
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี รับสมัครพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี เปิดรับสมัคร 6 - 10 กันยายน 2564
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี รับสมัครพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี เปิดรับสมัคร 6 - 10 กันยายน 2564
โพสวันที่ | 1 ก.ย. 2564
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 4 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 9 - 15 กันยายน พ.ศ. 2564
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 4 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 9 - 15 กันยายน พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 1 ก.ย. 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชาการทั่วไป เปิดรับสมัคร 6 - 10 กันยายน พ.ศ. 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชาการทั่วไป เปิดรับสมัคร 6 - 10 กันยายน พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 1 ก.ย. 2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 62 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 30 กันยายน พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 62 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 30 กันยายน พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 1 ก.ย. 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 2 - 8 กันยายน พ.ศ. 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 2 - 8 กันยายน พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 1 ก.ย. 2564
สถาบันโรคผิวหนัง รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข อัตราว่าง 9 อัตรา เปิดรับสมัคร 6 -10 กันยายน 2564
สถาบันโรคผิวหนัง รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข อัตราว่าง 9 อัตรา เปิดรับสมัคร 6 -10 กันยายน 2564
โพสวันที่ | 31 ส.ค. 2564
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 15 - 23 กันยายน พ.ศ. 2564
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 15 - 23 กันยายน พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 30 ส.ค. 2564
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 14 กันยายน พ.ศ. 2564
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 14 กันยายน พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 30 ส.ค. 2564
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โพสวันที่ | 30 ส.ค. 2564
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 9 กันยายน 2564
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 9 กันยายน 2564
โพสวันที่ | 28 ส.ค. 2564
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 30 กันยายน พ.ศ. 2564
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 30 กันยายน พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 25 ส.ค. 2564

Top 5
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง (กอง/กลุ่ม/ศูนย์) 111 อัตรา วุฒิ ปวช. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 29 กันยายน - 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564
กรมวิชาการเกษตร,กรุงเทพมหานคร
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เงินเดือน 40,000 บาท เปิดรับสมัคร 1 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเปิดรับสมัคร 1 - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 1 - 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564Top 50 Tags
หนองคาย สิงห์บุรี สำนักงานธนานุเคราะห์ ขอนแก่น พะเยา ระยอง นครศรีธรรมราช สกลนคร หนองบัวลำภู เพชรบูรณ์ ยะลา บุรีรัมย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ มหาสารคาม นครสวรรค์ นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณ สตูล อยุธยา งาน สุรินทร์ กรุงเทพมหานคร ตรัง อุทัยธานี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ อำนาจเจริญ พิษณุโลก เชียงใหม่ แพร่ เชียงราย สุราษฎร์ธานี กองบัญชาการกองทัพไทย สมุทรสงคราม งานสาธารณสุข สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ สงขลา อุดรธานี กรมควบคุมมลพิษ ไปรษณีย์ไทย อุบลราชธานี ระนอง อุตรดิตถ์ ครราชสีมา กรมสรรพากร เกษตร ชา ยโสธร บริษัท ไปรษณีย์ไทย กรมประมง